Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Label-Free Liver Tumor Segmentation


Mar 27, 2023
Qixin Hu, Yixiong Chen, Junfei Xiao, Shuwen Sun, Jieneng Chen, Alan Yuille, Zongwei Zhou

Add code

* CVPR 2023 

   Access Paper or Ask Questions

Towards a Single Unified Model for Effective Detection, Segmentation, and Diagnosis of Eight Major Cancers Using a Large Collection of CT Scans


Jan 28, 2023
Jieneng Chen, Yingda Xia, Jiawen Yao, Ke Yan, Jianpeng Zhang, Le Lu, Fakai Wang, Bo Zhou, Mingyan Qiu, Qihang Yu, Mingze Yuan, Wei Fang, Yuxing Tang, Minfeng Xu, Jian Zhou, Yuqian Zhao, Qifeng Wang, Xianghua Ye, Xiaoli Yin, Yu Shi, Xin Chen, Jingren Zhou, Alan Yuille, Zaiyi Liu, Ling Zhang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

MT-TransUNet: Mediating Multi-Task Tokens in Transformers for Skin Lesion Segmentation and Classification


Dec 03, 2021
Jingye Chen, Jieneng Chen, Zongwei Zhou, Bin Li, Alan Yuille, Yongyi Lu

Add code

* A technical report. Code will be released 

   Access Paper or Ask Questions

SCPM-Net: An Anchor-free 3D Lung Nodule Detection Network using Sphere Representation and Center Points Matching


Apr 12, 2021
Xiangde Luo, Tao Song, Guotai Wang, Jieneng Chen, Yinan Chen, Kang Li, Dimitris N. Metaxas, Shaoting Zhang

Add code

* An extension of this paper https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-59725-2_53 (MICCAI2020 early accept), the first two authors contributed equally. Code: https://github.com/HiLab-git/SCPM-Net 

   Access Paper or Ask Questions

TransFG: A Transformer Architecture for Fine-grained Recognition


Mar 17, 2021
Ju He, Jieneng Chen, Shuai Liu, Adam Kortylewski, Cheng Yang, Yutong Bai, Changhu Wang, Alan Yuille

Add code

* Fix the contrastive loss equation and some typos, update performance for iNat2017 

   Access Paper or Ask Questions

Sequential Learning on Liver Tumor Boundary Semantics and Prognostic Biomarker Mining


Mar 09, 2021
Jieneng Chen, Ke Yan, Yu-Dong Zhang, Youbao Tang, Xun Xu, Shuwen Sun, Qiuping Liu, Lingyun Huang, Jing Xiao, Alan L. Yuille, Ya Zhang, Le Lu

Add code


   Access Paper or Ask Questions

SpecTr: Spectral Transformer for Hyperspectral Pathology Image Segmentation


Mar 05, 2021
Boxiang Yun, Yan Wang, Jieneng Chen, Huiyu Wang, Wei Shen, Qingli Li

Add code


   Access Paper or Ask Questions

TransUNet: Transformers Make Strong Encoders for Medical Image Segmentation


Feb 08, 2021
Jieneng Chen, Yongyi Lu, Qihang Yu, Xiangde Luo, Ehsan Adeli, Yan Wang, Le Lu, Alan L. Yuille, Yuyin Zhou

Add code

* 13 pages, 3 figures 

   Access Paper or Ask Questions

Semi-supervised Segmentation via Uncertainty Rectified Pyramid Consistency and Its Application to Gross Target Volume of Nasopharyngeal Carcinoma


Dec 13, 2020
Xiangde Luo, Wenjun Liao, Jieneng Chen, Tao Song, Yinan Chen, Guotai Wang, Shaoting Zhang

Add code

* 13 pages, 3 figures 

   Access Paper or Ask Questions

1
2
>>