Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yizhong Wang

Probing Across Time: What Does RoBERTa Know and When?


Apr 16, 2021
Leo Z. Liu, Yizhong Wang, Jungo Kasai, Hannaneh Hajishirzi, Noah A. Smith


  Access Paper or Ask Questions

MultiModalQA: Complex Question Answering over Text, Tables and Images


Apr 13, 2021
Alon Talmor, Ori Yoran, Amnon Catav, Dan Lahav, Yizhong Wang, Akari Asai, Gabriel Ilharco, Hannaneh Hajishirzi, Jonathan Berant

* ICLR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Automated Lay Language Summarization of Biomedical Scientific Reviews


Dec 23, 2020
Yue Guo, Wei Qiu, Yizhong Wang, Trevor Cohen

* Yue Guo and Wei Qiu contribute equally to this work. This paper is accepted by AAAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Dataset Cartography: Mapping and Diagnosing Datasets with Training Dynamics


Oct 15, 2020
Swabha Swayamdipta, Roy Schwartz, Nicholas Lourie, Yizhong Wang, Hannaneh Hajishirzi, Noah A. Smith, Yejin Choi

* Proceedings of EMNLP 2020 

  Access Paper or Ask Questions

LiveQA: A Question Answering Dataset over Sports Live


Oct 01, 2020
Qianying Liu, Sicong Jiang, Yizhong Wang, Sujian Li

* CCL 2020 Oral paper, 11 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Do NLP Models Know Numbers? Probing Numeracy in Embeddings


Sep 18, 2019
Eric Wallace, Yizhong Wang, Sujian Li, Sameer Singh, Matt Gardner

* EMNLP 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Machine Reading Comprehension: a Literature Review


Jun 30, 2019
Xin Zhang, An Yang, Sujian Li, Yizhong Wang

* 46 pages, preprint version 

  Access Paper or Ask Questions

DROP: A Reading Comprehension Benchmark Requiring Discrete Reasoning Over Paragraphs


Apr 16, 2019
Dheeru Dua, Yizhong Wang, Pradeep Dasigi, Gabriel Stanovsky, Sameer Singh, Matt Gardner


  Access Paper or Ask Questions

Toward Fast and Accurate Neural Discourse Segmentation


Aug 28, 2018
Yizhong Wang, Sujian Li, Jingfeng Yang

* 6 pages, camera-ready version of EMNLP 2018 

  Access Paper or Ask Questions

DuReader: a Chinese Machine Reading Comprehension Dataset from Real-world Applications


Jun 11, 2018
Wei He, Kai Liu, Jing Liu, Yajuan Lyu, Shiqi Zhao, Xinyan Xiao, Yuan Liu, Yizhong Wang, Hua Wu, Qiaoqiao She, Xuan Liu, Tian Wu, Haifeng Wang

* 10 pages, ACL 2018 MRQA Workshop camera-ready version 

  Access Paper or Ask Questions

Bag-of-Words as Target for Neural Machine Translation


May 13, 2018
Shuming Ma, Xu Sun, Yizhong Wang, Junyang Lin

* accepted by ACL 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-Passage Machine Reading Comprehension with Cross-Passage Answer Verification


May 10, 2018
Yizhong Wang, Kai Liu, Jing Liu, Wei He, Yajuan Lyu, Hua Wu, Sujian Li, Haifeng Wang

* 10 pages, ACL 2018 camera-ready version 

  Access Paper or Ask Questions

Tag-Enhanced Tree-Structured Neural Networks for Implicit Discourse Relation Classification


Mar 03, 2018
Yizhong Wang, Sujian Li, Jingfeng Yang, Xu Sun, Houfeng Wang

* Accepted by IJCNLP 2017, 10 pages 

  Access Paper or Ask Questions