Alert button
Picture for Xiangyu Chen

Xiangyu Chen

Alert button

Image Demoireing in RAW and sRGB Domains

Dec 14, 2023
Shuning Xu, Binbin Song, Xiangyu Chen, Jiantao Zhou

Viaarxiv icon

Reward Finetuning for Faster and More Accurate Unsupervised Object Discovery

Nov 05, 2023
Katie Z Luo, Zhenzhen Liu, Xiangyu Chen, Yurong You, Sagie Benaim, Cheng Perng Phoo, Mark Campbell, Wen Sun, Bharath Hariharan, Kilian Q. Weinberger

Viaarxiv icon

A Comparative Study of Image Restoration Networks for General Backbone Network Design

Oct 18, 2023
Xiangyu Chen, Zheyuan Li, Yuandong Pu, Yihao Liu, Jiantao Zhou, Yu Qiao, Chao Dong

Figure 1 for A Comparative Study of Image Restoration Networks for General Backbone Network Design
Figure 2 for A Comparative Study of Image Restoration Networks for General Backbone Network Design
Figure 3 for A Comparative Study of Image Restoration Networks for General Backbone Network Design
Figure 4 for A Comparative Study of Image Restoration Networks for General Backbone Network Design
Viaarxiv icon

Unifying Image Processing as Visual Prompting Question Answering

Oct 16, 2023
Yihao Liu, Xiangyu Chen, Xianzheng Ma, Xintao Wang, Jiantao Zhou, Yu Qiao, Chao Dong

Figure 1 for Unifying Image Processing as Visual Prompting Question Answering
Figure 2 for Unifying Image Processing as Visual Prompting Question Answering
Figure 3 for Unifying Image Processing as Visual Prompting Question Answering
Figure 4 for Unifying Image Processing as Visual Prompting Question Answering
Viaarxiv icon

Waymax: An Accelerated, Data-Driven Simulator for Large-Scale Autonomous Driving Research

Oct 12, 2023
Cole Gulino, Justin Fu, Wenjie Luo, George Tucker, Eli Bronstein, Yiren Lu, Jean Harb, Xinlei Pan, Yan Wang, Xiangyu Chen, John D. Co-Reyes, Rishabh Agarwal, Rebecca Roelofs, Yao Lu, Nico Montali, Paul Mougin, Zoey Yang, Brandyn White, Aleksandra Faust, Rowan McAllister, Dragomir Anguelov, Benjamin Sapp

Figure 1 for Waymax: An Accelerated, Data-Driven Simulator for Large-Scale Autonomous Driving Research
Figure 2 for Waymax: An Accelerated, Data-Driven Simulator for Large-Scale Autonomous Driving Research
Figure 3 for Waymax: An Accelerated, Data-Driven Simulator for Large-Scale Autonomous Driving Research
Figure 4 for Waymax: An Accelerated, Data-Driven Simulator for Large-Scale Autonomous Driving Research
Viaarxiv icon

PyPose v0.6: The Imperative Programming Interface for Robotics

Sep 22, 2023
Zitong Zhan, Xiangfu Li, Qihang Li, Haonan He, Abhinav Pandey, Haitao Xiao, Yangmengfei Xu, Xiangyu Chen, Kuan Xu, Kun Cao, Zhipeng Zhao, Zihan Wang, Huan Xu, Zihang Fang, Yutian Chen, Wentao Wang, Xu Fang, Yi Du, Tianhao Wu, Xiao Lin, Yuheng Qiu, Fan Yang, Jingnan Shi, Shaoshu Su, Yiren Lu, Taimeng Fu, Karthik Dantu, Jiajun Wu, Lihua Xie, Marco Hutter, Luca Carlone, Sebastian Scherer, Daning Huang, Yaoyu Hu, Junyi Geng, Chen Wang

Figure 1 for PyPose v0.6: The Imperative Programming Interface for Robotics
Figure 2 for PyPose v0.6: The Imperative Programming Interface for Robotics
Figure 3 for PyPose v0.6: The Imperative Programming Interface for Robotics
Figure 4 for PyPose v0.6: The Imperative Programming Interface for Robotics
Viaarxiv icon

HAT: Hybrid Attention Transformer for Image Restoration

Sep 11, 2023
Xiangyu Chen, Xintao Wang, Wenlong Zhang, Xiangtao Kong, Yu Qiao, Jiantao Zhou, Chao Dong

Figure 1 for HAT: Hybrid Attention Transformer for Image Restoration
Figure 2 for HAT: Hybrid Attention Transformer for Image Restoration
Figure 3 for HAT: Hybrid Attention Transformer for Image Restoration
Figure 4 for HAT: Hybrid Attention Transformer for Image Restoration
Viaarxiv icon

CNN Injected Transformer for Image Exposure Correction

Sep 08, 2023
Shuning Xu, Xiangyu Chen, Binbin Song, Jiantao Zhou

Figure 1 for CNN Injected Transformer for Image Exposure Correction
Figure 2 for CNN Injected Transformer for Image Exposure Correction
Figure 3 for CNN Injected Transformer for Image Exposure Correction
Figure 4 for CNN Injected Transformer for Image Exposure Correction
Viaarxiv icon

Towards Efficient SDRTV-to-HDRTV by Learning from Image Formation

Sep 08, 2023
Xiangyu Chen, Zheyuan Li, Zhengwen Zhang, Jimmy S. Ren, Yihao Liu, Jingwen He, Yu Qiao, Jiantao Zhou, Chao Dong

Figure 1 for Towards Efficient SDRTV-to-HDRTV by Learning from Image Formation
Figure 2 for Towards Efficient SDRTV-to-HDRTV by Learning from Image Formation
Figure 3 for Towards Efficient SDRTV-to-HDRTV by Learning from Image Formation
Figure 4 for Towards Efficient SDRTV-to-HDRTV by Learning from Image Formation
Viaarxiv icon