Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

SATBA: An Invisible Backdoor Attack Based On Spatial Attention


Feb 25, 2023
Huasong Zhou, Zhenyu Wang, Xiaowei Xu

Add code

* 7 pages, 4 figures 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

ImageCAS: A Large-Scale Dataset and Benchmark for Coronary Artery Segmentation based on Computed Tomography Angiography Images


Nov 03, 2022
An Zeng, Chunbiao Wu, Meiping Huang, Jian Zhuang, Shanshan Bi, Dan Pan, Najeeb Ullah, Kaleem Nawaz Khan, Tianchen Wang, Yiyu Shi, Xiaomeng Li, Guisen Lin, Xiaowei Xu

Add code

* 17 pages, 12 figures, 4 tables 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Unsupervised Knowledge Graph Construction and Event-centric Knowledge Infusion for Scientific NLI


Oct 28, 2022
Chenglin Wang, Yucheng Zhou, Guodong Long, Xiaodong Wang, Xiaowei Xu

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Sub-cluster-aware Network for Few-shot Skin Disease Classification


Jul 03, 2022
Shuhan LI, Xiaomeng Li, Xiaowei Xu, Kwang-Ting Cheng

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

RT-DNAS: Real-time Constrained Differentiable Neural Architecture Search for 3D Cardiac Cine MRI Segmentation


Jun 13, 2022
Qing Lu, Xiaowei Xu, Shunjie Dong, Cong Hao, Lei Yang, Cheng Zhuo, Yiyu Shi

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

FairPrune: Achieving Fairness Through Pruning for Dermatological Disease Diagnosis


Mar 04, 2022
Yawen Wu, Dewen Zeng, Xiaowei Xu, Yiyu Shi, Jingtong Hu

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

"One-Shot" Reduction of Additive Artifacts in Medical Images


Oct 23, 2021
Yu-Jen Chen, Yen-Jung Chang, Shao-Cheng Wen, Yiyu Shi, Xiaowei Xu, Tsung-Yi Ho, Meiping Huang, Haiyun Yuan, Jian Zhuang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Multi-Layer Pseudo-Supervision for Histopathology Tissue Semantic Segmentation using Patch-level Classification Labels


Oct 14, 2021
Chu Han, Jiatai Lin, Jinhai Mai, Yi Wang, Qingling Zhang, Bingchao Zhao, Xin Chen, Xipeng Pan, Zhenwei Shi, Xiaowei Xu, Su Yao, Lixu Yan, Huan Lin, Zeyan Xu, Xiaomei Huang, Guoqiang Han, Changhong Liang, Zaiyi Liu

Add code

* 15 pages, 10 figures, journal 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Semi-supervised Contrastive Learning for Label-efficient Medical Image Segmentation


Sep 28, 2021
Xinrong Hu, Dewen Zeng, Xiaowei Xu, Yiyu Shi

Add code

* 9 pages, accepted to MICCAI 2021 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
4
5
>>