Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Lei Zhu

Cross-Domain Gradient Discrepancy Minimization for Unsupervised Domain Adaptation


Jun 08, 2021
Zhekai Du, Jingjing Li, Hongzu Su, Lei Zhu, Ke Lu

* Accepted to CVPR 2021, Codes are avaliable at https://github.com/lijin118/CGDM 

  Access Paper or Ask Questions

UGRec: Modeling Directed and Undirected Relations for Recommendation


May 10, 2021
Xinxiao Zhao, Zhiyong Cheng, Lei Zhu, Jiecai Zheng, Xueqing Li

* Accepted as a long paper in SIGIR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

DA-GCN: A Domain-aware Attentive Graph Convolution Network for Shared-account Cross-domain Sequential Recommendation


May 07, 2021
Lei Guo, Li Tang, Tong Chen, Lei Zhu, Quoc Viet Hung Nguyen, Hongzhi Yin

* The 30th International Joint Conference on Artificial Intelligence, 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Global Guidance Network for Breast Lesion Segmentation in Ultrasound Images


Apr 05, 2021
Cheng Xue, Lei Zhu, Huazhu Fu, Xiaowei Hu, Xiaomeng Li, Hai Zhang, Pheng Ann Heng

* 16page,10 figures. Accepted by medical image analysis 

  Access Paper or Ask Questions

Learning the Superpixel in a Non-iterative and Lifelong Manner


Mar 19, 2021
Lei Zhu, Qi She, Bin Zhang, Yanye Lu, Zhilin Lu, Duo Li, Jie Hu

* Accept by CVPR2021 

  Access Paper or Ask Questions

Triple-cooperative Video Shadow Detection


Mar 11, 2021
Zhihao Chen, Liang Wan, Lei Zhu, Jia Shen, Huazhu Fu, Wennan Liu, Jing Qin


  Access Paper or Ask Questions

Involution: Inverting the Inherence of Convolution for Visual Recognition


Mar 10, 2021
Duo Li, Jie Hu, Changhu Wang, Xiangtai Li, Qi She, Lei Zhu, Tong Zhang, Qifeng Chen

* Accepted to CVPR 2021. Code and models are available at https://github.com/d-li14/involution 

  Access Paper or Ask Questions

Factor-level Attentive ICF for Recommendation


Feb 22, 2021
Zhiyong Cheng, Shenghan Mei, Yangyang Guo, Lei Zhu, Liqiang Nie

* 26 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Interest-aware Message-Passing GCN for Recommendation


Feb 19, 2021
Fan Liu, Zhiyong Cheng, Lei Zhu, Zan Gao, Liqiang Nie

* WWW 2021, 10 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Texture-Aware Features for Camouflaged Object Detection


Feb 05, 2021
Jingjing Ren, Xiaowei Hu, Lei Zhu, Xuemiao Xu, Yangyang Xu, Weiming Wang, Zijun Deng, Pheng-Ann Heng


  Access Paper or Ask Questions

Dual-level Semantic Transfer Deep Hashing for Efficient Social Image Retrieval


Jun 10, 2020
Lei Zhu, Hui Cui, Zhiyong Cheng, Jingjing Li, Zheng Zhang

* Accepted by IEEE TCSVT 

  Access Paper or Ask Questions

Constrained Multi-shape Evolution for Overlapping Cytoplasm Segmentation


Apr 15, 2020
Youyi Song, Lei Zhu, Baiying Lei, Bin Sheng, Qi Dou, Jing Qin, Kup-Sze Choi

* 12 pages and 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Task-adaptive Asymmetric Deep Cross-modal Hashing


Apr 01, 2020
Tong Wang, Lei Zhu, Zhiyong Cheng, Jingjing Li, Huaxiang Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Multi-Feature Discrete Collaborative Filtering for Fast Cold-start Recommendation


Mar 24, 2020
Yang Xu, Lei Zhu, Zhiyong Cheng, Jingjing Li, Jiande Sun


  Access Paper or Ask Questions

Robust Medical Instrument Segmentation Challenge 2019


Mar 23, 2020
Tobias Ross, Annika Reinke, Peter M. Full, Martin Wagner, Hannes Kenngott, Martin Apitz, Hellena Hempe, Diana Mindroc Filimon, Patrick Scholz, Thuy Nuong Tran, Pierangela Bruno, Pablo Arbeláez, Gui-Bin Bian, Sebastian Bodenstedt, Jon Lindström Bolmgren, Laura Bravo-Sánchez, Hua-Bin Chen, Cristina González, Dong Guo, Pål Halvorsen, Pheng-Ann Heng, Enes Hosgor, Zeng-Guang Hou, Fabian Isensee, Debesh Jha, Tingting Jiang, Yueming Jin, Kadir Kirtac, Sabrina Kletz, Stefan Leger, Zhixuan Li, Klaus H. Maier-Hein, Zhen-Liang Ni, Michael A. Riegler, Klaus Schoeffmann, Ruohua Shi, Stefanie Speidel, Michael Stenzel, Isabell Twick, Gutai Wang, Jiacheng Wang, Liansheng Wang, Lu Wang, Yujie Zhang, Yan-Jie Zhou, Lei Zhu, Manuel Wiesenfarth, Annette Kopp-Schneider, Beat P. Müller-Stich, Lena Maier-Hein

* A pre-print 

  Access Paper or Ask Questions

Neural Networks Weights Quantization: Target None-retraining Ternary (TNT)


Dec 18, 2019
Tianyu Zhang, Lei Zhu, Qian Zhao, Kilho Shin

* 6 pages, 2 figures 

  Access Paper or Ask Questions

A Spectral Nonlocal Block for Neural Networks


Nov 27, 2019
Lei Zhu, Qi She, Lidan Zhang, Ping Guo


  Access Paper or Ask Questions

DDNet: Dual-path Decoder Network for Occlusion Relationship Reasoning


Nov 26, 2019
Panhe Feng, Xuejing Kang, Lizhu Ye, Lei Zhu, Chunpeng Li, Anlong Ming


  Access Paper or Ask Questions

CANet: Cross-disease Attention Network for Joint Diabetic Retinopathy and Diabetic Macular Edema Grading


Nov 04, 2019
Xiaomeng Li, Xiaowei Hu, Lequan Yu, Lei Zhu, Chi-Wing Fu, Pheng-Ann Heng

* IEEE Transactions on Medical Imaging; code is at https://github.com/xmengli999/CANet 

  Access Paper or Ask Questions

Cycle-consistent Conditional Adversarial Transfer Networks


Sep 17, 2019
Jingjing Li, Erpeng Chen, Zhengming Ding, Lei Zhu, Ke Lu, Zi Huang

* ACM Multimedia 2019 
* Codes at github.com/lijin118/3CATN 

  Access Paper or Ask Questions

Alleviating Feature Confusion for Generative Zero-shot Learning


Sep 17, 2019
Jingjing Li, Mengmeng Jing, Ke Lu, Lei Zhu, Yang Yang, Zi Huang

* ACM Multimedia 2019 
* Our codes can be found at github.com/lijin118/AFC-GAN 

  Access Paper or Ask Questions

Probabilistic Multilayer Regularization Network for Unsupervised 3D Brain Image Registration


Jul 03, 2019
Lihao Liu, Xiaowei Hu, Lei Zhu, Pheng-Ann Heng

* Accepted at MICCAI 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Attentive Features for Prostate Segmentation in 3D Transrectal Ultrasound


Jul 03, 2019
Yi Wang, Haoran Dou, Xiaowei Hu, Lei Zhu, Xin Yang, Ming Xu, Jing Qin, Pheng-Ann Heng, Tianfu Wang, Dong Ni

* 11 pages, 10 figures, 2 tables. Accepted by IEEE transactions on Medical Imaging 

  Access Paper or Ask Questions

From Zero-Shot Learning to Cold-Start Recommendation


Jun 21, 2019
Jingjing Li, Mengmeng Jing, Ke Lu, Lei Zhu, Yang Yang, Zi Huang

* Accepted to AAAI 2019. Codes are available at https://github.com/lijin118/LLAE 

  Access Paper or Ask Questions

PAC-GAN: An Effective Pose Augmentation Scheme for Unsupervised Cross-View Person Re-identification


Jun 05, 2019
Chengyuan Zhang, Lei Zhu, Shichao Zhang

* 32 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Discrete Optimal Graph Clustering


Apr 25, 2019
Yudong Han, Lei Zhu, Zhiyong Cheng, Jingjing Li, Xiaobai Liu


  Access Paper or Ask Questions

Adaptive Collaborative Similarity Learning for Unsupervised Multi-view Feature Selection


Apr 25, 2019
Xiao Dong, Lei Zhu, Xuemeng Song, Jingjing Li, Zhiyong Cheng


  Access Paper or Ask Questions