Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Language Models as Knowledge EmbeddingsXintao Wang , Qianyu He , Jiaqing Liang , Yanghua Xiao

* Accepted to IJCAI 2022 

   Access Paper or Ask Questions

Tackling Math Word Problems with Fine-to-Coarse Abstracting and ReasoningAilisi Li , Xueyao Jiang , Bang Liu , Jiaqing Liang , Yanghua Xiao


   Access Paper or Ask Questions

Neighbors Are Not Strangers: Improving Non-Autoregressive Translation under Low-Frequency Lexical ConstraintsChun Zeng , Jiangjie Chen , Tianyi Zhuang , Rui Xu , Hao Yang , Ying Qin , Shimin Tao , Yanghua Xiao

* Accepted to NAACL 2022 

   Access Paper or Ask Questions

WikiDiverse: A Multimodal Entity Linking Dataset with Diversified Contextual Topics and Entity TypesXuwu Wang , Junfeng Tian , Min Gui , Zhixu Li , Rui Wang , Ming Yan , Lihan Chen , Yanghua Xiao


   Access Paper or Ask Questions

Learning What You Need from What You Did: Product Taxonomy Expansion with User Behaviors SupervisionSijie Cheng , Zhouhong Gu , Bang Liu , Rui Xie , Wei Wu , Yanghua Xiao

* Accepted by ICDE'22 

   Access Paper or Ask Questions

E-KAR: A Benchmark for Rationalizing Natural Language Analogical ReasoningJiangjie Chen , Rui Xu , Ziquan Fu , Wei Shi , Zhongqiao Li , Xinbo Zhang , Changzhi Sun , Lei Li , Yanghua Xiao , Hao Zhou

* Accepted to ACL 2022 (Findings) 

   Access Paper or Ask Questions

Can Pre-trained Language Models Interpret Similes as Smart as Human?Qianyu He , Sijie Cheng , Zhixu Li , Rui Xie , Yanghua Xiao

* Accepted at ACL 2022 main conference 

   Access Paper or Ask Questions

Rule Mining over Knowledge Graphs via Reinforcement LearningLihan Chen , Sihang Jiang , Jingping Liu , Chao Wang , Sheng Zhang , Chenhao Xie , Jiaqing Liang , Yanghua Xiao , Rui Song

* KNOSYS_108371, 2022 
* Knowledge-Based Systems 

   Access Paper or Ask Questions

Multi-Modal Knowledge Graph Construction and Application: A SurveyXiangru Zhu , Zhixu Li , Xiaodan Wang , Xueyao Jiang , Penglei Sun , Xuwu Wang , Yanghua Xiao , Nicholas Jing Yuan

* 21 pages, 8 figures, 6 tables 

   Access Paper or Ask Questions

Grow-and-Clip: Informative-yet-Concise Evidence Distillation for Answer ExplanationYuyan Chen , Yanghua Xiao , Bang Liu

* Accepted to ICDE 2022 (Research Track) 

   Access Paper or Ask Questions

1
2
3
4
>>