Alert button
Picture for Hongyu Zhou

Hongyu Zhou

Alert button

OpenStreetView-5M: The Many Roads to Global Visual Geolocation

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 29, 2024
Guillaume Astruc, Nicolas Dufour, Ioannis Siglidis, Constantin Aronssohn, Nacim Bouia, Stephanie Fu, Romain Loiseau, Van Nguyen Nguyen, Charles Raude, Elliot Vincent, Lintao XU, Hongyu Zhou, Loic Landrieu

Viaarxiv icon

HUGS: Holistic Urban 3D Scene Understanding via Gaussian Splatting

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 19, 2024
Hongyu Zhou, Jiahao Shao, Lu Xu, Dongfeng Bai, Weichao Qiu, Bingbing Liu, Yue Wang, Andreas Geiger, Yiyi Liao

Figure 1 for HUGS: Holistic Urban 3D Scene Understanding via Gaussian Splatting
Figure 2 for HUGS: Holistic Urban 3D Scene Understanding via Gaussian Splatting
Figure 3 for HUGS: Holistic Urban 3D Scene Understanding via Gaussian Splatting
Figure 4 for HUGS: Holistic Urban 3D Scene Understanding via Gaussian Splatting
Viaarxiv icon

Safe Non-Stochastic Control of Control-Affine Systems: An Online Convex Optimization Approach

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 28, 2023
Hongyu Zhou, Yichen Song, Vasileios Tzoumas

Viaarxiv icon

DreamLLM: Synergistic Multimodal Comprehension and Creation

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 20, 2023
Runpei Dong, Chunrui Han, Yuang Peng, Zekun Qi, Zheng Ge, Jinrong Yang, Liang Zhao, Jianjian Sun, Hongyu Zhou, Haoran Wei, Xiangwen Kong, Xiangyu Zhang, Kaisheng Ma, Li Yi

Figure 1 for DreamLLM: Synergistic Multimodal Comprehension and Creation
Figure 2 for DreamLLM: Synergistic Multimodal Comprehension and Creation
Figure 3 for DreamLLM: Synergistic Multimodal Comprehension and Creation
Figure 4 for DreamLLM: Synergistic Multimodal Comprehension and Creation
Viaarxiv icon

ChatSpot: Bootstrapping Multimodal LLMs via Precise Referring Instruction Tuning

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 18, 2023
Liang Zhao, En Yu, Zheng Ge, Jinrong Yang, Haoran Wei, Hongyu Zhou, Jianjian Sun, Yuang Peng, Runpei Dong, Chunrui Han, Xiangyu Zhang

Figure 1 for ChatSpot: Bootstrapping Multimodal LLMs via Precise Referring Instruction Tuning
Figure 2 for ChatSpot: Bootstrapping Multimodal LLMs via Precise Referring Instruction Tuning
Figure 3 for ChatSpot: Bootstrapping Multimodal LLMs via Precise Referring Instruction Tuning
Figure 4 for ChatSpot: Bootstrapping Multimodal LLMs via Precise Referring Instruction Tuning
Viaarxiv icon

GMM: Delving into Gradient Aware and Model Perceive Depth Mining for Monocular 3D Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 30, 2023
Weixin Mao, Jinrong Yang, Zheng Ge, Lin Song, Hongyu Zhou, Tiezheng Mao, Zeming Li, Osamu Yoshie

Figure 1 for GMM: Delving into Gradient Aware and Model Perceive Depth Mining for Monocular 3D Detection
Figure 2 for GMM: Delving into Gradient Aware and Model Perceive Depth Mining for Monocular 3D Detection
Figure 3 for GMM: Delving into Gradient Aware and Model Perceive Depth Mining for Monocular 3D Detection
Figure 4 for GMM: Delving into Gradient Aware and Model Perceive Depth Mining for Monocular 3D Detection
Viaarxiv icon

Exploring Recurrent Long-term Temporal Fusion for Multi-view 3D Perception

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 13, 2023
Chunrui Han, Jianjian Sun, Zheng Ge, Jinrong Yang, Runpei Dong, Hongyu Zhou, Weixin Mao, Yuang Peng, Xiangyu Zhang

Figure 1 for Exploring Recurrent Long-term Temporal Fusion for Multi-view 3D Perception
Figure 2 for Exploring Recurrent Long-term Temporal Fusion for Multi-view 3D Perception
Figure 3 for Exploring Recurrent Long-term Temporal Fusion for Multi-view 3D Perception
Figure 4 for Exploring Recurrent Long-term Temporal Fusion for Multi-view 3D Perception
Viaarxiv icon

A Comprehensive Survey on Multimodal Recommender Systems: Taxonomy, Evaluation, and Future Directions

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 09, 2023
Hongyu Zhou, Xin Zhou, Zhiwei Zeng, Lingzi Zhang, Zhiqi Shen

Figure 1 for A Comprehensive Survey on Multimodal Recommender Systems: Taxonomy, Evaluation, and Future Directions
Figure 2 for A Comprehensive Survey on Multimodal Recommender Systems: Taxonomy, Evaluation, and Future Directions
Figure 3 for A Comprehensive Survey on Multimodal Recommender Systems: Taxonomy, Evaluation, and Future Directions
Figure 4 for A Comprehensive Survey on Multimodal Recommender Systems: Taxonomy, Evaluation, and Future Directions
Viaarxiv icon

Enhancing Dyadic Relations with Homogeneous Graphs for Multimodal Recommendation

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 09, 2023
Hongyu Zhou, Xin Zhou, Lingzi Zhang, Zhiqi Shen

Figure 1 for Enhancing Dyadic Relations with Homogeneous Graphs for Multimodal Recommendation
Figure 2 for Enhancing Dyadic Relations with Homogeneous Graphs for Multimodal Recommendation
Figure 3 for Enhancing Dyadic Relations with Homogeneous Graphs for Multimodal Recommendation
Figure 4 for Enhancing Dyadic Relations with Homogeneous Graphs for Multimodal Recommendation
Viaarxiv icon

Efficient Online Learning with Memory via Frank-Wolfe Optimization: Algorithms with Bounded Dynamic Regret and Applications to Control

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 02, 2023
Hongyu Zhou, Zirui Xu, Vasileios Tzoumas

Figure 1 for Efficient Online Learning with Memory via Frank-Wolfe Optimization: Algorithms with Bounded Dynamic Regret and Applications to Control
Figure 2 for Efficient Online Learning with Memory via Frank-Wolfe Optimization: Algorithms with Bounded Dynamic Regret and Applications to Control
Figure 3 for Efficient Online Learning with Memory via Frank-Wolfe Optimization: Algorithms with Bounded Dynamic Regret and Applications to Control
Viaarxiv icon