Alert button
Picture for Alan L. Yuille

Alan L. Yuille

Alert button

Making Your First Choice: To Address Cold Start Problem in Vision Active Learning

Oct 05, 2022
Liangyu Chen, Yutong Bai, Siyu Huang, Yongyi Lu, Bihan Wen, Alan L. Yuille, Zongwei Zhou

Figure 1 for Making Your First Choice: To Address Cold Start Problem in Vision Active Learning
Figure 2 for Making Your First Choice: To Address Cold Start Problem in Vision Active Learning
Figure 3 for Making Your First Choice: To Address Cold Start Problem in Vision Active Learning
Figure 4 for Making Your First Choice: To Address Cold Start Problem in Vision Active Learning
Viaarxiv icon

External Attention Assisted Multi-Phase Splenic Vascular Injury Segmentation with Limited Data

Jan 04, 2022
Yuyin Zhou, David Dreizin, Yan Wang, Fengze Liu, Wei Shen, Alan L. Yuille

Figure 1 for External Attention Assisted Multi-Phase Splenic Vascular Injury Segmentation with Limited Data
Figure 2 for External Attention Assisted Multi-Phase Splenic Vascular Injury Segmentation with Limited Data
Figure 3 for External Attention Assisted Multi-Phase Splenic Vascular Injury Segmentation with Limited Data
Figure 4 for External Attention Assisted Multi-Phase Splenic Vascular Injury Segmentation with Limited Data
Viaarxiv icon

In-painting Radiography Images for Unsupervised Anomaly Detection

Nov 30, 2021
Tiange Xiang, Yongyi Lu, Alan L. Yuille, Chaoyi Zhang, Weidong Cai, Zongwei Zhou

Figure 1 for In-painting Radiography Images for Unsupervised Anomaly Detection
Figure 2 for In-painting Radiography Images for Unsupervised Anomaly Detection
Figure 3 for In-painting Radiography Images for Unsupervised Anomaly Detection
Figure 4 for In-painting Radiography Images for Unsupervised Anomaly Detection
Viaarxiv icon

Data, Assemble: Leveraging Multiple Datasets with Heterogeneous and Partial Labels

Sep 25, 2021
Mintong Kang, Yongyi Lu, Alan L. Yuille, Zongwei Zhou

Figure 1 for Data, Assemble: Leveraging Multiple Datasets with Heterogeneous and Partial Labels
Figure 2 for Data, Assemble: Leveraging Multiple Datasets with Heterogeneous and Partial Labels
Figure 3 for Data, Assemble: Leveraging Multiple Datasets with Heterogeneous and Partial Labels
Figure 4 for Data, Assemble: Leveraging Multiple Datasets with Heterogeneous and Partial Labels
Viaarxiv icon

DeepLab2: A TensorFlow Library for Deep Labeling

Jun 17, 2021
Mark Weber, Huiyu Wang, Siyuan Qiao, Jun Xie, Maxwell D. Collins, Yukun Zhu, Liangzhe Yuan, Dahun Kim, Qihang Yu, Daniel Cremers, Laura Leal-Taixe, Alan L. Yuille, Florian Schroff, Hartwig Adam, Liang-Chieh Chen

Figure 1 for DeepLab2: A TensorFlow Library for Deep Labeling
Figure 2 for DeepLab2: A TensorFlow Library for Deep Labeling
Figure 3 for DeepLab2: A TensorFlow Library for Deep Labeling
Viaarxiv icon

Learning Inductive Attention Guidance for Partially Supervised Pancreatic Ductal Adenocarcinoma Prediction

May 31, 2021
Yan Wang, Peng Tang, Yuyin Zhou, Wei Shen, Elliot K. Fishman, Alan L. Yuille

Figure 1 for Learning Inductive Attention Guidance for Partially Supervised Pancreatic Ductal Adenocarcinoma Prediction
Figure 2 for Learning Inductive Attention Guidance for Partially Supervised Pancreatic Ductal Adenocarcinoma Prediction
Figure 3 for Learning Inductive Attention Guidance for Partially Supervised Pancreatic Ductal Adenocarcinoma Prediction
Figure 4 for Learning Inductive Attention Guidance for Partially Supervised Pancreatic Ductal Adenocarcinoma Prediction
Viaarxiv icon

Sequential Learning on Liver Tumor Boundary Semantics and Prognostic Biomarker Mining

Mar 09, 2021
Jieneng Chen, Ke Yan, Yu-Dong Zhang, Youbao Tang, Xun Xu, Shuwen Sun, Qiuping Liu, Lingyun Huang, Jing Xiao, Alan L. Yuille, Ya Zhang, Le Lu

Figure 1 for Sequential Learning on Liver Tumor Boundary Semantics and Prognostic Biomarker Mining
Figure 2 for Sequential Learning on Liver Tumor Boundary Semantics and Prognostic Biomarker Mining
Figure 3 for Sequential Learning on Liver Tumor Boundary Semantics and Prognostic Biomarker Mining
Figure 4 for Sequential Learning on Liver Tumor Boundary Semantics and Prognostic Biomarker Mining
Viaarxiv icon

Multi-phase Deformable Registration for Time-dependent Abdominal Organ Variations

Mar 08, 2021
Seyoun Park, Elliot K. Fishman, Alan L. Yuille

Figure 1 for Multi-phase Deformable Registration for Time-dependent Abdominal Organ Variations
Figure 2 for Multi-phase Deformable Registration for Time-dependent Abdominal Organ Variations
Figure 3 for Multi-phase Deformable Registration for Time-dependent Abdominal Organ Variations
Figure 4 for Multi-phase Deformable Registration for Time-dependent Abdominal Organ Variations
Viaarxiv icon

TransUNet: Transformers Make Strong Encoders for Medical Image Segmentation

Feb 08, 2021
Jieneng Chen, Yongyi Lu, Qihang Yu, Xiangde Luo, Ehsan Adeli, Yan Wang, Le Lu, Alan L. Yuille, Yuyin Zhou

Figure 1 for TransUNet: Transformers Make Strong Encoders for Medical Image Segmentation
Figure 2 for TransUNet: Transformers Make Strong Encoders for Medical Image Segmentation
Figure 3 for TransUNet: Transformers Make Strong Encoders for Medical Image Segmentation
Figure 4 for TransUNet: Transformers Make Strong Encoders for Medical Image Segmentation
Viaarxiv icon