Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

MOAT: Alternating Mobile Convolution and Attention Brings Strong Vision Models


Oct 04, 2022
Chenglin Yang, Siyuan Qiao, Qihang Yu, Xiaoding Yuan, Yukun Zhu, Alan Yuille, Hartwig Adam, Liang-Chieh Chen


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

k-means Mask Transformer


Jul 08, 2022
Qihang Yu, Huiyu Wang, Siyuan Qiao, Maxwell Collins, Yukun Zhu, Hatwig Adam, Alan Yuille, Liang-Chieh Chen

* ECCV 2022. Codes and models are available at https://github.com/google-research/deeplab2 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

CMT-DeepLab: Clustering Mask Transformers for Panoptic Segmentation


Jun 17, 2022
Qihang Yu, Huiyu Wang, Dahun Kim, Siyuan Qiao, Maxwell Collins, Yukun Zhu, Hartwig Adam, Alan Yuille, Liang-Chieh Chen

* CVPR 2022 Oral 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Waymo Open Dataset: Panoramic Video Panoptic Segmentation


Jun 15, 2022
Jieru Mei, Alex Zihao Zhu, Xinchen Yan, Hang Yan, Siyuan Qiao, Yukun Zhu, Liang-Chieh Chen, Henrik Kretzschmar, Dragomir Anguelov

* Our dataset can be found at https://waymo.com/open 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

TubeFormer-DeepLab: Video Mask Transformer


May 30, 2022
Dahun Kim, Jun Xie, Huiyu Wang, Siyuan Qiao, Qihang Yu, Hong-Seok Kim, Hartwig Adam, In So Kweon, Liang-Chieh Chen

* CVPR 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Locally Enhanced Self-Attention: Rethinking Self-Attention as Local and Context Terms


Jul 12, 2021
Chenglin Yang, Siyuan Qiao, Adam Kortylewski, Alan Yuille


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

DeepLab2: A TensorFlow Library for Deep Labeling


Jun 17, 2021
Mark Weber, Huiyu Wang, Siyuan Qiao, Jun Xie, Maxwell D. Collins, Yukun Zhu, Liangzhe Yuan, Dahun Kim, Qihang Yu, Daniel Cremers, Laura Leal-Taixe, Alan L. Yuille, Florian Schroff, Hartwig Adam, Liang-Chieh Chen

* 4-page technical report. The first three authors contributed equally to this work 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

ViP-DeepLab: Learning Visual Perception with Depth-aware Video Panoptic Segmentation


Dec 09, 2020
Siyuan Qiao, Yukun Zhu, Hartwig Adam, Alan Yuille, Liang-Chieh Chen

* Video: https://youtu.be/XR4HFiwwao0 GitHub: https://github.com/joe-siyuan-qiao/ViP-DeepLab 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Batch Normalization with Enhanced Linear Transformation


Nov 28, 2020
Yuhui Xu, Lingxi Xie, Cihang Xie, Jieru Mei, Siyuan Qiao, Wei Shen, Hongkai Xiong, Alan Yuille

* 12 pages. The code is available at https://github.com/yuhuixu1993/BNET 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Scaling Wide Residual Networks for Panoptic Segmentation


Nov 23, 2020
Liang-Chieh Chen, Huiyu Wang, Siyuan Qiao

* 12 pages including reference 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
>>