Alert button
Picture for Zhang Zhang

Zhang Zhang

Alert button

MegaScale: Scaling Large Language Model Training to More Than 10,000 GPUs

Feb 23, 2024
Ziheng Jiang, Haibin Lin, Yinmin Zhong, Qi Huang, Yangrui Chen, Zhi Zhang, Yanghua Peng, Xiang Li, Cong Xie, Shibiao Nong, Yulu Jia, Sun He, Hongmin Chen, Zhihao Bai, Qi Hou, Shipeng Yan, Ding Zhou, Yiyao Sheng, Zhuo Jiang, Haohan Xu, Haoran Wei, Zhang Zhang, Pengfei Nie, Leqi Zou, Sida Zhao, Liang Xiang, Zherui Liu, Zhe Li, Xiaoying Jia, Jianxi Ye, Xin Jin, Xin Liu

Viaarxiv icon

Variational Continual Test-Time Adaptation

Feb 13, 2024
Fan Lyu, Kaile Du, Yuyang Li, Hanyu Zhao, Zhang Zhang, Guangcan Liu, Liang Wang

Viaarxiv icon

ROS package search for robot software development: a knowledge graph-based approach

Dec 22, 2023
Shuo Wang, Xinjun Mao, Shuo Yang, Menghan Wu, Zhang Zhang

Viaarxiv icon

Assaying on the Robustness of Zero-Shot Machine-Generated Text Detectors

Dec 21, 2023
Yi-Fan Zhang, Zhang Zhang, Liang Wang, Tieniu Tan, Rong Jin

Viaarxiv icon

Model-free Test Time Adaptation for Out-Of-Distribution Detection

Nov 28, 2023
YiFan Zhang, Xue Wang, Tian Zhou, Kun Yuan, Zhang Zhang, Liang Wang, Rong Jin, Tieniu Tan

Figure 1 for Model-free Test Time Adaptation for Out-Of-Distribution Detection
Figure 2 for Model-free Test Time Adaptation for Out-Of-Distribution Detection
Figure 3 for Model-free Test Time Adaptation for Out-Of-Distribution Detection
Figure 4 for Model-free Test Time Adaptation for Out-Of-Distribution Detection
Viaarxiv icon

Neural Network Pruning by Gradient Descent

Nov 22, 2023
Zhang Zhang, Ruyi Tao, Jiang Zhang

Viaarxiv icon

OneNet: Enhancing Time Series Forecasting Models under Concept Drift by Online Ensembling

Sep 22, 2023
Yi-Fan Zhang, Qingsong Wen, Xue Wang, Weiqi Chen, Liang Sun, Zhang Zhang, Liang Wang, Rong Jin, Tieniu Tan

Figure 1 for OneNet: Enhancing Time Series Forecasting Models under Concept Drift by Online Ensembling
Figure 2 for OneNet: Enhancing Time Series Forecasting Models under Concept Drift by Online Ensembling
Figure 3 for OneNet: Enhancing Time Series Forecasting Models under Concept Drift by Online Ensembling
Figure 4 for OneNet: Enhancing Time Series Forecasting Models under Concept Drift by Online Ensembling
Viaarxiv icon

Multi-Semantic Fusion Model for Generalized Zero-Shot Skeleton-Based Action Recognition

Sep 18, 2023
Ming-Zhe Li, Zhen Jia, Zhang Zhang, Zhanyu Ma, Liang Wang

Figure 1 for Multi-Semantic Fusion Model for Generalized Zero-Shot Skeleton-Based Action Recognition
Figure 2 for Multi-Semantic Fusion Model for Generalized Zero-Shot Skeleton-Based Action Recognition
Figure 3 for Multi-Semantic Fusion Model for Generalized Zero-Shot Skeleton-Based Action Recognition
Figure 4 for Multi-Semantic Fusion Model for Generalized Zero-Shot Skeleton-Based Action Recognition
Viaarxiv icon

Illumination Distillation Framework for Nighttime Person Re-Identification and A New Benchmark

Aug 31, 2023
Andong Lu, Zhang Zhang, Yan Huang, Yifan Zhang, Chenglong Li, Jin Tang, Liang Wang

Figure 1 for Illumination Distillation Framework for Nighttime Person Re-Identification and A New Benchmark
Figure 2 for Illumination Distillation Framework for Nighttime Person Re-Identification and A New Benchmark
Figure 3 for Illumination Distillation Framework for Nighttime Person Re-Identification and A New Benchmark
Figure 4 for Illumination Distillation Framework for Nighttime Person Re-Identification and A New Benchmark
Viaarxiv icon