Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Accurate and Robust Lesion RECIST Diameter Prediction and Segmentation with Transformers


Aug 28, 2022
Youbao Tang, Ning Zhang, Yirui Wang, Shenghua He, Mei Han, Jing Xiao, Ruei-Sung Lin

* One of a series of works about lesion RECIST diameter prediction and weakly-supervised lesion segmentation (MICCAI 2022) 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

PieTrack: An MOT solution based on synthetic data training and self-supervised domain adaptation


Jul 22, 2022
Yirui Wang, Shenghua He, Youbao Tang, Jingyu Chen, Honghao Zhou, Sanliang Hong, Junjie Liang, Yanxin Huang, Ning Zhang, Ruei-Sung Lin, Mei Han

* Third place solution for the MOTSynth-MOT-CVPR22 Challenge 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Coherence Learning using Keypoint-based Pooling Network for Accurately Assessing Radiographic Knee Osteoarthritis


Dec 16, 2021
Kang Zheng, Yirui Wang, Chen-I Hsieh, Le Lu, Jing Xiao, Chang-Fu Kuo, Shun Miao

* extension of RSNA 2020 report "Consistent and Coherent Computer-Aided Knee Osteoarthritis Assessment from Plain Radiographs" 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Scalable Semi-supervised Landmark Localization for X-ray Images using Few-shot Deep Adaptive Graph


Apr 29, 2021
Xiao-Yun Zhou, Bolin Lai, Weijian Li, Yirui Wang, Kang Zheng, Fakai Wang, Chihung Lin, Le Lu, Lingyun Huang, Mei Han, Guotong Xie, Jing Xiao, Kuo Chang-Fu, Adam Harrison, Shun Miao

* 10 pages 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Opportunistic Screening of Osteoporosis Using Plain Film Chest X-ray


Apr 05, 2021
Fakai Wang, Kang Zheng, Yirui Wang, Xiaoyun Zhou, Le Lu, Jing Xiao, Min Wu, Chang-Fu Kuo, Shun Miao


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Semi-Supervised Learning for Bone Mineral Density Estimation in Hip X-ray Images


Mar 24, 2021
Kang Zheng, Yirui Wang, Xiaoyun Zhou, Fakai Wang, Le Lu, Chihung Lin, Lingyun Huang, Guotong Xie, Jing Xiao, Chang-Fu Kuo, Shun Miao


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Scale-free Network-based Differential Evolution


Jan 27, 2021
Yang Yu, Shangce Gao, MengChu Zhou, Yirui Wang, Zhenyu Lei, Tengfei Zhang, Jiahai Wang


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

A New Window Loss Function for Bone Fracture Detection and Localization in X-ray Images with Point-based Annotation


Jan 04, 2021
Xinyu Zhang, Yirui Wang, Chi-Tung Cheng, Le Lu, Adam P. Harrison, Jing Xiao, Chien-Hung Liao, Shun Miao

* Accepted to AAAI-2021 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Knowledge Distillation with Adaptive Asymmetric Label Sharpening for Semi-supervised Fracture Detection in Chest X-rays


Dec 30, 2020
Yirui Wang, Kang Zheng, Chi-Tung Chang, Xiao-Yun Zhou, Zhilin Zheng, Lingyun Huang, Jing Xiao, Le Lu, Chien-Hung Liao, Shun Miao


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
>>