Alert button
Picture for Xiaonan Li

Xiaonan Li

Alert button

LLatrieval: LLM-Verified Retrieval for Verifiable Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 14, 2023
Xiaonan Li, Changtai Zhu, Linyang Li, Zhangyue Yin, Tianxiang Sun, Xipeng Qiu

Viaarxiv icon

Unified Demonstration Retriever for In-Context Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
May 16, 2023
Xiaonan Li, Kai Lv, Hang Yan, Tianyang Lin, Wei Zhu, Yuan Ni, Guotong Xie, Xiaoling Wang, Xipeng Qiu

Figure 1 for Unified Demonstration Retriever for In-Context Learning
Figure 2 for Unified Demonstration Retriever for In-Context Learning
Figure 3 for Unified Demonstration Retriever for In-Context Learning
Figure 4 for Unified Demonstration Retriever for In-Context Learning
Viaarxiv icon

MoT: Pre-thinking and Recalling Enable ChatGPT to Self-Improve with Memory-of-Thoughts

Add code
Bookmark button
Alert button
May 09, 2023
Xiaonan Li, Xipeng Qiu

Viaarxiv icon

Finding Supporting Examples for In-Context Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 28, 2023
Xiaonan Li, Xipeng Qiu

Figure 1 for Finding Supporting Examples for In-Context Learning
Figure 2 for Finding Supporting Examples for In-Context Learning
Figure 3 for Finding Supporting Examples for In-Context Learning
Figure 4 for Finding Supporting Examples for In-Context Learning
Viaarxiv icon

Soft-Labeled Contrastive Pre-training for Function-level Code Representation

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 18, 2022
Xiaonan Li, Daya Guo, Yeyun Gong, Yun Lin, Yelong Shen, Xipeng Qiu, Daxin Jiang, Weizhu Chen, Nan Duan

Figure 1 for Soft-Labeled Contrastive Pre-training for Function-level Code Representation
Figure 2 for Soft-Labeled Contrastive Pre-training for Function-level Code Representation
Figure 3 for Soft-Labeled Contrastive Pre-training for Function-level Code Representation
Figure 4 for Soft-Labeled Contrastive Pre-training for Function-level Code Representation
Viaarxiv icon

An Embarrassingly Easy but Strong Baseline for Nested Named Entity Recognition

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 19, 2022
Hang Yan, Yu Sun, Xiaonan Li, Xipeng Qiu

Figure 1 for An Embarrassingly Easy but Strong Baseline for Nested Named Entity Recognition
Figure 2 for An Embarrassingly Easy but Strong Baseline for Nested Named Entity Recognition
Figure 3 for An Embarrassingly Easy but Strong Baseline for Nested Named Entity Recognition
Figure 4 for An Embarrassingly Easy but Strong Baseline for Nested Named Entity Recognition
Viaarxiv icon

CodeRetriever: Unimodal and Bimodal Contrastive Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 26, 2022
Xiaonan Li, Yeyun Gong, Yelong Shen, Xipeng Qiu, Hang Zhang, Bolun Yao, Weizhen Qi, Daxin Jiang, Weizhu Chen, Nan Duan

Figure 1 for CodeRetriever: Unimodal and Bimodal Contrastive Learning
Figure 2 for CodeRetriever: Unimodal and Bimodal Contrastive Learning
Figure 3 for CodeRetriever: Unimodal and Bimodal Contrastive Learning
Figure 4 for CodeRetriever: Unimodal and Bimodal Contrastive Learning
Viaarxiv icon

Backdoor Attacks on Pre-trained Models by Layerwise Weight Poisoning

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 31, 2021
Linyang Li, Demin Song, Xiaonan Li, Jiehang Zeng, Ruotian Ma, Xipeng Qiu

Figure 1 for Backdoor Attacks on Pre-trained Models by Layerwise Weight Poisoning
Figure 2 for Backdoor Attacks on Pre-trained Models by Layerwise Weight Poisoning
Figure 3 for Backdoor Attacks on Pre-trained Models by Layerwise Weight Poisoning
Figure 4 for Backdoor Attacks on Pre-trained Models by Layerwise Weight Poisoning
Viaarxiv icon