Alert button
Picture for Dan Luo

Dan Luo

Alert button

Lehigh University

Towards a Psychological Generalist AI: A Survey of Current Applications of Large Language Models and Future Prospects

Dec 01, 2023
Tianyu He, Guanghui Fu, Yijing Yu, Fan Wang, Jianqiang Li, Qing Zhao, Changwei Song, Hongzhi Qi, Dan Luo, Huijing Zou, Bing Xiang Yang

Viaarxiv icon

Improving Language Model-Based Zero-Shot Text-to-Speech Synthesis with Multi-Scale Acoustic Prompts

Sep 22, 2023
Shun Lei, Yixuan Zhou, Liyang Chen, Dan Luo, Zhiyong Wu, Xixin Wu, Shiyin Kang, Tao Jiang, Yahui Zhou, Yuxing Han, Helen Meng

Figure 1 for Improving Language Model-Based Zero-Shot Text-to-Speech Synthesis with Multi-Scale Acoustic Prompts
Figure 2 for Improving Language Model-Based Zero-Shot Text-to-Speech Synthesis with Multi-Scale Acoustic Prompts
Figure 3 for Improving Language Model-Based Zero-Shot Text-to-Speech Synthesis with Multi-Scale Acoustic Prompts
Figure 4 for Improving Language Model-Based Zero-Shot Text-to-Speech Synthesis with Multi-Scale Acoustic Prompts
Viaarxiv icon

Evaluating the Efficacy of Supervised Learning vs Large Language Models for Identifying Cognitive Distortions and Suicidal Risks in Chinese Social Media

Sep 07, 2023
Hongzhi Qi, Qing Zhao, Changwei Song, Wei Zhai, Dan Luo, Shuo Liu, Yi Jing Yu, Fan Wang, Huijing Zou, Bing Xiang Yang, Jianqiang Li, Guanghui Fu

Figure 1 for Evaluating the Efficacy of Supervised Learning vs Large Language Models for Identifying Cognitive Distortions and Suicidal Risks in Chinese Social Media
Figure 2 for Evaluating the Efficacy of Supervised Learning vs Large Language Models for Identifying Cognitive Distortions and Suicidal Risks in Chinese Social Media
Figure 3 for Evaluating the Efficacy of Supervised Learning vs Large Language Models for Identifying Cognitive Distortions and Suicidal Risks in Chinese Social Media
Figure 4 for Evaluating the Efficacy of Supervised Learning vs Large Language Models for Identifying Cognitive Distortions and Suicidal Risks in Chinese Social Media
Viaarxiv icon

Enhancing Psychological Counseling with Large Language Model: A Multifaceted Decision-Support System for Non-Professionals

Aug 29, 2023
Guanghui Fu, Qing Zhao, Jianqiang Li, Dan Luo, Changwei Song, Wei Zhai, Shuo Liu, Fan Wang, Yan Wang, Lijuan Cheng, Juan Zhang, Bing Xiang Yang

Figure 1 for Enhancing Psychological Counseling with Large Language Model: A Multifaceted Decision-Support System for Non-Professionals
Figure 2 for Enhancing Psychological Counseling with Large Language Model: A Multifaceted Decision-Support System for Non-Professionals
Figure 3 for Enhancing Psychological Counseling with Large Language Model: A Multifaceted Decision-Support System for Non-Professionals
Figure 4 for Enhancing Psychological Counseling with Large Language Model: A Multifaceted Decision-Support System for Non-Professionals
Viaarxiv icon

Unconfounded Propensity Estimation for Unbiased Ranking

May 18, 2023
Dan Luo, Lixin Zou, Qingyao Ai, Zhiyu Chen, Chenliang Li, Dawei Yin, Brian D. Davison

Figure 1 for Unconfounded Propensity Estimation for Unbiased Ranking
Figure 2 for Unconfounded Propensity Estimation for Unbiased Ranking
Figure 3 for Unconfounded Propensity Estimation for Unbiased Ranking
Figure 4 for Unconfounded Propensity Estimation for Unbiased Ranking
Viaarxiv icon

Cross-view Action Recognition via Contrastive View-invariant Representation

May 02, 2023
Yuexi Zhang, Dan Luo, Balaji Sundareshan, Octavia Camps, Mario Sznaier

Figure 1 for Cross-view Action Recognition via Contrastive View-invariant Representation
Figure 2 for Cross-view Action Recognition via Contrastive View-invariant Representation
Figure 3 for Cross-view Action Recognition via Contrastive View-invariant Representation
Figure 4 for Cross-view Action Recognition via Contrastive View-invariant Representation
Viaarxiv icon

Interpretable machine learning-accelerated seed treatment by nanomaterials for environmental stress alleviation

Apr 08, 2023
Hengjie Yu, Dan Luo, Sam F. Y. Li, Maozhen Qu, Da Liu, Yingchao He, Fang Cheng

Figure 1 for Interpretable machine learning-accelerated seed treatment by nanomaterials for environmental stress alleviation
Figure 2 for Interpretable machine learning-accelerated seed treatment by nanomaterials for environmental stress alleviation
Figure 3 for Interpretable machine learning-accelerated seed treatment by nanomaterials for environmental stress alleviation
Figure 4 for Interpretable machine learning-accelerated seed treatment by nanomaterials for environmental stress alleviation
Viaarxiv icon

Model-based Unbiased Learning to Rank

Jul 26, 2022
Dan Luo, Lixin Zou, Qingyao Ai, Zhiyu Chen, Dawei Yin, Brian D. Davison

Figure 1 for Model-based Unbiased Learning to Rank
Figure 2 for Model-based Unbiased Learning to Rank
Figure 3 for Model-based Unbiased Learning to Rank
Figure 4 for Model-based Unbiased Learning to Rank
Viaarxiv icon

Memory Defense: More Robust Classification via a Memory-Masking Autoencoder

Feb 05, 2022
Eashan Adhikarla, Dan Luo, Brian D. Davison

Figure 1 for Memory Defense: More Robust Classification via a Memory-Masking Autoencoder
Figure 2 for Memory Defense: More Robust Classification via a Memory-Masking Autoencoder
Figure 3 for Memory Defense: More Robust Classification via a Memory-Masking Autoencoder
Figure 4 for Memory Defense: More Robust Classification via a Memory-Masking Autoencoder
Viaarxiv icon