Alert button
Picture for Bin Xu

Bin Xu

Alert button

Does Negative Sampling Matter? A Review with Insights into its Theory and Applications

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 27, 2024
Zhen Yang, Ming Ding, Tinglin Huang, Yukuo Cen, Junshuai Song, Bin Xu, Yuxiao Dong, Jie Tang

Viaarxiv icon

CogCoM: Train Large Vision-Language Models Diving into Details through Chain of Manipulations

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 06, 2024
Ji Qi, Ming Ding, Weihan Wang, Yushi Bai, Qingsong Lv, Wenyi Hong, Bin Xu, Lei Hou, Juanzi Li, Yuxiao Dong, Jie Tang

Viaarxiv icon

CogAgent: A Visual Language Model for GUI Agents

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 21, 2023
Wenyi Hong, Weihan Wang, Qingsong Lv, Jiazheng Xu, Wenmeng Yu, Junhui Ji, Yan Wang, Zihan Wang, Yuxuan Zhang, Juanzi Li, Bin Xu, Yuxiao Dong, Ming Ding, Jie Tang

Viaarxiv icon

When does In-context Learning Fall Short and Why? A Study on Specification-Heavy Tasks

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 15, 2023
Hao Peng, Xiaozhi Wang, Jianhui Chen, Weikai Li, Yunjia Qi, Zimu Wang, Zhili Wu, Kaisheng Zeng, Bin Xu, Lei Hou, Juanzi Li

Figure 1 for When does In-context Learning Fall Short and Why? A Study on Specification-Heavy Tasks
Figure 2 for When does In-context Learning Fall Short and Why? A Study on Specification-Heavy Tasks
Figure 3 for When does In-context Learning Fall Short and Why? A Study on Specification-Heavy Tasks
Figure 4 for When does In-context Learning Fall Short and Why? A Study on Specification-Heavy Tasks
Viaarxiv icon

CogVLM: Visual Expert for Pretrained Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 06, 2023
Weihan Wang, Qingsong Lv, Wenmeng Yu, Wenyi Hong, Ji Qi, Yan Wang, Junhui Ji, Zhuoyi Yang, Lei Zhao, Xixuan Song, Jiazheng Xu, Bin Xu, Juanzi Li, Yuxiao Dong, Ming Ding, Jie Tang

Figure 1 for CogVLM: Visual Expert for Pretrained Language Models
Figure 2 for CogVLM: Visual Expert for Pretrained Language Models
Figure 3 for CogVLM: Visual Expert for Pretrained Language Models
Figure 4 for CogVLM: Visual Expert for Pretrained Language Models
Viaarxiv icon

Lookup Table meets Local Laplacian Filter: Pyramid Reconstruction Network for Tone Mapping

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 26, 2023
Feng Zhang, Ming Tian, Zhiqiang Li, Bin Xu, Qingbo Lu, Changxin Gao, Nong Sang

Figure 1 for Lookup Table meets Local Laplacian Filter: Pyramid Reconstruction Network for Tone Mapping
Figure 2 for Lookup Table meets Local Laplacian Filter: Pyramid Reconstruction Network for Tone Mapping
Figure 3 for Lookup Table meets Local Laplacian Filter: Pyramid Reconstruction Network for Tone Mapping
Figure 4 for Lookup Table meets Local Laplacian Filter: Pyramid Reconstruction Network for Tone Mapping
Viaarxiv icon

Mastering the Task of Open Information Extraction with Large Language Models and Consistent Reasoning Environment

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 16, 2023
Ji Qi, Kaixuan Ji, Xiaozhi Wang, Jifan Yu, Kaisheng Zeng, Lei Hou, Juanzi Li, Bin Xu

Figure 1 for Mastering the Task of Open Information Extraction with Large Language Models and Consistent Reasoning Environment
Figure 2 for Mastering the Task of Open Information Extraction with Large Language Models and Consistent Reasoning Environment
Figure 3 for Mastering the Task of Open Information Extraction with Large Language Models and Consistent Reasoning Environment
Figure 4 for Mastering the Task of Open Information Extraction with Large Language Models and Consistent Reasoning Environment
Viaarxiv icon

BiLL-VTG: Bridging Large Language Models and Lightweight Visual Tools for Video-based Texts Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 16, 2023
Ji Qi, Kaixuan Ji, Jifan Yu, Duokang Wang, Bin Xu, Lei Hou, Juanzi Li

Figure 1 for BiLL-VTG: Bridging Large Language Models and Lightweight Visual Tools for Video-based Texts Generation
Figure 2 for BiLL-VTG: Bridging Large Language Models and Lightweight Visual Tools for Video-based Texts Generation
Figure 3 for BiLL-VTG: Bridging Large Language Models and Lightweight Visual Tools for Video-based Texts Generation
Figure 4 for BiLL-VTG: Bridging Large Language Models and Lightweight Visual Tools for Video-based Texts Generation
Viaarxiv icon

ViLTA: Enhancing Vision-Language Pre-training through Textual Augmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 31, 2023
Weihan Wang, Zhen Yang, Bin Xu, Juanzi Li, Yankui Sun

Figure 1 for ViLTA: Enhancing Vision-Language Pre-training through Textual Augmentation
Figure 2 for ViLTA: Enhancing Vision-Language Pre-training through Textual Augmentation
Figure 3 for ViLTA: Enhancing Vision-Language Pre-training through Textual Augmentation
Figure 4 for ViLTA: Enhancing Vision-Language Pre-training through Textual Augmentation
Viaarxiv icon

Towards General Low-Light Raw Noise Synthesis and Modeling

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 17, 2023
Feng Zhang, Bin Xu, Zhiqiang Li, Xinran Liu, Qingbo Lu, Changxin Gao, Nong Sang

Figure 1 for Towards General Low-Light Raw Noise Synthesis and Modeling
Figure 2 for Towards General Low-Light Raw Noise Synthesis and Modeling
Figure 3 for Towards General Low-Light Raw Noise Synthesis and Modeling
Figure 4 for Towards General Low-Light Raw Noise Synthesis and Modeling
Viaarxiv icon