Alert button
Picture for Hanwang Zhang

Hanwang Zhang

Alert button

Classes Are Not Equal: An Empirical Study on Image Recognition Fairness

Feb 28, 2024
Jiequan Cui, Beier Zhu, Xin Wen, Xiaojuan Qi, Bei Yu, Hanwang Zhang

Viaarxiv icon

Exploring Diffusion Time-steps for Unsupervised Representation Learning

Jan 21, 2024
Zhongqi Yue, Jiankun Wang, Qianru Sun, Lei Ji, Eric I-Chao Chang, Hanwang Zhang

Viaarxiv icon

Consistent3D: Towards Consistent High-Fidelity Text-to-3D Generation with Deterministic Sampling Prior

Jan 17, 2024
Zike Wu, Pan Zhou, Xuanyu Yi, Xiaoding Yuan, Hanwang Zhang

Viaarxiv icon

Dual-Perspective Knowledge Enrichment for Semi-Supervised 3D Object Detection

Jan 10, 2024
Yucheng Han, Na Zhao, Weiling Chen, Keng Teck Ma, Hanwang Zhang

Viaarxiv icon

MGNet: Learning Correspondences via Multiple Graphs

Jan 10, 2024
Luanyuan Dai, Xiaoyu Du, Hanwang Zhang, Jinhui Tang

Viaarxiv icon

ICD-LM: Configuring Vision-Language In-Context Demonstrations by Language Modeling

Dec 22, 2023
Yingzhe Peng, Xu Yang, Haoxuan Ma, Shuo Xu, Chi Zhang, Yucheng Han, Hanwang Zhang

Viaarxiv icon

ChartLlama: A Multimodal LLM for Chart Understanding and Generation

Nov 27, 2023
Yucheng Han, Chi Zhang, Xin Chen, Xu Yang, Zhibin Wang, Gang Yu, Bin Fu, Hanwang Zhang

Figure 1 for ChartLlama: A Multimodal LLM for Chart Understanding and Generation
Figure 2 for ChartLlama: A Multimodal LLM for Chart Understanding and Generation
Figure 3 for ChartLlama: A Multimodal LLM for Chart Understanding and Generation
Figure 4 for ChartLlama: A Multimodal LLM for Chart Understanding and Generation
Viaarxiv icon

Invariant Feature Regularization for Fair Face Recognition

Oct 23, 2023
Jiali Ma, Zhongqi Yue, Kagaya Tomoyuki, Suzuki Tomoki, Karlekar Jayashree, Sugiri Pranata, Hanwang Zhang

Viaarxiv icon

Generalized Logit Adjustment: Calibrating Fine-tuned Models by Removing Label Bias in Foundation Models

Oct 12, 2023
Beier Zhu, Kaihua Tang, Qianru Sun, Hanwang Zhang

Figure 1 for Generalized Logit Adjustment: Calibrating Fine-tuned Models by Removing Label Bias in Foundation Models
Figure 2 for Generalized Logit Adjustment: Calibrating Fine-tuned Models by Removing Label Bias in Foundation Models
Figure 3 for Generalized Logit Adjustment: Calibrating Fine-tuned Models by Removing Label Bias in Foundation Models
Figure 4 for Generalized Logit Adjustment: Calibrating Fine-tuned Models by Removing Label Bias in Foundation Models
Viaarxiv icon

Tuning Multi-mode Token-level Prompt Alignment across Modalities

Sep 25, 2023
Dongsheng Wang, Miaoge Li, Xinyang Liu, MingSheng Xu, Bo Chen, Hanwang Zhang

Figure 1 for Tuning Multi-mode Token-level Prompt Alignment across Modalities
Figure 2 for Tuning Multi-mode Token-level Prompt Alignment across Modalities
Figure 3 for Tuning Multi-mode Token-level Prompt Alignment across Modalities
Figure 4 for Tuning Multi-mode Token-level Prompt Alignment across Modalities
Viaarxiv icon