Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

LSSANet: A Long Short Slice-Aware Network for Pulmonary Nodule Detection


Aug 03, 2022
Rui Xu, Yong Luo, Bo Du, Kaiming Kuang, Jiancheng Yang

* MICCAI 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

FedRel: An Adaptive Federated Relevance Framework for Spatial Temporal Graph Learning


Jun 07, 2022
Tiehua Zhang, Yuze Liu, Zhishu Shen, Rui Xu, Xin Chen, Xiaowei Huang, Xi Zheng


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Neighbors Are Not Strangers: Improving Non-Autoregressive Translation under Low-Frequency Lexical Constraints


Apr 28, 2022
Chun Zeng, Jiangjie Chen, Tianyi Zhuang, Rui Xu, Hao Yang, Ying Qin, Shimin Tao, Yanghua Xiao

* Accepted to NAACL 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

E-KAR: A Benchmark for Rationalizing Natural Language Analogical Reasoning


Mar 16, 2022
Jiangjie Chen, Rui Xu, Ziquan Fu, Wei Shi, Zhongqiao Li, Xinbo Zhang, Changzhi Sun, Lei Li, Yanghua Xiao, Hao Zhou

* Accepted to ACL 2022 (Findings) 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Domain Disentangled Generative Adversarial Network for Zero-Shot Sketch-Based 3D Shape Retrieval


Feb 24, 2022
Rui Xu, Zongyan Han, Le Hui, Jianjun Qian, Jin Xie

* Accepted by AAAI 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

SSDL: Self-Supervised Dictionary Learning


Dec 03, 2021
Shuai Shao, Lei Xing, Wei Yu, Rui Xu, Yanjiang Wang, Baodi Liu

* Accepted by 22th IEEE International Conference on Multimedia and Expo (ICME) as an Oral 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

MDFM: Multi-Decision Fusing Model for Few-Shot Learning


Dec 03, 2021
Shuai Shao, Lei Xing, Rui Xu, Weifeng Liu, Yan-Jiang Wang, Bao-Di Liu

* Accepted by IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology (TCSVT). arXiv admin note: text overlap with arXiv:2109.07785 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Uncertainty quantification and inverse modeling for subsurface flow in 3D heterogeneous formations using a theory-guided convolutional encoder-decoder network


Nov 14, 2021
Rui Xu, Dongxiao Zhang, Nanzhe Wang

* 42 pages, 22 figures 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

BSC: Block-based Stochastic Computing to Enable Accurate and Efficient TinyML


Nov 12, 2021
Yuhong Song, Edwin Hsing-Mean Sha, Qingfeng Zhuge, Rui Xu, Yongzhuo Zhang, Bingzhe Li, Lei Yang

* Accept by ASP-DAC 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
4
>>