Alert button
Picture for Yuan Zhang

Yuan Zhang

Alert button

Masked Distillation with Receptive Tokens

Add code
Bookmark button
Alert button
May 29, 2022
Tao Huang, Yuan Zhang, Shan You, Fei Wang, Chen Qian, Jian Cao, Chang Xu

Figure 1 for Masked Distillation with Receptive Tokens
Figure 2 for Masked Distillation with Receptive Tokens
Figure 3 for Masked Distillation with Receptive Tokens
Figure 4 for Masked Distillation with Receptive Tokens
Viaarxiv icon

WSSS4LUAD: Grand Challenge on Weakly-supervised Tissue Semantic Segmentation for Lung Adenocarcinoma

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 14, 2022
Chu Han, Xipeng Pan, Lixu Yan, Huan Lin, Bingbing Li, Su Yao, Shanshan Lv, Zhenwei Shi, Jinhai Mai, Jiatai Lin, Bingchao Zhao, Zeyan Xu, Zhizhen Wang, Yumeng Wang, Yuan Zhang, Huihui Wang, Chao Zhu, Chunhui Lin, Lijian Mao, Min Wu, Luwen Duan, Jingsong Zhu, Dong Hu, Zijie Fang, Yang Chen, Yongbing Zhang, Yi Li, Yiwen Zou, Yiduo Yu, Xiaomeng Li, Haiming Li, Yanfen Cui, Guoqiang Han, Yan Xu, Jun Xu, Huihua Yang, Chunming Li, Zhenbing Liu, Cheng Lu, Xin Chen, Changhong Liang, Qingling Zhang, Zaiyi Liu

Figure 1 for WSSS4LUAD: Grand Challenge on Weakly-supervised Tissue Semantic Segmentation for Lung Adenocarcinoma
Figure 2 for WSSS4LUAD: Grand Challenge on Weakly-supervised Tissue Semantic Segmentation for Lung Adenocarcinoma
Figure 3 for WSSS4LUAD: Grand Challenge on Weakly-supervised Tissue Semantic Segmentation for Lung Adenocarcinoma
Figure 4 for WSSS4LUAD: Grand Challenge on Weakly-supervised Tissue Semantic Segmentation for Lung Adenocarcinoma
Viaarxiv icon

CIRS: Bursting Filter Bubbles by Counterfactual Interactive Recommender System

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 04, 2022
Chongming Gao, Wenqiang Lei, Jiawei Chen, Shiqi Wang, Xiangnan He, Shijun Li, Biao Li, Yuan Zhang, Peng Jiang

Figure 1 for CIRS: Bursting Filter Bubbles by Counterfactual Interactive Recommender System
Figure 2 for CIRS: Bursting Filter Bubbles by Counterfactual Interactive Recommender System
Figure 3 for CIRS: Bursting Filter Bubbles by Counterfactual Interactive Recommender System
Figure 4 for CIRS: Bursting Filter Bubbles by Counterfactual Interactive Recommender System
Viaarxiv icon

LBCF: A Large-Scale Budget-Constrained Causal Forest Algorithm

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 29, 2022
Meng Ai, Biao Li, Heyang Gong, Qingwei Yu, Shengjie Xue, Yuan Zhang, Yunzhou Zhang, Peng Jiang

Figure 1 for LBCF: A Large-Scale Budget-Constrained Causal Forest Algorithm
Figure 2 for LBCF: A Large-Scale Budget-Constrained Causal Forest Algorithm
Figure 3 for LBCF: A Large-Scale Budget-Constrained Causal Forest Algorithm
Figure 4 for LBCF: A Large-Scale Budget-Constrained Causal Forest Algorithm
Viaarxiv icon

In Defense of Kalman Filtering for Polyp Tracking from Colonoscopy Videos

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 27, 2022
David Butler, Yuan Zhang, Tim Chen, Seon Ho Shin, Rajvinder Singh, Gustavo Carneiro

Figure 1 for In Defense of Kalman Filtering for Polyp Tracking from Colonoscopy Videos
Figure 2 for In Defense of Kalman Filtering for Polyp Tracking from Colonoscopy Videos
Figure 3 for In Defense of Kalman Filtering for Polyp Tracking from Colonoscopy Videos
Figure 4 for In Defense of Kalman Filtering for Polyp Tracking from Colonoscopy Videos
Viaarxiv icon

End-to-End Neural Audio Coding for Real-Time Communications

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 25, 2022
Xue Jiang, Xiulian Peng, Chengyu Zheng, Huaying Xue, Yuan Zhang, Yan Lu

Figure 1 for End-to-End Neural Audio Coding for Real-Time Communications
Figure 2 for End-to-End Neural Audio Coding for Real-Time Communications
Figure 3 for End-to-End Neural Audio Coding for Real-Time Communications
Figure 4 for End-to-End Neural Audio Coding for Real-Time Communications
Viaarxiv icon

Learning Multi-granularity User Intent Unit for Session-based Recommendation

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 10, 2022
Jiayan Guo, Yaming Yang, Xiangchen Song, Yuan Zhang, Yujing Wang, Jing Bai, Yan Zhang

Figure 1 for Learning Multi-granularity User Intent Unit for Session-based Recommendation
Figure 2 for Learning Multi-granularity User Intent Unit for Session-based Recommendation
Figure 3 for Learning Multi-granularity User Intent Unit for Session-based Recommendation
Figure 4 for Learning Multi-granularity User Intent Unit for Session-based Recommendation
Viaarxiv icon

MobRecon: Mobile-Friendly Hand Mesh Reconstruction from Monocular Image

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 06, 2021
Xingyu Chen, Yufeng Liu, Yajiao Dong, Xiong Zhang, Chongyang Ma, Yanmin Xiong, Yuan Zhang, Xiaoyan Guo

Figure 1 for MobRecon: Mobile-Friendly Hand Mesh Reconstruction from Monocular Image
Figure 2 for MobRecon: Mobile-Friendly Hand Mesh Reconstruction from Monocular Image
Figure 3 for MobRecon: Mobile-Friendly Hand Mesh Reconstruction from Monocular Image
Figure 4 for MobRecon: Mobile-Friendly Hand Mesh Reconstruction from Monocular Image
Viaarxiv icon

Controllable Semantic Parsing via Retrieval Augmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 16, 2021
Panupong Pasupat, Yuan Zhang, Kelvin Guu

Figure 1 for Controllable Semantic Parsing via Retrieval Augmentation
Figure 2 for Controllable Semantic Parsing via Retrieval Augmentation
Figure 3 for Controllable Semantic Parsing via Retrieval Augmentation
Figure 4 for Controllable Semantic Parsing via Retrieval Augmentation
Viaarxiv icon

A free lunch from ViT:Adaptive Attention Multi-scale Fusion Transformer for Fine-grained Visual Recognition

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 11, 2021
Yuan Zhang, Jian Cao, Ling Zhang, Xiangcheng Liu, Zhiyi Wang, Feng Ling, Weiqian Chen

Figure 1 for A free lunch from ViT:Adaptive Attention Multi-scale Fusion Transformer for Fine-grained Visual Recognition
Figure 2 for A free lunch from ViT:Adaptive Attention Multi-scale Fusion Transformer for Fine-grained Visual Recognition
Figure 3 for A free lunch from ViT:Adaptive Attention Multi-scale Fusion Transformer for Fine-grained Visual Recognition
Figure 4 for A free lunch from ViT:Adaptive Attention Multi-scale Fusion Transformer for Fine-grained Visual Recognition
Viaarxiv icon