Alert button
Picture for Wei Ye

Wei Ye

Alert button

FreeEval: A Modular Framework for Trustworthy and Efficient Evaluation of Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 09, 2024
Zhuohao Yu, Chang Gao, Wenjin Yao, Yidong Wang, Zhengran Zeng, Wei Ye, Jindong Wang, Yue Zhang, Shikun Zhang

Viaarxiv icon

CoherentGS: Sparse Novel View Synthesis with Coherent 3D Gaussians

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 28, 2024
Avinash Paliwal, Wei Ye, Jinhui Xiong, Dmytro Kotovenko, Rakesh Ranjan, Vikas Chandra, Nima Khademi Kalantari

Viaarxiv icon

CodeShell Technical Report

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 23, 2024
Rui Xie, Zhengran Zeng, Zhuohao Yu, Chang Gao, Shikun Zhang, Wei Ye

Viaarxiv icon

NightHaze: Nighttime Image Dehazing via Self-Prior Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 12, 2024
Beibei Lin, Yeying Jin, Wending Yan, Wei Ye, Yuan Yuan, Robby T. Tan

Figure 1 for NightHaze: Nighttime Image Dehazing via Self-Prior Learning
Figure 2 for NightHaze: Nighttime Image Dehazing via Self-Prior Learning
Figure 3 for NightHaze: Nighttime Image Dehazing via Self-Prior Learning
Figure 4 for NightHaze: Nighttime Image Dehazing via Self-Prior Learning
Viaarxiv icon

NaturalSpeech 3: Zero-Shot Speech Synthesis with Factorized Codec and Diffusion Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 05, 2024
Zeqian Ju, Yuancheng Wang, Kai Shen, Xu Tan, Detai Xin, Dongchao Yang, Yanqing Liu, Yichong Leng, Kaitao Song, Siliang Tang, Zhizheng Wu, Tao Qin, Xiang-Yang Li, Wei Ye, Shikun Zhang, Jiang Bian, Lei He, Jinyu Li, Sheng Zhao

Figure 1 for NaturalSpeech 3: Zero-Shot Speech Synthesis with Factorized Codec and Diffusion Models
Figure 2 for NaturalSpeech 3: Zero-Shot Speech Synthesis with Factorized Codec and Diffusion Models
Figure 3 for NaturalSpeech 3: Zero-Shot Speech Synthesis with Factorized Codec and Diffusion Models
Figure 4 for NaturalSpeech 3: Zero-Shot Speech Synthesis with Factorized Codec and Diffusion Models
Viaarxiv icon

Can Large Language Models Recall Reference Location Like Humans?

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 26, 2024
Ye Wang, Xinrun Xu, Rui Xie, Wenxin Hu, Wei Ye

Viaarxiv icon

Hal-Eval: A Universal and Fine-grained Hallucination Evaluation Framework for Large Vision Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 24, 2024
Chaoya Jiang, Wei Ye, Mengfan Dong, Hongrui Jia, Haiyang Xu, Ming Yan, Ji Zhang, Shikun Zhang

Viaarxiv icon

KIEval: A Knowledge-grounded Interactive Evaluation Framework for Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 23, 2024
Zhuohao Yu, Chang Gao, Wenjin Yao, Yidong Wang, Wei Ye, Jindong Wang, Xing Xie, Yue Zhang, Shikun Zhang

Viaarxiv icon

NightRain: Nighttime Video Deraining via Adaptive-Rain-Removal and Adaptive-Correction

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 10, 2024
Beibei Lin, Yeying Jin, Wending Yan, Wei Ye, Yuan Yuan, Shunli Zhang, Robby Tan

Viaarxiv icon

COMBHelper: A Neural Approach to Reduce Search Space for Graph Combinatorial Problems

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 01, 2024
Hao Tian, Sourav Medya, Wei Ye

Viaarxiv icon