Alert button
Picture for Weijie Kong

Weijie Kong

Alert button

Global and Local Semantic Completion Learning for Vision-Language Pre-training

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 12, 2023
Rong-Cheng Tu, Yatai Ji, Jie Jiang, Weijie Kong, Chengfei Cai, Wenzhe Zhao, Hongfa Wang, Yujiu Yang, Wei Liu

Figure 1 for Global and Local Semantic Completion Learning for Vision-Language Pre-training
Figure 2 for Global and Local Semantic Completion Learning for Vision-Language Pre-training
Figure 3 for Global and Local Semantic Completion Learning for Vision-Language Pre-training
Figure 4 for Global and Local Semantic Completion Learning for Vision-Language Pre-training
Viaarxiv icon

Seeing What You Miss: Vision-Language Pre-training with Semantic Completion Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 24, 2022
Yatai Ji, Rongcheng Tu, Jie Jiang, Weijie Kong, Chengfei Cai, Wenzhe Zhao, Hongfa Wang, Yujiu Yang, Wei Liu

Figure 1 for Seeing What You Miss: Vision-Language Pre-training with Semantic Completion Learning
Figure 2 for Seeing What You Miss: Vision-Language Pre-training with Semantic Completion Learning
Figure 3 for Seeing What You Miss: Vision-Language Pre-training with Semantic Completion Learning
Figure 4 for Seeing What You Miss: Vision-Language Pre-training with Semantic Completion Learning
Viaarxiv icon

Egocentric Video-Language Pretraining @ Ego4D Challenge 2022

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 04, 2022
Kevin Qinghong Lin, Alex Jinpeng Wang, Mattia Soldan, Michael Wray, Rui Yan, Eric Zhongcong Xu, Difei Gao, Rongcheng Tu, Wenzhe Zhao, Weijie Kong, Chengfei Cai, Hongfa Wang, Dima Damen, Bernard Ghanem, Wei Liu, Mike Zheng Shou

Figure 1 for Egocentric Video-Language Pretraining @ Ego4D Challenge 2022
Figure 2 for Egocentric Video-Language Pretraining @ Ego4D Challenge 2022
Figure 3 for Egocentric Video-Language Pretraining @ Ego4D Challenge 2022
Figure 4 for Egocentric Video-Language Pretraining @ Ego4D Challenge 2022
Viaarxiv icon

Egocentric Video-Language Pretraining @ EPIC-KITCHENS-100 Multi-Instance Retrieval Challenge 2022

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 04, 2022
Kevin Qinghong Lin, Alex Jinpeng Wang, Rui Yan, Eric Zhongcong Xu, Rongcheng Tu, Yanru Zhu, Wenzhe Zhao, Weijie Kong, Chengfei Cai, Hongfa Wang, Wei Liu, Mike Zheng Shou

Figure 1 for Egocentric Video-Language Pretraining @ EPIC-KITCHENS-100 Multi-Instance Retrieval Challenge 2022
Figure 2 for Egocentric Video-Language Pretraining @ EPIC-KITCHENS-100 Multi-Instance Retrieval Challenge 2022
Figure 3 for Egocentric Video-Language Pretraining @ EPIC-KITCHENS-100 Multi-Instance Retrieval Challenge 2022
Figure 4 for Egocentric Video-Language Pretraining @ EPIC-KITCHENS-100 Multi-Instance Retrieval Challenge 2022
Viaarxiv icon

Egocentric Video-Language Pretraining

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 03, 2022
Kevin Qinghong Lin, Alex Jinpeng Wang, Mattia Soldan, Michael Wray, Rui Yan, Eric Zhongcong Xu, Difei Gao, Rongcheng Tu, Wenzhe Zhao, Weijie Kong, Chengfei Cai, Hongfa Wang, Dima Damen, Bernard Ghanem, Wei Liu, Mike Zheng Shou

Figure 1 for Egocentric Video-Language Pretraining
Figure 2 for Egocentric Video-Language Pretraining
Figure 3 for Egocentric Video-Language Pretraining
Figure 4 for Egocentric Video-Language Pretraining
Viaarxiv icon

HunYuan_tvr for Text-Video Retrivial

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 14, 2022
Shaobo Min, Weijie Kong, Rong-Cheng Tu, Dihong Gong, Chengfei Cai, Wenzhe Zhao, Chenyang Liu, Sixiao Zheng, Hongfa Wang, Zhifeng Li, Wei Liu

Figure 1 for HunYuan_tvr for Text-Video Retrivial
Figure 2 for HunYuan_tvr for Text-Video Retrivial
Figure 3 for HunYuan_tvr for Text-Video Retrivial
Figure 4 for HunYuan_tvr for Text-Video Retrivial
Viaarxiv icon

Graph Convolutional Label Noise Cleaner: Train a Plug-and-play Action Classifier for Anomaly Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 18, 2019
Jia-Xing Zhong, Nannan Li, Weijie Kong, Shan Liu, Thomas H. Li, Ge Li

Figure 1 for Graph Convolutional Label Noise Cleaner: Train a Plug-and-play Action Classifier for Anomaly Detection
Figure 2 for Graph Convolutional Label Noise Cleaner: Train a Plug-and-play Action Classifier for Anomaly Detection
Figure 3 for Graph Convolutional Label Noise Cleaner: Train a Plug-and-play Action Classifier for Anomaly Detection
Figure 4 for Graph Convolutional Label Noise Cleaner: Train a Plug-and-play Action Classifier for Anomaly Detection
Viaarxiv icon

BLP - Boundary Likelihood Pinpointing Networks for Accurate Temporal Action Localization

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 12, 2018
Weijie Kong, Nannan Li, Shan Liu, Thomas Li, Ge Li

Figure 1 for BLP - Boundary Likelihood Pinpointing Networks for Accurate Temporal Action Localization
Figure 2 for BLP - Boundary Likelihood Pinpointing Networks for Accurate Temporal Action Localization
Figure 3 for BLP - Boundary Likelihood Pinpointing Networks for Accurate Temporal Action Localization
Figure 4 for BLP - Boundary Likelihood Pinpointing Networks for Accurate Temporal Action Localization
Viaarxiv icon