Alert button
Picture for Zhenhailong Wang

Zhenhailong Wang

Alert button

Text-Based Reasoning About Vector Graphics

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 10, 2024
Zhenhailong Wang, Joy Hsu, Xingyao Wang, Kuan-Hao Huang, Manling Li, Jiajun Wu, Heng Ji

Figure 1 for Text-Based Reasoning About Vector Graphics
Figure 2 for Text-Based Reasoning About Vector Graphics
Figure 3 for Text-Based Reasoning About Vector Graphics
Figure 4 for Text-Based Reasoning About Vector Graphics
Viaarxiv icon

Do LVLMs Understand Charts? Analyzing and Correcting Factual Errors in Chart Captioning

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 15, 2023
Kung-Hsiang Huang, Mingyang Zhou, Hou Pong Chan, Yi R. Fung, Zhenhailong Wang, Lingyu Zhang, Shih-Fu Chang, Heng Ji

Viaarxiv icon

Democratizing LLMs: An Exploration of Cost-Performance Trade-offs in Self-Refined Open-Source Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 22, 2023
Sumuk Shashidhar, Abhinav Chinta, Vaibhav Sahai, Zhenhailong Wang, Heng Ji

Figure 1 for Democratizing LLMs: An Exploration of Cost-Performance Trade-offs in Self-Refined Open-Source Models
Figure 2 for Democratizing LLMs: An Exploration of Cost-Performance Trade-offs in Self-Refined Open-Source Models
Figure 3 for Democratizing LLMs: An Exploration of Cost-Performance Trade-offs in Self-Refined Open-Source Models
Figure 4 for Democratizing LLMs: An Exploration of Cost-Performance Trade-offs in Self-Refined Open-Source Models
Viaarxiv icon

Unleashing Cognitive Synergy in Large Language Models: A Task-Solving Agent through Multi-Persona Self-Collaboration

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 14, 2023
Zhenhailong Wang, Shaoguang Mao, Wenshan Wu, Tao Ge, Furu Wei, Heng Ji

Figure 1 for Unleashing Cognitive Synergy in Large Language Models: A Task-Solving Agent through Multi-Persona Self-Collaboration
Figure 2 for Unleashing Cognitive Synergy in Large Language Models: A Task-Solving Agent through Multi-Persona Self-Collaboration
Figure 3 for Unleashing Cognitive Synergy in Large Language Models: A Task-Solving Agent through Multi-Persona Self-Collaboration
Figure 4 for Unleashing Cognitive Synergy in Large Language Models: A Task-Solving Agent through Multi-Persona Self-Collaboration
Viaarxiv icon

Paxion: Patching Action Knowledge in Video-Language Foundation Models

Add code
Bookmark button
Alert button
May 26, 2023
Zhenhailong Wang, Ansel Blume, Sha Li, Genglin Liu, Jaemin Cho, Zineng Tang, Mohit Bansal, Heng Ji

Figure 1 for Paxion: Patching Action Knowledge in Video-Language Foundation Models
Figure 2 for Paxion: Patching Action Knowledge in Video-Language Foundation Models
Figure 3 for Paxion: Patching Action Knowledge in Video-Language Foundation Models
Figure 4 for Paxion: Patching Action Knowledge in Video-Language Foundation Models
Viaarxiv icon

RCOT: Detecting and Rectifying Factual Inconsistency in Reasoning by Reversing Chain-of-Thought

Add code
Bookmark button
Alert button
May 19, 2023
Tianci Xue, Ziqi Wang, Zhenhailong Wang, Chi Han, Pengfei Yu, Heng Ji

Figure 1 for RCOT: Detecting and Rectifying Factual Inconsistency in Reasoning by Reversing Chain-of-Thought
Figure 2 for RCOT: Detecting and Rectifying Factual Inconsistency in Reasoning by Reversing Chain-of-Thought
Figure 3 for RCOT: Detecting and Rectifying Factual Inconsistency in Reasoning by Reversing Chain-of-Thought
Figure 4 for RCOT: Detecting and Rectifying Factual Inconsistency in Reasoning by Reversing Chain-of-Thought
Viaarxiv icon

Zemi: Learning Zero-Shot Semi-Parametric Language Models from Multiple Tasks

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 01, 2022
Zhenhailong Wang, Xiaoman Pan, Dian Yu, Dong Yu, Jianshu Chen, Heng Ji

Figure 1 for Zemi: Learning Zero-Shot Semi-Parametric Language Models from Multiple Tasks
Figure 2 for Zemi: Learning Zero-Shot Semi-Parametric Language Models from Multiple Tasks
Figure 3 for Zemi: Learning Zero-Shot Semi-Parametric Language Models from Multiple Tasks
Figure 4 for Zemi: Learning Zero-Shot Semi-Parametric Language Models from Multiple Tasks
Viaarxiv icon

Language Models with Image Descriptors are Strong Few-Shot Video-Language Learners

Add code
Bookmark button
Alert button
May 29, 2022
Zhenhailong Wang, Manling Li, Ruochen Xu, Luowei Zhou, Jie Lei, Xudong Lin, Shuohang Wang, Ziyi Yang, Chenguang Zhu, Derek Hoiem, Shih-Fu Chang, Mohit Bansal, Heng Ji

Figure 1 for Language Models with Image Descriptors are Strong Few-Shot Video-Language Learners
Figure 2 for Language Models with Image Descriptors are Strong Few-Shot Video-Language Learners
Figure 3 for Language Models with Image Descriptors are Strong Few-Shot Video-Language Learners
Figure 4 for Language Models with Image Descriptors are Strong Few-Shot Video-Language Learners
Viaarxiv icon

Model-Agnostic Multitask Fine-tuning for Few-shot Vision-Language Transfer Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 09, 2022
Zhenhailong Wang, Hang Yu, Manling Li, Han Zhao, Heng Ji

Figure 1 for Model-Agnostic Multitask Fine-tuning for Few-shot Vision-Language Transfer Learning
Figure 2 for Model-Agnostic Multitask Fine-tuning for Few-shot Vision-Language Transfer Learning
Figure 3 for Model-Agnostic Multitask Fine-tuning for Few-shot Vision-Language Transfer Learning
Figure 4 for Model-Agnostic Multitask Fine-tuning for Few-shot Vision-Language Transfer Learning
Viaarxiv icon

Open Vocabulary Electroencephalography-To-Text Decoding and Zero-shot Sentiment Classification

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 23, 2021
Zhenhailong Wang, Heng Ji

Figure 1 for Open Vocabulary Electroencephalography-To-Text Decoding and Zero-shot Sentiment Classification
Figure 2 for Open Vocabulary Electroencephalography-To-Text Decoding and Zero-shot Sentiment Classification
Figure 3 for Open Vocabulary Electroencephalography-To-Text Decoding and Zero-shot Sentiment Classification
Figure 4 for Open Vocabulary Electroencephalography-To-Text Decoding and Zero-shot Sentiment Classification
Viaarxiv icon