Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Bo Wu

TeCANet: Temporal-Contextual Attention Network for Environment-Aware Speech Dereverberation


Mar 31, 2021
Helin Wang, Bo Wu, Lianwu Chen, Meng Yu, Jianwei Yu, Yong Xu, Shi-Xiong Zhang, Chao Weng, Dan Su, Dong Yu

* Submitted to Interspeech 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Privacy-Preserving Teacher-Student Deep Reinforcement Learning


Feb 18, 2021
Parham Gohari, Bo Chen, Bo Wu, Matthew Hale, Ufuk Topcu

* Under double-blind review 

  Access Paper or Ask Questions

MG-SAGC: A multiscale graph and its self-adaptive graph convolution network for 3D point clouds


Dec 23, 2020
Bo Wu, Bo Lang


  Access Paper or Ask Questions

Analogical Reasoning for Visually Grounded Language Acquisition


Jul 22, 2020
Bo Wu, Haoyu Qin, Alireza Zareian, Carl Vondrick, Shih-Fu Chang

* 12 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Reward Machines for Cooperative Multi-Agent Reinforcement Learning


Jul 03, 2020
Cyrus Neary, Zhe Xu, Bo Wu, Ufuk Topcu


  Access Paper or Ask Questions

Temporal-Logic-Based Reward Shaping for Continuing Learning Tasks


Jul 03, 2020
Yuqian Jiang, Sudarshanan Bharadwaj, Bo Wu, Rishi Shah, Ufuk Topcu, Peter Stone


  Access Paper or Ask Questions

Active Finite Reward Automaton Inference and Reinforcement Learning Using Queries and Counterexamples


Jun 28, 2020
Zhe Xu, Bo Wu, Daniel Neider, Ufuk Topcu


  Access Paper or Ask Questions

Learning the Compositional Visual Coherence for Complementary Recommendations


Jun 08, 2020
Zhi Li, Bo Wu, Qi Liu, Likang Wu, Hongke Zhao, Tao Mei

* Early version accepted by IJCAI2020 

  Access Paper or Ask Questions

Audio-visual Multi-channel Recognition of Overlapped Speech


May 18, 2020
Jianwei Yu, Bo Wu, Rongzhi Gu Shi-Xiong Zhang Lianwu Chen Yong Xu Meng Yu, Dan Su, Dong Yu, Xunying Liu, Helen Meng

* submitted to Interspeech 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Dynamic Spatiotemporal Graph Neural Network with Tensor Network


Mar 12, 2020
Chengcheng Jia, Bo Wu, Xiao-Ping Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Active Task-Inference-Guided Deep Inverse Reinforcement Learning


Jan 24, 2020
Farzan Memarian, Zhe Xu, Bo Wu, Min Wen, Ufuk Topcu


  Access Paper or Ask Questions

General Partial Label Learning via Dual Bipartite Graph Autoencoder


Jan 05, 2020
Brian Chen, Bo Wu, Alireza Zareian, Hanwang Zhang, Shih-Fu Chang

* 8 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Theme-Matters: Fashion Compatibility Learning via Theme Attention


Dec 26, 2019
Jui-Hsin Lai, Bo Wu, Xin Wang, Dan Zeng, Tao Mei, Jingen Liu


  Access Paper or Ask Questions

Strategy Synthesis for Surveillance-Evasion Games with Learning-Enabled Visibility Optimization


Nov 18, 2019
Suda Bharadwaj, Louis Ly, Bo Wu, Richard Tsai, Ufuk Topcu


  Access Paper or Ask Questions

SMP Challenge: An Overview of Social Media Prediction Challenge 2019


Oct 04, 2019
Bo Wu, Wen-Huang Cheng, Peiye Liu, Zhaoyang Zeng, Jiebo Luo

* ACM MM 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Controller Synthesis for Multi-Agent Systems With Intermittent Communication: A Metric Temporal Logic Approach


Sep 22, 2019
Zhe Xu, Federico M. Zegers, Bo Wu, Warren Dixon, Ufuk Topcu


  Access Paper or Ask Questions

Joint Inference of Reward Machines and Policies for Reinforcement Learning


Sep 12, 2019
Zhe Xu, Ivan Gavran, Yousef Ahmad, Rupak Majumdar, Daniel Neider, Ufuk Topcu, Bo Wu


  Access Paper or Ask Questions

Outfit Compatibility Prediction and Diagnosis with Multi-Layered Comparison Network


Aug 22, 2019
Xin Wang, Bo Wu, Yun Ye, Yueqi Zhong

* 9 pages, 6 figures, Proceedings of the 27th ACM International Conference on Multimedia 

  Access Paper or Ask Questions

Hard-Aware Fashion Attribute Classification


Jul 25, 2019
Yun Ye, Yixin Li, Bo Wu, Wei Zhang, Lingyu Duan, Tao Mei


  Access Paper or Ask Questions

MemNet: Memory-Efficiency Guided Neural Architecture Search with Augment-Trim learning


Jul 22, 2019
Peiye Liu, Bo Wu, Huadong Ma, Pavan Kumar Chundi, Mingoo Seok


  Access Paper or Ask Questions

Improving Reverberant Speech Training Using Diffuse Acoustic Simulation


Jul 09, 2019
Zhenyu Tang, Lianwu Chen, Bo Wu, Dong Yu, Dinesh Manocha


  Access Paper or Ask Questions

Reward-Based Deception with Cognitive Bias


Apr 25, 2019
Bo Wu, Murat Cubuktepe, Suda Bharadwaj, Ufuk Topcu

* Submitted to CDC 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Beyond Keywords and Relevance: A Personalized Ad Retrieval Framework in E-Commerce Sponsored Search


Apr 23, 2018
Su Yan, Wei Lin, Tianshu Wu, Daorui Xiao, Xu Zheng, Bo Wu, Kaipeng Liu

* Proceedings of the 2018 World Wide Web Conference Pages 1919-1928 

  Access Paper or Ask Questions

POMDP Model Learning for Human Robot Collaboration


Mar 30, 2018
Wei Zheng, Bo Wu, Hai Lin


  Access Paper or Ask Questions

Optimizing Sponsored Search Ranking Strategy by Deep Reinforcement Learning


Mar 26, 2018
Li He, Liang Wang, Kaipeng Liu, Bo Wu, Weinan Zhang

* revise some content 

  Access Paper or Ask Questions

Time Matters: Multi-scale Temporalization of Social Media Popularity


Dec 12, 2017
Bo Wu, Wen-Huang Cheng, Yongdong Zhang, Tao Mei

* accepted in ACM Multimedia 2016 

  Access Paper or Ask Questions

Sequential Prediction of Social Media Popularity with Deep Temporal Context Networks


Dec 12, 2017
Bo Wu, Wen-Huang Cheng, Yongdong Zhang, Qiushi Huang, Jintao Li, Tao Mei

* accepted in IJCAI-17 

  Access Paper or Ask Questions

DGCNN: Disordered Graph Convolutional Neural Network Based on the Gaussian Mixture Model


Dec 10, 2017
Bo Wu, Yang Liu, Bo Lang, Lei Huang

* 16 pages,8 figures 

  Access Paper or Ask Questions