Alert button
Picture for Feng Tian

Feng Tian

Alert button

Large Language Model Distilling Medication Recommendation Model

Feb 05, 2024
Qidong Liu, Xian Wu, Xiangyu Zhao, Yuanshao Zhu, Zijian Zhang, Feng Tian, Yefeng Zheng

Viaarxiv icon

Transfer and Alignment Network for Generalized Category Discovery

Dec 27, 2023
Wenbin An, Feng Tian, Wenkai Shi, Yan Chen, Yaqiang Wu, Qianying Wang, Ping Chen

Viaarxiv icon

Generalized Category Discovery with Large Language Models in the Loop

Dec 18, 2023
Wenbin An, Wenkai Shi, Feng Tian, Haonan Lin, QianYing Wang, Yaqiang Wu, Mingxiang Cai, Luyan Wang, Yan Chen, Haiping Zhu, Ping Chen

Viaarxiv icon

A Diffusion Weighted Graph Framework for New Intent Discovery

Oct 24, 2023
Wenkai Shi, Wenbin An, Feng Tian, Qinghua Zheng, QianYing Wang, Ping Chen

Viaarxiv icon

MOELoRA: An MOE-based Parameter Efficient Fine-Tuning Method for Multi-task Medical Applications

Oct 21, 2023
Qidong Liu, Xian Wu, Xiangyu Zhao, Yuanshao Zhu, Derong Xu, Feng Tian, Yefeng Zheng

Viaarxiv icon

DNA: Denoised Neighborhood Aggregation for Fine-grained Category Discovery

Oct 16, 2023
Wenbin An, Feng Tian, Wenkai Shi, Yan Chen, Qinghua Zheng, QianYing Wang, Ping Chen

Viaarxiv icon

Diffusion Augmentation for Sequential Recommendation

Sep 22, 2023
Qidong Liu, Fan Yan, Xiangyu Zhao, Zhaocheng Du, Huifeng Guo, Ruiming Tang, Feng Tian

Figure 1 for Diffusion Augmentation for Sequential Recommendation
Figure 2 for Diffusion Augmentation for Sequential Recommendation
Figure 3 for Diffusion Augmentation for Sequential Recommendation
Figure 4 for Diffusion Augmentation for Sequential Recommendation
Viaarxiv icon

Mega-cities dominate China's urban greening

Jul 03, 2023
Xiaoxin Zhang, Martin Brandt, Xiaoye Tong, Xiaowei Tong, Wenmin Zhang, Florian Reiner, Sizhuo Li, Feng Tian, Yuemin Yue, Weiqi Zhou, Bin Chen, Xiangming Xiao, Rasmus Fensholt

Figure 1 for Mega-cities dominate China's urban greening
Figure 2 for Mega-cities dominate China's urban greening
Figure 3 for Mega-cities dominate China's urban greening
Figure 4 for Mega-cities dominate China's urban greening
Viaarxiv icon

Tight and fast generalization error bound of graph embedding in metric space

May 13, 2023
Atsushi Suzuki, Atsushi Nitanda, Taiji Suzuki, Jing Wang, Feng Tian, Kenji Yamanishi

Viaarxiv icon

M$^{2}$SNet: Multi-scale in Multi-scale Subtraction Network for Medical Image Segmentation

Mar 20, 2023
Xiaoqi Zhao, Hongpeng Jia, Youwei Pang, Long Lv, Feng Tian, Lihe Zhang, Weibing Sun, Huchuan Lu

Figure 1 for M$^{2}$SNet: Multi-scale in Multi-scale Subtraction Network for Medical Image Segmentation
Figure 2 for M$^{2}$SNet: Multi-scale in Multi-scale Subtraction Network for Medical Image Segmentation
Figure 3 for M$^{2}$SNet: Multi-scale in Multi-scale Subtraction Network for Medical Image Segmentation
Figure 4 for M$^{2}$SNet: Multi-scale in Multi-scale Subtraction Network for Medical Image Segmentation
Viaarxiv icon