Alert button
Picture for Yushi Bai

Yushi Bai

Alert button

CogCoM: Train Large Vision-Language Models Diving into Details through Chain of Manipulations

Feb 06, 2024
Ji Qi, Ming Ding, Weihan Wang, Yushi Bai, Qingsong Lv, Wenyi Hong, Bin Xu, Lei Hou, Juanzi Li, Yuxiao Dong, Jie Tang

Viaarxiv icon

LongAlign: A Recipe for Long Context Alignment of Large Language Models

Jan 31, 2024
Yushi Bai, Xin Lv, Jiajie Zhang, Yuze He, Ji Qi, Lei Hou, Jie Tang, Yuxiao Dong, Juanzi Li

Viaarxiv icon

Text-Image Conditioned Diffusion for Consistent Text-to-3D Generation

Dec 19, 2023
Yuze He, Yushi Bai, Matthieu Lin, Jenny Sheng, Yubin Hu, Qi Wang, Yu-Hui Wen, Yong-Jin Liu

Viaarxiv icon

WaterBench: Towards Holistic Evaluation of Watermarks for Large Language Models

Nov 13, 2023
Shangqing Tu, Yuliang Sun, Yushi Bai, Jifan Yu, Lei Hou, Juanzi Li

Figure 1 for WaterBench: Towards Holistic Evaluation of Watermarks for Large Language Models
Figure 2 for WaterBench: Towards Holistic Evaluation of Watermarks for Large Language Models
Figure 3 for WaterBench: Towards Holistic Evaluation of Watermarks for Large Language Models
Figure 4 for WaterBench: Towards Holistic Evaluation of Watermarks for Large Language Models
Viaarxiv icon

Know2BIO: A Comprehensive Dual-View Benchmark for Evolving Biomedical Knowledge Graphs

Oct 05, 2023
Yijia Xiao, Dylan Steinecke, Alexander Russell Pelletier, Yushi Bai, Peipei Ping, Wei Wang

Viaarxiv icon

T$^3$Bench: Benchmarking Current Progress in Text-to-3D Generation

Oct 04, 2023
Yuze He, Yushi Bai, Matthieu Lin, Wang Zhao, Yubin Hu, Jenny Sheng, Ran Yi, Juanzi Li, Yong-Jin Liu

Viaarxiv icon

Large Language Models Can Be Good Privacy Protection Learners

Oct 03, 2023
Yijia Xiao, Yiqiao Jin, Yushi Bai, Yue Wu, Xianjun Yang, Xiao Luo, Wenchao Yu, Xujiang Zhao, Yanchi Liu, Haifeng Chen, Wei Wang, Wei Cheng

Figure 1 for Large Language Models Can Be Good Privacy Protection Learners
Figure 2 for Large Language Models Can Be Good Privacy Protection Learners
Figure 3 for Large Language Models Can Be Good Privacy Protection Learners
Figure 4 for Large Language Models Can Be Good Privacy Protection Learners
Viaarxiv icon

LongBench: A Bilingual, Multitask Benchmark for Long Context Understanding

Aug 28, 2023
Yushi Bai, Xin Lv, Jiajie Zhang, Hongchang Lyu, Jiankai Tang, Zhidian Huang, Zhengxiao Du, Xiao Liu, Aohan Zeng, Lei Hou, Yuxiao Dong, Jie Tang, Juanzi Li

Figure 1 for LongBench: A Bilingual, Multitask Benchmark for Long Context Understanding
Figure 2 for LongBench: A Bilingual, Multitask Benchmark for Long Context Understanding
Figure 3 for LongBench: A Bilingual, Multitask Benchmark for Long Context Understanding
Figure 4 for LongBench: A Bilingual, Multitask Benchmark for Long Context Understanding
Viaarxiv icon

KoLA: Carefully Benchmarking World Knowledge of Large Language Models

Jun 15, 2023
Jifan Yu, Xiaozhi Wang, Shangqing Tu, Shulin Cao, Daniel Zhang-Li, Xin Lv, Hao Peng, Zijun Yao, Xiaohan Zhang, Hanming Li, Chunyang Li, Zheyuan Zhang, Yushi Bai, Yantao Liu, Amy Xin, Nianyi Lin, Kaifeng Yun, Linlu Gong, Jianhui Chen, Zhili Wu, Yunjia Qi, Weikai Li, Yong Guan, Kaisheng Zeng, Ji Qi, Hailong Jin, Jinxin Liu, Yu Gu, Yuan Yao, Ning Ding, Lei Hou, Zhiyuan Liu, Bin Xu, Jie Tang, Juanzi Li

Figure 1 for KoLA: Carefully Benchmarking World Knowledge of Large Language Models
Figure 2 for KoLA: Carefully Benchmarking World Knowledge of Large Language Models
Figure 3 for KoLA: Carefully Benchmarking World Knowledge of Large Language Models
Figure 4 for KoLA: Carefully Benchmarking World Knowledge of Large Language Models
Viaarxiv icon

Benchmarking Foundation Models with Language-Model-as-an-Examiner

Jun 07, 2023
Yushi Bai, Jiahao Ying, Yixin Cao, Xin Lv, Yuze He, Xiaozhi Wang, Jifan Yu, Kaisheng Zeng, Yijia Xiao, Haozhe Lyu, Jiayin Zhang, Juanzi Li, Lei Hou

Figure 1 for Benchmarking Foundation Models with Language-Model-as-an-Examiner
Figure 2 for Benchmarking Foundation Models with Language-Model-as-an-Examiner
Figure 3 for Benchmarking Foundation Models with Language-Model-as-an-Examiner
Figure 4 for Benchmarking Foundation Models with Language-Model-as-an-Examiner
Viaarxiv icon