Alert button
Picture for Shaoping Ma

Shaoping Ma

Alert button

Intersectional Two-sided Fairness in Recommendation

Feb 15, 2024
Yifan Wang, Peijie Sun, Weizhi Ma, Min Zhang, Yuan Zhang, Peng Jiang, Shaoping Ma

Viaarxiv icon

Aligning the Capabilities of Large Language Models with the Context of Information Retrieval via Contrastive Feedback

Sep 29, 2023
Qian Dong, Yiding Liu, Qingyao Ai, Zhijing Wu, Haitao Li, Yiqun Liu, Shuaiqiang Wang, Dawei Yin, Shaoping Ma

Figure 1 for Aligning the Capabilities of Large Language Models with the Context of Information Retrieval via Contrastive Feedback
Figure 2 for Aligning the Capabilities of Large Language Models with the Context of Information Retrieval via Contrastive Feedback
Figure 3 for Aligning the Capabilities of Large Language Models with the Context of Information Retrieval via Contrastive Feedback
Figure 4 for Aligning the Capabilities of Large Language Models with the Context of Information Retrieval via Contrastive Feedback
Viaarxiv icon

An Intent Taxonomy of Legal Case Retrieval

Jul 25, 2023
Yunqiu Shao, Haitao Li, Yueyue Wu, Yiqun Liu, Qingyao Ai, Jiaxin Mao, Yixiao Ma, Shaoping Ma

Figure 1 for An Intent Taxonomy of Legal Case Retrieval
Figure 2 for An Intent Taxonomy of Legal Case Retrieval
Figure 3 for An Intent Taxonomy of Legal Case Retrieval
Figure 4 for An Intent Taxonomy of Legal Case Retrieval
Viaarxiv icon

Unbiased Delayed Feedback Label Correction for Conversion Rate Prediction

Jul 24, 2023
Yifan Wang, Peijie Sun, Min Zhang, Qinglin Jia, Jingjie Li, Shaoping Ma

Figure 1 for Unbiased Delayed Feedback Label Correction for Conversion Rate Prediction
Figure 2 for Unbiased Delayed Feedback Label Correction for Conversion Rate Prediction
Figure 3 for Unbiased Delayed Feedback Label Correction for Conversion Rate Prediction
Figure 4 for Unbiased Delayed Feedback Label Correction for Conversion Rate Prediction
Viaarxiv icon

THUIR2 at NTCIR-16 Session Search (SS) Task

Jul 01, 2023
Weihang Su, Xiangsheng Li, Yiqun Liu, Min Zhang, Shaoping Ma

Viaarxiv icon

I^3 Retriever: Incorporating Implicit Interaction in Pre-trained Language Models for Passage Retrieval

Jun 04, 2023
Qian Dong, Yiding Liu, Qingyao Ai, Haitao Li, Shuaiqiang Wang, Yiqun Liu, Dawei Yin, Shaoping Ma

Figure 1 for I^3 Retriever: Incorporating Implicit Interaction in Pre-trained Language Models for Passage Retrieval
Figure 2 for I^3 Retriever: Incorporating Implicit Interaction in Pre-trained Language Models for Passage Retrieval
Figure 3 for I^3 Retriever: Incorporating Implicit Interaction in Pre-trained Language Models for Passage Retrieval
Figure 4 for I^3 Retriever: Incorporating Implicit Interaction in Pre-trained Language Models for Passage Retrieval
Viaarxiv icon

Brain Topography Adaptive Network for Satisfaction Modeling in Interactive Information Access System

Aug 17, 2022
Ziyi Ye, Xiaohui Xie, Yiqun Liu, Zhihong Wang, Xuesong Chen, Min Zhang, Shaoping Ma

Figure 1 for Brain Topography Adaptive Network for Satisfaction Modeling in Interactive Information Access System
Figure 2 for Brain Topography Adaptive Network for Satisfaction Modeling in Interactive Information Access System
Figure 3 for Brain Topography Adaptive Network for Satisfaction Modeling in Interactive Information Access System
Figure 4 for Brain Topography Adaptive Network for Satisfaction Modeling in Interactive Information Access System
Viaarxiv icon

Disentangled Modeling of Domain and Relevance for Adaptable Dense Retrieval

Aug 11, 2022
Jingtao Zhan, Qingyao Ai, Yiqun Liu, Jiaxin Mao, Xiaohui Xie, Min Zhang, Shaoping Ma

Figure 1 for Disentangled Modeling of Domain and Relevance for Adaptable Dense Retrieval
Figure 2 for Disentangled Modeling of Domain and Relevance for Adaptable Dense Retrieval
Figure 3 for Disentangled Modeling of Domain and Relevance for Adaptable Dense Retrieval
Figure 4 for Disentangled Modeling of Domain and Relevance for Adaptable Dense Retrieval
Viaarxiv icon

Towards Representation Alignment and Uniformity in Collaborative Filtering

Jun 26, 2022
Chenyang Wang, Yuanqing Yu, Weizhi Ma, Min Zhang, Chong Chen, Yiqun Liu, Shaoping Ma

Figure 1 for Towards Representation Alignment and Uniformity in Collaborative Filtering
Figure 2 for Towards Representation Alignment and Uniformity in Collaborative Filtering
Figure 3 for Towards Representation Alignment and Uniformity in Collaborative Filtering
Figure 4 for Towards Representation Alignment and Uniformity in Collaborative Filtering
Viaarxiv icon