Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

MUSIED: A Benchmark for Event Detection from Multi-Source Heterogeneous Informal Texts


Nov 25, 2022
Xiangyu Xi, Jianwei Lv, Shuaipeng Liu, Wei Ye, Fan Yang, Guanglu Wan

Add code

* Accepted at EMNLP 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Consistent Direct Time-of-Flight Video Depth Super-Resolution


Nov 16, 2022
Zhanghao Sun, Wei Ye, Jinhui Xiong, Gyeongmin Choe, Jialiang Wang, Shuochen Su, Rakesh Ranjan

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

ShadowDiffusion: Diffusion-based Shadow Removal using Classifier-driven Attention and Structure Preservation


Nov 15, 2022
Yeying Jin, Wenhan Yang, Wei Ye, Yuan Yuan, Robby T. Tan

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Museformer: Transformer with Fine- and Coarse-Grained Attention for Music Generation


Oct 19, 2022
Botao Yu, Peiling Lu, Rui Wang, Wei Hu, Xu Tan, Wei Ye, Shikun Zhang, Tao Qin, Tie-Yan Liu

Add code

* Accepted by the Thirty-sixth Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS 2022) 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Exploiting Hybrid Semantics of Relation Paths for Multi-hop Question Answering Over Knowledge Graphs


Sep 02, 2022
Zile Qiao, Wei Ye, Tong Zhang, Tong Mo, Weiping Li, Shikun Zhang

Add code

* COLING 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Conv-Adapter: Exploring Parameter Efficient Transfer Learning for ConvNets


Aug 24, 2022
Hao Chen, Ran Tao, Han Zhang, Yidong Wang, Wei Ye, Jindong Wang, Guosheng Hu, Marios Savvides

Add code

* wrong version 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

USB: A Unified Semi-supervised Learning Benchmark


Aug 12, 2022
Yidong Wang, Hao Chen, Yue Fan, Wang Sun, Ran Tao, Wenxin Hou, Renjie Wang, Linyi Yang, Zhi Zhou, Lan-Zhe Guo, Heli Qi, Zhen Wu, Yu-Feng Li, Satoshi Nakamura, Wei Ye, Marios Savvides, Bhiksha Raj, Takahiro Shinozaki, Bernt Schiele, Jindong Wang, Xing Xie, Yue Zhang

Add code

* Submitted to NeurIPS'22 dataset and benchmark track; code at https://github.com/microsoft/Semi-supervised-learning 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Graph Kernels Based on Multi-scale Graph Embeddings


Jun 02, 2022
Wei Ye, Hao Tian, Qijun Chen

Add code

* 14 pages 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

A Low-Cost, Controllable and Interpretable Task-Oriented Chatbot: With Real-World After-Sale Services as Example


May 13, 2022
Xiangyu Xi, Chenxu Lv, Yuncheng Hua, Wei Ye, Chaobo Sun, Shuaipeng Liu, Fan Yang, Guanglu Wan

Add code

* Accept at SIGIR Industry Track 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
>>