Alert button
Picture for Tao Ge

Tao Ge

Alert button

LLM as a Mastermind: A Survey of Strategic Reasoning with Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 01, 2024
Yadong Zhang, Shaoguang Mao, Tao Ge, Xun Wang, Adrian de Wynter, Yan Xia, Wenshan Wu, Ting Song, Man Lan, Furu Wei

Viaarxiv icon

K-Level Reasoning with Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 02, 2024
Yadong Zhang, Shaoguang Mao, Tao Ge, Xun Wang, Yan Xia, Man Lan, Furu Wei

Viaarxiv icon

Unlocking Efficiency in Large Language Model Inference: A Comprehensive Survey of Speculative Decoding

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 15, 2024
Heming Xia, Zhe Yang, Qingxiu Dong, Peiyi Wang, Yongqi Li, Tao Ge, Tianyu Liu, Wenjie Li, Zhifang Sui

Viaarxiv icon

ALYMPICS: Language Agents Meet Game Theory

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 16, 2023
Shaoguang Mao, Yuzhe Cai, Yan Xia, Wenshan Wu, Xun Wang, Fengyi Wang, Tao Ge, Furu Wei

Viaarxiv icon

SCALE: Synergized Collaboration of Asymmetric Language Translation Engines

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 29, 2023
Xin Cheng, Xun Wang, Tao Ge, Si-Qing Chen, Furu Wei, Dongyan Zhao, Rui Yan

Figure 1 for SCALE: Synergized Collaboration of Asymmetric Language Translation Engines
Figure 2 for SCALE: Synergized Collaboration of Asymmetric Language Translation Engines
Figure 3 for SCALE: Synergized Collaboration of Asymmetric Language Translation Engines
Figure 4 for SCALE: Synergized Collaboration of Asymmetric Language Translation Engines
Viaarxiv icon

Unleashing Cognitive Synergy in Large Language Models: A Task-Solving Agent through Multi-Persona Self-Collaboration

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 14, 2023
Zhenhailong Wang, Shaoguang Mao, Wenshan Wu, Tao Ge, Furu Wei, Heng Ji

Figure 1 for Unleashing Cognitive Synergy in Large Language Models: A Task-Solving Agent through Multi-Persona Self-Collaboration
Figure 2 for Unleashing Cognitive Synergy in Large Language Models: A Task-Solving Agent through Multi-Persona Self-Collaboration
Figure 3 for Unleashing Cognitive Synergy in Large Language Models: A Task-Solving Agent through Multi-Persona Self-Collaboration
Figure 4 for Unleashing Cognitive Synergy in Large Language Models: A Task-Solving Agent through Multi-Persona Self-Collaboration
Viaarxiv icon

In-context Autoencoder for Context Compression in a Large Language Model

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 13, 2023
Tao Ge, Jing Hu, Xun Wang, Si-Qing Chen, Furu Wei

Figure 1 for In-context Autoencoder for Context Compression in a Large Language Model
Figure 2 for In-context Autoencoder for Context Compression in a Large Language Model
Figure 3 for In-context Autoencoder for Context Compression in a Large Language Model
Figure 4 for In-context Autoencoder for Context Compression in a Large Language Model
Viaarxiv icon

Smart Word Suggestions for Writing Assistance

Add code
Bookmark button
Alert button
May 17, 2023
Chenshuo Wang, Shaoguang Mao, Tao Ge, Wenshan Wu, Xun Wang, Yan Xia, Jonathan Tien, Dongyan Zhao

Figure 1 for Smart Word Suggestions for Writing Assistance
Figure 2 for Smart Word Suggestions for Writing Assistance
Figure 3 for Smart Word Suggestions for Writing Assistance
Figure 4 for Smart Word Suggestions for Writing Assistance
Viaarxiv icon