Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yuanyuan Wang

Deep Recursive Embedding for High-Dimensional Data


Apr 12, 2021
Zixia Zhou, Yuanyuan Wang, Boudewijn P. F. Lelieveldt, Qian Tao


  Access Paper or Ask Questions

Reconfigurable Intelligent Surface aided Massive MIMO Systems with Low-Resolution DACs


Mar 16, 2021
Jianxin Dai, Yuanyuan Wang, Cunhua Pan, Kangda Zhi, Hong Ren, Kezhi Wang

* Keywords: Intelligent Reflecting Surface (IRS), Reconfigurable Intelligent Surface (RIS), massive MIMO, low-resolution ADC 

  Access Paper or Ask Questions

Generative Adversarial Networks for Synthesizing InSAR Patches


Aug 03, 2020
Philipp Sibler, Yuanyuan Wang, Stefan Auer, Mohsin Ali, Xiao Xiang Zhu

* accepted in preliminary version for EUSAR2020 conference 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Learning Meets SAR


Jun 17, 2020
Xiao Xiang Zhu, Sina Montazeri, Mohsin Ali, Yuansheng Hua, Yuanyuan Wang, Lichao Mou, Yilei Shi, Feng Xu, Richard Bamler

* article submitted to IEEE Geoscience and Remote Sensing Magazine 

  Access Paper or Ask Questions

A Global Benchmark of Algorithms for Segmenting Late Gadolinium-Enhanced Cardiac Magnetic Resonance Imaging


May 07, 2020
Zhaohan Xiong, Qing Xia, Zhiqiang Hu, Ning Huang, Cheng Bian, Yefeng Zheng, Sulaiman Vesal, Nishant Ravikumar, Andreas Maier, Xin Yang, Pheng-Ann Heng, Dong Ni, Caizi Li, Qianqian Tong, Weixin Si, Elodie Puybareau, Younes Khoudli, Thierry Geraud, Chen Chen, Wenjia Bai, Daniel Rueckert, Lingchao Xu, Xiahai Zhuang, Xinzhe Luo, Shuman Jia, Maxime Sermesant, Yashu Liu, Kuanquan Wang, Davide Borra, Alessandro Masci, Cristiana Corsi, Coen de Vente, Mitko Veta, Rashed Karim, Chandrakanth Jayachandran Preetha, Sandy Engelhardt, Menyun Qiao, Yuanyuan Wang, Qian Tao, Marta Nunez-Garcia, Oscar Camara, Nicolo Savioli, Pablo Lamata, Jichao Zhao


  Access Paper or Ask Questions

SAR Tomography at the Limit: Building Height Reconstruction Using Only 3-5 TanDEM-X Bistatic Interferograms


Mar 17, 2020
Yilei Shi, Richard Bamler, Yuanyuan Wang, Xiao Xiang Zhu


  Access Paper or Ask Questions

So2Sat LCZ42: A Benchmark Dataset for Global Local Climate Zones Classification


Dec 19, 2019
Xiao Xiang Zhu, Jingliang Hu, Chunping Qiu, Yilei Shi, Jian Kang, Lichao Mou, Hossein Bagheri, Matthias Häberle, Yuansheng Hua, Rong Huang, Lloyd Hughes, Hao Li, Yao Sun, Guichen Zhang, Shiyao Han, Michael Schmitt, Yuanyuan Wang

* Article submitted to IEEE Geoscience and Remote Sensing Magazine 

  Access Paper or Ask Questions

The Domain Shift Problem of Medical Image Segmentation and Vendor-Adaptation by Unet-GAN


Oct 30, 2019
Wenjun Yan, Yuanyuan Wang, Shengjia Gu, Lu Huang, Fuhua Yan, Liming Xia, Qian Tao


  Access Paper or Ask Questions

Left Ventricle Segmentation via Optical-Flow-Net from Short-axis Cine MRI: Preserving the Temporal Coherence of Cardiac Motion


Oct 20, 2018
Wenjun Yan, Yuanyuan Wang, Zeju Li, Rob J. van der Geest, Qian Tao

* MICCAI 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Buildings Detection in VHR SAR Images Using Fully Convolution Neural Networks


Aug 14, 2018
Muhammad Shahzad, Michael Maurer, Friedrich Fraundorfer, Yuanyuan Wang, Xiao Xiang Zhu

* Accepted publication in IEEE TGRS 

  Access Paper or Ask Questions

Building Instance Classification Using Street View Images


Feb 25, 2018
Jian Kang, Marco Körner, Yuanyuan Wang, Hannes Taubenböck, Xiao Xiang Zhu


  Access Paper or Ask Questions

Identifying Corresponding Patches in SAR and Optical Images with a Pseudo-Siamese CNN


Jan 25, 2018
Lloyd H. Hughes, Michael Schmitt, Lichao Mou, Yuanyuan Wang, Xiao Xiang Zhu


  Access Paper or Ask Questions