Alert button
Picture for Mei Li

Mei Li

Alert button

Qwen Technical Report

Sep 28, 2023
Jinze Bai, Shuai Bai, Yunfei Chu, Zeyu Cui, Kai Dang, Xiaodong Deng, Yang Fan, Wenbin Ge, Yu Han, Fei Huang, Binyuan Hui, Luo Ji, Mei Li, Junyang Lin, Runji Lin, Dayiheng Liu, Gao Liu, Chengqiang Lu, Keming Lu, Jianxin Ma, Rui Men, Xingzhang Ren, Xuancheng Ren, Chuanqi Tan, Sinan Tan, Jianhong Tu, Peng Wang, Shijie Wang, Wei Wang, Shengguang Wu, Benfeng Xu, Jin Xu, An Yang, Hao Yang, Jian Yang, Shusheng Yang, Yang Yao, Bowen Yu, Hongyi Yuan, Zheng Yuan, Jianwei Zhang, Xingxuan Zhang, Yichang Zhang, Zhenru Zhang, Chang Zhou, Jingren Zhou, Xiaohuan Zhou, Tianhang Zhu

Figure 1 for Qwen Technical Report
Figure 2 for Qwen Technical Report
Figure 3 for Qwen Technical Report
Figure 4 for Qwen Technical Report
Viaarxiv icon

PolyLM: An Open Source Polyglot Large Language Model

Jul 12, 2023
Xiangpeng Wei, Haoran Wei, Huan Lin, Tianhao Li, Pei Zhang, Xingzhang Ren, Mei Li, Yu Wan, Zhiwei Cao, Binbin Xie, Tianxiang Hu, Shangjie Li, Binyuan Hui, Bowen Yu, Dayiheng Liu, Baosong Yang, Fei Huang, Jun Xie

Figure 1 for PolyLM: An Open Source Polyglot Large Language Model
Figure 2 for PolyLM: An Open Source Polyglot Large Language Model
Figure 3 for PolyLM: An Open Source Polyglot Large Language Model
Figure 4 for PolyLM: An Open Source Polyglot Large Language Model
Viaarxiv icon

iEmoTTS: Toward Robust Cross-Speaker Emotion Transfer and Control for Speech Synthesis based on Disentanglement between Prosody and Timbre

Jun 29, 2022
Guangyan Zhang, Ying Qin, Wenjie Zhang, Jialun Wu, Mei Li, Yutao Gai, Feijun Jiang, Tan Lee

Figure 1 for iEmoTTS: Toward Robust Cross-Speaker Emotion Transfer and Control for Speech Synthesis based on Disentanglement between Prosody and Timbre
Figure 2 for iEmoTTS: Toward Robust Cross-Speaker Emotion Transfer and Control for Speech Synthesis based on Disentanglement between Prosody and Timbre
Figure 3 for iEmoTTS: Toward Robust Cross-Speaker Emotion Transfer and Control for Speech Synthesis based on Disentanglement between Prosody and Timbre
Figure 4 for iEmoTTS: Toward Robust Cross-Speaker Emotion Transfer and Control for Speech Synthesis based on Disentanglement between Prosody and Timbre
Viaarxiv icon

Towards a Fairness-Aware Scoring System for Algorithmic Decision-Making

Sep 27, 2021
Yi Yang, Ying Wu, Xiangyu Chang, Mei Li

Figure 1 for Towards a Fairness-Aware Scoring System for Algorithmic Decision-Making
Figure 2 for Towards a Fairness-Aware Scoring System for Algorithmic Decision-Making
Figure 3 for Towards a Fairness-Aware Scoring System for Algorithmic Decision-Making
Figure 4 for Towards a Fairness-Aware Scoring System for Algorithmic Decision-Making
Viaarxiv icon

Explainable Deep Behavioral Sequence Clustering for Transaction Fraud Detection

Jan 12, 2021
Wei Min, Weiming Liang, Hang Yin, Zhurong Wang, Mei Li, Alok Lal

Figure 1 for Explainable Deep Behavioral Sequence Clustering for Transaction Fraud Detection
Figure 2 for Explainable Deep Behavioral Sequence Clustering for Transaction Fraud Detection
Figure 3 for Explainable Deep Behavioral Sequence Clustering for Transaction Fraud Detection
Figure 4 for Explainable Deep Behavioral Sequence Clustering for Transaction Fraud Detection
Viaarxiv icon