Alert button
Picture for Yuan Sun

Yuan Sun

Alert button

Genetic-based Constraint Programming for Resource Constrained Job Scheduling

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 01, 2024
Su Nguyen, Dhananjay Thiruvady, Yuan Sun, Mengjie Zhang

Viaarxiv icon

CamPro: Camera-based Anti-Facial Recognition

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 30, 2023
Wenjun Zhu, Yuan Sun, Jiani Liu, Yushi Cheng, Xiaoyu Ji, Wenyuan Xu

Viaarxiv icon

iComMa: Inverting 3D Gaussians Splatting for Camera Pose Estimation via Comparing and Matching

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 14, 2023
Yuan Sun, Xuan Wang, Yunfan Zhang, Jie Zhang, Caigui Jiang, Yu Guo, Fei Wang

Figure 1 for iComMa: Inverting 3D Gaussians Splatting for Camera Pose Estimation via Comparing and Matching
Figure 2 for iComMa: Inverting 3D Gaussians Splatting for Camera Pose Estimation via Comparing and Matching
Figure 3 for iComMa: Inverting 3D Gaussians Splatting for Camera Pose Estimation via Comparing and Matching
Figure 4 for iComMa: Inverting 3D Gaussians Splatting for Camera Pose Estimation via Comparing and Matching
Viaarxiv icon

Personalized Federated Learning via ADMM with Moreau Envelope

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 12, 2023
Shengkun Zhu, Jinshan Zeng, Sheng Wang, Yuan Sun, Zhiyong Peng

Viaarxiv icon

Towards High-quality HDR Deghosting with Conditional Diffusion Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 02, 2023
Qingsen Yan, Tao Hu, Yuan Sun, Hao Tang, Yu Zhu, Wei Dong, Luc Van Gool, Yanning Zhang

Viaarxiv icon

Cross-modal Active Complementary Learning with Self-refining Correspondence

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 26, 2023
Yang Qin, Yuan Sun, Dezhong Peng, Joey Tianyi Zhou, Xi Peng, Peng Hu

Viaarxiv icon

AI-Copilot for Business Optimisation: A Framework and A Case Study in Production Scheduling

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 29, 2023
Pivithuru Thejan Amarasinghe, Su Nguyen, Yuan Sun, Damminda Alahakoon

Viaarxiv icon

Rethinking superpixel segmentation from biologically inspired mechanisms

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 23, 2023
TingYu Zhao, Bo Peng, Yuan Sun, DaiPeng Yang, ZhenGuang Zhange, Xi Wu

Figure 1 for Rethinking superpixel segmentation from biologically inspired mechanisms
Figure 2 for Rethinking superpixel segmentation from biologically inspired mechanisms
Figure 3 for Rethinking superpixel segmentation from biologically inspired mechanisms
Figure 4 for Rethinking superpixel segmentation from biologically inspired mechanisms
Viaarxiv icon

GeXSe (Generative Explanatory Sensor System): An Interpretable Deep Generative Model for Human Activity Recognition in Smart Spaces

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 28, 2023
Yuan Sun, Nandana Pai, Viswa Vijeth Ramesh, Murtadha Aldeer, Jorge Ortiz

Figure 1 for GeXSe (Generative Explanatory Sensor System): An Interpretable Deep Generative Model for Human Activity Recognition in Smart Spaces
Figure 2 for GeXSe (Generative Explanatory Sensor System): An Interpretable Deep Generative Model for Human Activity Recognition in Smart Spaces
Figure 3 for GeXSe (Generative Explanatory Sensor System): An Interpretable Deep Generative Model for Human Activity Recognition in Smart Spaces
Figure 4 for GeXSe (Generative Explanatory Sensor System): An Interpretable Deep Generative Model for Human Activity Recognition in Smart Spaces
Viaarxiv icon

AutoML in The Wild: Obstacles, Workarounds, and Expectations

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 21, 2023
Yuan Sun, Qiurong Song, Xinning Gui, Fenglong Ma, Ting Wang

Figure 1 for AutoML in The Wild: Obstacles, Workarounds, and Expectations
Figure 2 for AutoML in The Wild: Obstacles, Workarounds, and Expectations
Figure 3 for AutoML in The Wild: Obstacles, Workarounds, and Expectations
Viaarxiv icon