Alert button
Picture for Ying Qin

Ying Qin

Alert button

Sparsely Shared LoRA on Whisper for Child Speech Recognition

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 21, 2023
Wei Liu, Ying Qin, Zhiyuan Peng, Tan Lee

Viaarxiv icon

KG-BERTScore: Incorporating Knowledge Graph into BERTScore for Reference-Free Machine Translation Evaluation

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 30, 2023
Zhanglin Wu, Min Zhang, Ming Zhu, Yinglu Li, Ting Zhu, Hao Yang, Song Peng, Ying Qin

Figure 1 for KG-BERTScore: Incorporating Knowledge Graph into BERTScore for Reference-Free Machine Translation Evaluation
Figure 2 for KG-BERTScore: Incorporating Knowledge Graph into BERTScore for Reference-Free Machine Translation Evaluation
Figure 3 for KG-BERTScore: Incorporating Knowledge Graph into BERTScore for Reference-Free Machine Translation Evaluation
Figure 4 for KG-BERTScore: Incorporating Knowledge Graph into BERTScore for Reference-Free Machine Translation Evaluation
Viaarxiv icon

Explicitly Increasing Input Information Density for Vision Transformers on Small Datasets

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 25, 2022
Xiangyu Chen, Ying Qin, Wenju Xu, Andrés M. Bur, Cuncong Zhong, Guanghui Wang

Figure 1 for Explicitly Increasing Input Information Density for Vision Transformers on Small Datasets
Figure 2 for Explicitly Increasing Input Information Density for Vision Transformers on Small Datasets
Figure 3 for Explicitly Increasing Input Information Density for Vision Transformers on Small Datasets
Figure 4 for Explicitly Increasing Input Information Density for Vision Transformers on Small Datasets
Viaarxiv icon

iEmoTTS: Toward Robust Cross-Speaker Emotion Transfer and Control for Speech Synthesis based on Disentanglement between Prosody and Timbre

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 29, 2022
Guangyan Zhang, Ying Qin, Wenjie Zhang, Jialun Wu, Mei Li, Yutao Gai, Feijun Jiang, Tan Lee

Figure 1 for iEmoTTS: Toward Robust Cross-Speaker Emotion Transfer and Control for Speech Synthesis based on Disentanglement between Prosody and Timbre
Figure 2 for iEmoTTS: Toward Robust Cross-Speaker Emotion Transfer and Control for Speech Synthesis based on Disentanglement between Prosody and Timbre
Figure 3 for iEmoTTS: Toward Robust Cross-Speaker Emotion Transfer and Control for Speech Synthesis based on Disentanglement between Prosody and Timbre
Figure 4 for iEmoTTS: Toward Robust Cross-Speaker Emotion Transfer and Control for Speech Synthesis based on Disentanglement between Prosody and Timbre
Viaarxiv icon

Neighbors Are Not Strangers: Improving Non-Autoregressive Translation under Low-Frequency Lexical Constraints

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 28, 2022
Chun Zeng, Jiangjie Chen, Tianyi Zhuang, Rui Xu, Hao Yang, Ying Qin, Shimin Tao, Yanghua Xiao

Figure 1 for Neighbors Are Not Strangers: Improving Non-Autoregressive Translation under Low-Frequency Lexical Constraints
Figure 2 for Neighbors Are Not Strangers: Improving Non-Autoregressive Translation under Low-Frequency Lexical Constraints
Figure 3 for Neighbors Are Not Strangers: Improving Non-Autoregressive Translation under Low-Frequency Lexical Constraints
Figure 4 for Neighbors Are Not Strangers: Improving Non-Autoregressive Translation under Low-Frequency Lexical Constraints
Viaarxiv icon

A study on the efficacy of model pre-training in developing neural text-to-speech system

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 08, 2021
Guangyan Zhang, Yichong Leng, Daxin Tan, Ying Qin, Kaitao Song, Xu Tan, Sheng Zhao, Tan Lee

Figure 1 for A study on the efficacy of model pre-training in developing neural text-to-speech system
Figure 2 for A study on the efficacy of model pre-training in developing neural text-to-speech system
Figure 3 for A study on the efficacy of model pre-training in developing neural text-to-speech system
Figure 4 for A study on the efficacy of model pre-training in developing neural text-to-speech system
Viaarxiv icon

Exploiting Pre-Trained ASR Models for Alzheimer's Disease Recognition Through Spontaneous Speech

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 04, 2021
Ying Qin, Wei Liu, Zhiyuan Peng, Si-Ioi Ng, Jingyu Li, Haibo Hu, Tan Lee

Figure 1 for Exploiting Pre-Trained ASR Models for Alzheimer's Disease Recognition Through Spontaneous Speech
Figure 2 for Exploiting Pre-Trained ASR Models for Alzheimer's Disease Recognition Through Spontaneous Speech
Figure 3 for Exploiting Pre-Trained ASR Models for Alzheimer's Disease Recognition Through Spontaneous Speech
Figure 4 for Exploiting Pre-Trained ASR Models for Alzheimer's Disease Recognition Through Spontaneous Speech
Viaarxiv icon

The HW-TSC's Offline Speech Translation Systems for IWSLT 2021 Evaluation

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 09, 2021
Minghan Wang, Yuxia Wang, Chang Su, Jiaxin Guo, Yingtao Zhang, Yujia Liu, Min Zhang, Shimin Tao, Xingshan Zeng, Liangyou Li, Hao Yang, Ying Qin

Figure 1 for The HW-TSC's Offline Speech Translation Systems for IWSLT 2021 Evaluation
Figure 2 for The HW-TSC's Offline Speech Translation Systems for IWSLT 2021 Evaluation
Figure 3 for The HW-TSC's Offline Speech Translation Systems for IWSLT 2021 Evaluation
Figure 4 for The HW-TSC's Offline Speech Translation Systems for IWSLT 2021 Evaluation
Viaarxiv icon

Applying the Information Bottleneck Principle to Prosodic Representation Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 05, 2021
Guangyan Zhang, Ying Qin, Daxin Tan, Tan Lee

Figure 1 for Applying the Information Bottleneck Principle to Prosodic Representation Learning
Figure 2 for Applying the Information Bottleneck Principle to Prosodic Representation Learning
Figure 3 for Applying the Information Bottleneck Principle to Prosodic Representation Learning
Figure 4 for Applying the Information Bottleneck Principle to Prosodic Representation Learning
Viaarxiv icon