Alert button
Picture for Yanzhou Su

Yanzhou Su

Alert button

SegRap2023: A Benchmark of Organs-at-Risk and Gross Tumor Volume Segmentation for Radiotherapy Planning of Nasopharyngeal Carcinoma

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 15, 2023
Xiangde Luo, Jia Fu, Yunxin Zhong, Shuolin Liu, Bing Han, Mehdi Astaraki, Simone Bendazzoli, Iuliana Toma-Dasu, Yiwen Ye, Ziyang Chen, Yong Xia, Yanzhou Su, Jin Ye, Junjun He, Zhaohu Xing, Hongqiu Wang, Lei Zhu, Kaixiang Yang, Xin Fang, Zhiwei Wang, Chan Woong Lee, Sang Joon Park, Jaehee Chun, Constantin Ulrich, Klaus H. Maier-Hein, Nchongmaje Ndipenoch, Alina Miron, Yongmin Li, Yimeng Zhang, Yu Chen, Lu Bai, Jinlong Huang, Chengyang An, Lisheng Wang, Kaiwen Huang, Yunqi Gu, Tao Zhou, Mu Zhou, Shichuan Zhang, Wenjun Liao, Guotai Wang, Shaoting Zhang

Figure 1 for SegRap2023: A Benchmark of Organs-at-Risk and Gross Tumor Volume Segmentation for Radiotherapy Planning of Nasopharyngeal Carcinoma
Figure 2 for SegRap2023: A Benchmark of Organs-at-Risk and Gross Tumor Volume Segmentation for Radiotherapy Planning of Nasopharyngeal Carcinoma
Figure 3 for SegRap2023: A Benchmark of Organs-at-Risk and Gross Tumor Volume Segmentation for Radiotherapy Planning of Nasopharyngeal Carcinoma
Figure 4 for SegRap2023: A Benchmark of Organs-at-Risk and Gross Tumor Volume Segmentation for Radiotherapy Planning of Nasopharyngeal Carcinoma
Viaarxiv icon

Enhancing Medical Task Performance in GPT-4V: A Comprehensive Study on Prompt Engineering Strategies

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 12, 2023
Pengcheng Chen, Ziyan Huang, Zhongying Deng, Tianbin Li, Yanzhou Su, Haoyu Wang, Jin Ye, Yu Qiao, Junjun He

Viaarxiv icon

SA-Med2D-20M Dataset: Segment Anything in 2D Medical Imaging with 20 Million masks

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 20, 2023
Jin Ye, Junlong Cheng, Jianpin Chen, Zhongying Deng, Tianbin Li, Haoyu Wang, Yanzhou Su, Ziyan Huang, Jilong Chen, Lei Jiang, Hui Sun, Min Zhu, Shaoting Zhang, Junjun He, Yu Qiao

Viaarxiv icon

SAM-Med3D

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 29, 2023
Haoyu Wang, Sizheng Guo, Jin Ye, Zhongying Deng, Junlong Cheng, Tianbin Li, Jianpin Chen, Yanzhou Su, Ziyan Huang, Yiqing Shen, Bin Fu, Shaoting Zhang, Junjun He, Yu Qiao

Figure 1 for SAM-Med3D
Figure 2 for SAM-Med3D
Figure 3 for SAM-Med3D
Figure 4 for SAM-Med3D
Viaarxiv icon

A-Eval: A Benchmark for Cross-Dataset Evaluation of Abdominal Multi-Organ Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 07, 2023
Ziyan Huang, Zhongying Deng, Jin Ye, Haoyu Wang, Yanzhou Su, Tianbin Li, Hui Sun, Junlong Cheng, Jianpin Chen, Junjun He, Yun Gu, Shaoting Zhang, Lixu Gu, Yu Qiao

Figure 1 for A-Eval: A Benchmark for Cross-Dataset Evaluation of Abdominal Multi-Organ Segmentation
Figure 2 for A-Eval: A Benchmark for Cross-Dataset Evaluation of Abdominal Multi-Organ Segmentation
Figure 3 for A-Eval: A Benchmark for Cross-Dataset Evaluation of Abdominal Multi-Organ Segmentation
Figure 4 for A-Eval: A Benchmark for Cross-Dataset Evaluation of Abdominal Multi-Organ Segmentation
Viaarxiv icon

SAM-Med2D

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 30, 2023
Junlong Cheng, Jin Ye, Zhongying Deng, Jianpin Chen, Tianbin Li, Haoyu Wang, Yanzhou Su, Ziyan Huang, Jilong Chen, Lei Jiang, Hui Sun, Junjun He, Shaoting Zhang, Min Zhu, Yu Qiao

Figure 1 for SAM-Med2D
Figure 2 for SAM-Med2D
Figure 3 for SAM-Med2D
Figure 4 for SAM-Med2D
Viaarxiv icon

STU-Net: Scalable and Transferable Medical Image Segmentation Models Empowered by Large-Scale Supervised Pre-training

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 13, 2023
Ziyan Huang, Haoyu Wang, Zhongying Deng, Jin Ye, Yanzhou Su, Hui Sun, Junjun He, Yun Gu, Lixu Gu, Shaoting Zhang, Yu Qiao

Figure 1 for STU-Net: Scalable and Transferable Medical Image Segmentation Models Empowered by Large-Scale Supervised Pre-training
Figure 2 for STU-Net: Scalable and Transferable Medical Image Segmentation Models Empowered by Large-Scale Supervised Pre-training
Figure 3 for STU-Net: Scalable and Transferable Medical Image Segmentation Models Empowered by Large-Scale Supervised Pre-training
Figure 4 for STU-Net: Scalable and Transferable Medical Image Segmentation Models Empowered by Large-Scale Supervised Pre-training
Viaarxiv icon

Exploring Vanilla U-Net for Lesion Segmentation from Whole-body FDG-PET/CT Scans

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 14, 2022
Jin Ye, Haoyu Wang, Ziyan Huang, Zhongying Deng, Yanzhou Su, Can Tu, Qian Wu, Yuncheng Yang, Meng Wei, Jingqi Niu, Junjun He

Figure 1 for Exploring Vanilla U-Net for Lesion Segmentation from Whole-body FDG-PET/CT Scans
Figure 2 for Exploring Vanilla U-Net for Lesion Segmentation from Whole-body FDG-PET/CT Scans
Figure 3 for Exploring Vanilla U-Net for Lesion Segmentation from Whole-body FDG-PET/CT Scans
Figure 4 for Exploring Vanilla U-Net for Lesion Segmentation from Whole-body FDG-PET/CT Scans
Viaarxiv icon

IntraLoss: Further Margin via Gradient-Enhancing Term for Deep Face Recognition

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 07, 2021
Chengzhi Jiang, Yanzhou Su, Wen Wang, Haiwei Bai, Haijun Liu, Jian Cheng

Figure 1 for IntraLoss: Further Margin via Gradient-Enhancing Term for Deep Face Recognition
Figure 2 for IntraLoss: Further Margin via Gradient-Enhancing Term for Deep Face Recognition
Figure 3 for IntraLoss: Further Margin via Gradient-Enhancing Term for Deep Face Recognition
Figure 4 for IntraLoss: Further Margin via Gradient-Enhancing Term for Deep Face Recognition
Viaarxiv icon

TTPP: Temporal Transformer with Progressive Prediction for Efficient Action Anticipation

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 07, 2020
Wen Wang, Xiaojiang Peng, Yanzhou Su, Yu Qiao, Jian Cheng

Figure 1 for TTPP: Temporal Transformer with Progressive Prediction for Efficient Action Anticipation
Figure 2 for TTPP: Temporal Transformer with Progressive Prediction for Efficient Action Anticipation
Figure 3 for TTPP: Temporal Transformer with Progressive Prediction for Efficient Action Anticipation
Figure 4 for TTPP: Temporal Transformer with Progressive Prediction for Efficient Action Anticipation
Viaarxiv icon