Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

NTIRE 2022 Challenge on Efficient Super-Resolution: Methods and ResultsYawei Li , Kai Zhang , Radu Timofte , Luc Van Gool , Fangyuan Kong , Mingxi Li , Songwei Liu , Zongcai Du , Ding Liu , Chenhui Zhou , Jingyi Chen , Qingrui Han , Zheyuan Li , Yingqi Liu , Xiangyu Chen , Haoming Cai , Yu Qiao , Chao Dong , Long Sun , Jinshan Pan , Yi Zhu , Zhikai Zong , Xiaoxiao Liu , Zheng Hui , Tao Yang , Peiran Ren , Xuansong Xie , Xian-Sheng Hua , Yanbo Wang , Xiaozhong Ji , Chuming Lin , Donghao Luo , Ying Tai , Chengjie Wang , Zhizhong Zhang , Yuan Xie , Shen Cheng , Ziwei Luo , Lei Yu , Zhihong Wen , Qi Wu1 , Youwei Li , Haoqiang Fan , Jian Sun , Shuaicheng Liu , Yuanfei Huang , Meiguang Jin , Hua Huang , Jing Liu , Xinjian Zhang , Yan Wang , Lingshun Long , Gen Li , Yuanfan Zhang , Zuowei Cao , Lei Sun , Panaetov Alexander , Yucong Wang , Minjie Cai , Li Wang , Lu Tian , Zheyuan Wang , Hongbing Ma , Jie Liu , Chao Chen , Yidong Cai , Jie Tang , Gangshan Wu , Weiran Wang , Shirui Huang , Honglei Lu , Huan Liu , Keyan Wang , Jun Chen , Shi Chen , Yuchun Miao , Zimo Huang , Lefei Zhang , Mustafa Ayazoğlu , Wei Xiong , Chengyi Xiong , Fei Wang , Hao Li , Ruimian Wen , Zhijing Yang , Wenbin Zou , Weixin Zheng , Tian Ye , Yuncheng Zhang , Xiangzhen Kong , Aditya Arora , Syed Waqas Zamir , Salman Khan , Munawar Hayat , Fahad Shahbaz Khan , Dandan Gaoand Dengwen Zhouand Qian Ning , Jingzhu Tang , Han Huang , Yufei Wang , Zhangheng Peng , Haobo Li , Wenxue Guan , Shenghua Gong , Xin Li , Jun Liu , Wanjun Wang , Dengwen Zhou , Kun Zeng , Hanjiang Lin , Xinyu Chen , Jinsheng Fang

* Validation code of the baseline model is available at https://github.com/ofsoundof/IMDN. Validation of all submitted models is available at https://github.com/ofsoundof/NTIRE2022_ESR 

   Access Paper or Ask Questions

Self-Calibrated Efficient Transformer for Lightweight Super-ResolutionWenbin Zou , Tian Ye , Weixin Zheng , Yunchen Zhang , Liang Chen , Yi Wu

* 10 pages, 3 figures, CVPRWorkshop 

   Access Paper or Ask Questions

Towards Efficient Single Image Dehazing and DesnowingTian Ye , Sixiang Chen , Yun Liu , Erkang Chen , Yuche Li


   Access Paper or Ask Questions

Underwater Light Field Retention : Neural Rendering for Underwater ImagingTian Ye , Sixiang Chen , Yun Liu , Erkang Chen , Yi Ye , Yuche Li


   Access Paper or Ask Questions

Mutual Learning for Domain Adaptation: Self-distillation Image Dehazing Network with Sample-cycleTian Ye , Yun Liu , Yunchen Zhang , Sixiang Chen , Erkang Chen


   Access Paper or Ask Questions

Perceiving and Modeling Density is All You Need for Image DehazingTian Ye , Mingchao Jiang , Yunchen Zhang , Liang Chen , Erkang Chen , Pen Chen , Zhiyong Lu


   Access Paper or Ask Questions

Efficient Re-parameterization Residual Attention Network For Nonhomogeneous Image DehazingTian Ye , ErKang Chen , XinRui Huang , Peng Chen


   Access Paper or Ask Questions

Global Convergence of Gradient Descent for Asymmetric Low-Rank Matrix FactorizationTian Ye , Simon S. Du


   Access Paper or Ask Questions

Aligning Videos in Space and TimeSenthil Purushwalkam , Tian Ye , Saurabh Gupta , Abhinav Gupta

* To appear at the European Conference on Computer Vision (ECCV) 2020 

   Access Paper or Ask Questions

DEED: A General Quantization Scheme for Communication Efficiency in BitsTian Ye , Peijun Xiao , Ruoyu Sun


   Access Paper or Ask Questions

1
2
>>