Alert button
Picture for Shimin Tao

Shimin Tao

Alert button

UCorrect: An Unsupervised Framework for Automatic Speech Recognition Error Correction

Jan 11, 2024
Jiaxin Guo, Minghan Wang, Xiaosong Qiao, Daimeng Wei, Hengchao Shang, Zongyao Li, Zhengzhe Yu, Yinglu Li, Chang Su, Min Zhang, Shimin Tao, Hao Yang

Viaarxiv icon

Automatic Instruction Optimization for Open-source LLM Instruction Tuning

Nov 22, 2023
Yilun Liu, Shimin Tao, Xiaofeng Zhao, Ming Zhu, Wenbing Ma, Junhao Zhu, Chang Su, Yutai Hou, Miao Zhang, Min Zhang, Hongxia Ma, Li Zhang, Hao Yang, Yanfei Jiang

Viaarxiv icon

NJUNLP's Participation for the WMT2023 Quality Estimation Shared Task

Sep 23, 2023
Xiang Geng, Zhejian Lai, Yu Zhang, Shimin Tao, Hao Yang, Jiajun Chen, Shujian Huang

Figure 1 for NJUNLP's Participation for the WMT2023 Quality Estimation Shared Task
Figure 2 for NJUNLP's Participation for the WMT2023 Quality Estimation Shared Task
Figure 3 for NJUNLP's Participation for the WMT2023 Quality Estimation Shared Task
Figure 4 for NJUNLP's Participation for the WMT2023 Quality Estimation Shared Task
Viaarxiv icon

Translate Meanings, Not Just Words: IdiomKB's Role in Optimizing Idiomatic Translation with Language Models

Aug 26, 2023
Shuang Li, Jiangjie Chen, Siyu Yuan, Xinyi Wu, Hao Yang, Shimin Tao, Yanghua Xiao

Figure 1 for Translate Meanings, Not Just Words: IdiomKB's Role in Optimizing Idiomatic Translation with Language Models
Figure 2 for Translate Meanings, Not Just Words: IdiomKB's Role in Optimizing Idiomatic Translation with Language Models
Figure 3 for Translate Meanings, Not Just Words: IdiomKB's Role in Optimizing Idiomatic Translation with Language Models
Figure 4 for Translate Meanings, Not Just Words: IdiomKB's Role in Optimizing Idiomatic Translation with Language Models
Viaarxiv icon

LogPrompt: Prompt Engineering Towards Zero-Shot and Interpretable Log Analysis

Aug 15, 2023
Yilun Liu, Shimin Tao, Weibin Meng, Jingyu Wang, Wenbing Ma, Yanqing Zhao, Yuhang Chen, Hao Yang, Yanfei Jiang, Xun Chen

Figure 1 for LogPrompt: Prompt Engineering Towards Zero-Shot and Interpretable Log Analysis
Figure 2 for LogPrompt: Prompt Engineering Towards Zero-Shot and Interpretable Log Analysis
Figure 3 for LogPrompt: Prompt Engineering Towards Zero-Shot and Interpretable Log Analysis
Figure 4 for LogPrompt: Prompt Engineering Towards Zero-Shot and Interpretable Log Analysis
Viaarxiv icon

Collective Human Opinions in Semantic Textual Similarity

Aug 08, 2023
Yuxia Wang, Shimin Tao, Ning Xie, Hao Yang, Timothy Baldwin, Karin Verspoor

Viaarxiv icon

Knowledge-Prompted Estimator: A Novel Approach to Explainable Machine Translation Assessment

Jun 13, 2023
Hao Yang, Min Zhang, Shimin Tao, Minghan Wang, Daimeng Wei, Yanfei Jiang

Figure 1 for Knowledge-Prompted Estimator: A Novel Approach to Explainable Machine Translation Assessment
Figure 2 for Knowledge-Prompted Estimator: A Novel Approach to Explainable Machine Translation Assessment
Figure 3 for Knowledge-Prompted Estimator: A Novel Approach to Explainable Machine Translation Assessment
Figure 4 for Knowledge-Prompted Estimator: A Novel Approach to Explainable Machine Translation Assessment
Viaarxiv icon

P-Transformer: Towards Better Document-to-Document Neural Machine Translation

Dec 12, 2022
Yachao Li, Junhui Li, Jing Jiang, Shimin Tao, Hao Yang, Min Zhang

Figure 1 for P-Transformer: Towards Better Document-to-Document Neural Machine Translation
Figure 2 for P-Transformer: Towards Better Document-to-Document Neural Machine Translation
Figure 3 for P-Transformer: Towards Better Document-to-Document Neural Machine Translation
Figure 4 for P-Transformer: Towards Better Document-to-Document Neural Machine Translation
Viaarxiv icon

Neighbors Are Not Strangers: Improving Non-Autoregressive Translation under Low-Frequency Lexical Constraints

Apr 28, 2022
Chun Zeng, Jiangjie Chen, Tianyi Zhuang, Rui Xu, Hao Yang, Ying Qin, Shimin Tao, Yanghua Xiao

Figure 1 for Neighbors Are Not Strangers: Improving Non-Autoregressive Translation under Low-Frequency Lexical Constraints
Figure 2 for Neighbors Are Not Strangers: Improving Non-Autoregressive Translation under Low-Frequency Lexical Constraints
Figure 3 for Neighbors Are Not Strangers: Improving Non-Autoregressive Translation under Low-Frequency Lexical Constraints
Figure 4 for Neighbors Are Not Strangers: Improving Non-Autoregressive Translation under Low-Frequency Lexical Constraints
Viaarxiv icon

Diformer: Directional Transformer for Neural Machine Translation

Dec 31, 2021
Minghan Wang, Jiaxin Guo, Yuxia Wang, Daimeng Wei, Hengchao Shang, Chang Su, Yimeng Chen, Yinglu Li, Min Zhang, Shimin Tao, Hao Yang

Figure 1 for Diformer: Directional Transformer for Neural Machine Translation
Figure 2 for Diformer: Directional Transformer for Neural Machine Translation
Figure 3 for Diformer: Directional Transformer for Neural Machine Translation
Figure 4 for Diformer: Directional Transformer for Neural Machine Translation
Viaarxiv icon