Alert button
Picture for Yuyin Zhou

Yuyin Zhou

Alert button

Unleashing the Potential of SAM for Medical Adaptation via Hierarchical Decoding

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 27, 2024
Zhiheng Cheng, Qingyue Wei, Hongru Zhu, Yan Wang, Liangqiong Qu, Wei Shao, Yuyin Zhou

Viaarxiv icon

3D-TransUNet for Brain Metastases Segmentation in the BraTS2023 Challenge

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 23, 2024
Siwei Yang, Xianhang Li, Jieru Mei, Jieneng Chen, Cihang Xie, Yuyin Zhou

Viaarxiv icon

MicroDiffusion: Implicit Representation-Guided Diffusion for 3D Reconstruction from Limited 2D Microscopy Projections

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 16, 2024
Mude Hui, Zihao Wei, Hongru Zhu, Fei Xia, Yuyin Zhou

Viaarxiv icon

CIS-UNet: Multi-Class Segmentation of the Aorta in Computed Tomography Angiography via Context-Aware Shifted Window Self-Attention

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 23, 2024
Muhammad Imran, Jonathan R Krebs, Veera Rajasekhar Reddy Gopu, Brian Fazzone, Vishal Balaji Sivaraman, Amarjeet Kumar, Chelsea Viscardi, Robert Evans Heithaus, Benjamin Shickel, Yuyin Zhou, Michol A Cooper, Wei Shao

Viaarxiv icon

A Semantic Space is Worth 256 Language Descriptions: Make Stronger Segmentation Models with Descriptive Properties

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 21, 2023
Junfei Xiao, Ziqi Zhou, Wenxuan Li, Shiyi Lan, Jieru Mei, Zhiding Yu, Alan Yuille, Yuyin Zhou, Cihang Xie

Viaarxiv icon

MixCon3D: Synergizing Multi-View and Cross-Modal Contrastive Learning for Enhancing 3D Representation

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 03, 2023
Yipeng Gao, Zeyu Wang, Wei-Shi Zheng, Cihang Xie, Yuyin Zhou

Viaarxiv icon

3D TransUNet: Advancing Medical Image Segmentation through Vision Transformers

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 11, 2023
Jieneng Chen, Jieru Mei, Xianhang Li, Yongyi Lu, Qihang Yu, Qingyue Wei, Xiangde Luo, Yutong Xie, Ehsan Adeli, Yan Wang, Matthew Lungren, Lei Xing, Le Lu, Alan Yuille, Yuyin Zhou

Figure 1 for 3D TransUNet: Advancing Medical Image Segmentation through Vision Transformers
Figure 2 for 3D TransUNet: Advancing Medical Image Segmentation through Vision Transformers
Figure 3 for 3D TransUNet: Advancing Medical Image Segmentation through Vision Transformers
Figure 4 for 3D TransUNet: Advancing Medical Image Segmentation through Vision Transformers
Viaarxiv icon

FedConv: Enhancing Convolutional Neural Networks for Handling Data Heterogeneity in Federated Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 06, 2023
Peiran Xu, Zeyu Wang, Jieru Mei, Liangqiong Qu, Alan Yuille, Cihang Xie, Yuyin Zhou

Figure 1 for FedConv: Enhancing Convolutional Neural Networks for Handling Data Heterogeneity in Federated Learning
Figure 2 for FedConv: Enhancing Convolutional Neural Networks for Handling Data Heterogeneity in Federated Learning
Figure 3 for FedConv: Enhancing Convolutional Neural Networks for Handling Data Heterogeneity in Federated Learning
Figure 4 for FedConv: Enhancing Convolutional Neural Networks for Handling Data Heterogeneity in Federated Learning
Viaarxiv icon

Boosting Dermatoscopic Lesion Segmentation via Diffusion Models with Visual and Textual Prompts

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 04, 2023
Shiyi Du, Xiaosong Wang, Yongyi Lu, Yuyin Zhou, Shaoting Zhang, Alan Yuille, Kang Li, Zongwei Zhou

Figure 1 for Boosting Dermatoscopic Lesion Segmentation via Diffusion Models with Visual and Textual Prompts
Figure 2 for Boosting Dermatoscopic Lesion Segmentation via Diffusion Models with Visual and Textual Prompts
Figure 3 for Boosting Dermatoscopic Lesion Segmentation via Diffusion Models with Visual and Textual Prompts
Figure 4 for Boosting Dermatoscopic Lesion Segmentation via Diffusion Models with Visual and Textual Prompts
Viaarxiv icon

SwinMM: Masked Multi-view with Swin Transformers for 3D Medical Image Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 24, 2023
Yiqing Wang, Zihan Li, Jieru Mei, Zihao Wei, Li Liu, Chen Wang, Shengtian Sang, Alan Yuille, Cihang Xie, Yuyin Zhou

Figure 1 for SwinMM: Masked Multi-view with Swin Transformers for 3D Medical Image Segmentation
Figure 2 for SwinMM: Masked Multi-view with Swin Transformers for 3D Medical Image Segmentation
Figure 3 for SwinMM: Masked Multi-view with Swin Transformers for 3D Medical Image Segmentation
Figure 4 for SwinMM: Masked Multi-view with Swin Transformers for 3D Medical Image Segmentation
Viaarxiv icon