Alert button
Picture for Jun Xie

Jun Xie

Alert button

User-LLM: Efficient LLM Contextualization with User Embeddings

Feb 21, 2024
Lin Ning, Luyang Liu, Jiaxing Wu, Neo Wu, Devora Berlowitz, Sushant Prakash, Bradley Green, Shawn O'Banion, Jun Xie

Viaarxiv icon

VoxelNextFusion: A Simple, Unified and Effective Voxel Fusion Framework for Multi-Modal 3D Object Detection

Jan 05, 2024
Ziying Song, Guoxin Zhang, Jun Xie, Lin Liu, Caiyan Jia, Shaoqing Xu, Zhepeng Wang

Figure 1 for VoxelNextFusion: A Simple, Unified and Effective Voxel Fusion Framework for Multi-Modal 3D Object Detection
Figure 2 for VoxelNextFusion: A Simple, Unified and Effective Voxel Fusion Framework for Multi-Modal 3D Object Detection
Figure 3 for VoxelNextFusion: A Simple, Unified and Effective Voxel Fusion Framework for Multi-Modal 3D Object Detection
Figure 4 for VoxelNextFusion: A Simple, Unified and Effective Voxel Fusion Framework for Multi-Modal 3D Object Detection
Viaarxiv icon

Improving Neural Machine Translation by Multi-Knowledge Integration with Prompting

Dec 08, 2023
Ke Wang, Jun Xie, Yuqi Zhang, Yu Zhao

Viaarxiv icon

Technical Report for Argoverse Challenges on 4D Occupancy Forecasting

Nov 27, 2023
Pengfei Zheng, Kanokphan Lertniphonphan, Feng Chen, Siwei Chen, Bingchuan Sun, Jun Xie, Zhepeng Wang

Viaarxiv icon

The 2nd Workshop on Maritime Computer Vision (MaCVi) 2024

Nov 23, 2023
Benjamin Kiefer, Lojze Žust, Matej Kristan, Janez Perš, Matija Teršek, Arnold Wiliem, Martin Messmer, Cheng-Yen Yang, Hsiang-Wei Huang, Zhongyu Jiang, Heng-Cheng Kuo, Jie Mei, Jenq-Neng Hwang, Daniel Stadler, Lars Sommer, Kaer Huang, Aiguo Zheng, Weitu Chong, Kanokphan Lertniphonphan, Jun Xie, Feng Chen, Jian Li, Zhepeng Wang, Luca Zedda, Andrea Loddo, Cecilia Di Ruberto, Tuan-Anh Vu, Hai Nguyen-Truong, Tan-Sang Ha, Quan-Dung Pham, Sai-Kit Yeung, Yuan Feng, Nguyen Thanh Thien, Lixin Tian, Sheng-Yao Kuan, Yuan-Hao Ho, Angel Bueno Rodriguez, Borja Carrillo-Perez, Alexander Klein, Antje Alex, Yannik Steiniger, Felix Sattler, Edgardo Solano-Carrillo, Matej Fabijanić, Magdalena Šumunec, Nadir Kapetanović, Andreas Michel, Wolfgang Gross, Martin Weinmann

Viaarxiv icon

EMMA-X: An EM-like Multilingual Pre-training Algorithm for Cross-lingual Representation Learning

Oct 26, 2023
Ping Guo, Xiangpeng Wei, Yue Hu, Baosong Yang, Dayiheng Liu, Fei Huang, Jun Xie

Viaarxiv icon

ReIDTrack: Multi-Object Track and Segmentation Without Motion

Aug 03, 2023
Kaer Huang, Bingchuan Sun, Feng Chen, Tao Zhang, Jun Xie, Jian Li, Christopher Walter Twombly, Zhepeng Wang

Figure 1 for ReIDTrack: Multi-Object Track and Segmentation Without Motion
Figure 2 for ReIDTrack: Multi-Object Track and Segmentation Without Motion
Figure 3 for ReIDTrack: Multi-Object Track and Segmentation Without Motion
Viaarxiv icon

PolyLM: An Open Source Polyglot Large Language Model

Jul 12, 2023
Xiangpeng Wei, Haoran Wei, Huan Lin, Tianhao Li, Pei Zhang, Xingzhang Ren, Mei Li, Yu Wan, Zhiwei Cao, Binbin Xie, Tianxiang Hu, Shangjie Li, Binyuan Hui, Bowen Yu, Dayiheng Liu, Baosong Yang, Fei Huang, Jun Xie

Figure 1 for PolyLM: An Open Source Polyglot Large Language Model
Figure 2 for PolyLM: An Open Source Polyglot Large Language Model
Figure 3 for PolyLM: An Open Source Polyglot Large Language Model
Figure 4 for PolyLM: An Open Source Polyglot Large Language Model
Viaarxiv icon

Bridging the Domain Gaps in Context Representations for k-Nearest Neighbor Neural Machine Translation

May 26, 2023
Zhiwei Cao, Baosong Yang, Huan Lin, Suhang Wu, Xiangpeng Wei, Dayiheng Liu, Jun Xie, Min Zhang, Jinsong Su

Figure 1 for Bridging the Domain Gaps in Context Representations for k-Nearest Neighbor Neural Machine Translation
Figure 2 for Bridging the Domain Gaps in Context Representations for k-Nearest Neighbor Neural Machine Translation
Figure 3 for Bridging the Domain Gaps in Context Representations for k-Nearest Neighbor Neural Machine Translation
Figure 4 for Bridging the Domain Gaps in Context Representations for k-Nearest Neighbor Neural Machine Translation
Viaarxiv icon

Leveraging Large Language Models in Conversational Recommender Systems

May 16, 2023
Luke Friedman, Sameer Ahuja, David Allen, Zhenning Tan, Hakim Sidahmed, Changbo Long, Jun Xie, Gabriel Schubiner, Ajay Patel, Harsh Lara, Brian Chu, Zexi Chen, Manoj Tiwari

Figure 1 for Leveraging Large Language Models in Conversational Recommender Systems
Figure 2 for Leveraging Large Language Models in Conversational Recommender Systems
Figure 3 for Leveraging Large Language Models in Conversational Recommender Systems
Figure 4 for Leveraging Large Language Models in Conversational Recommender Systems
Viaarxiv icon