Alert button
Picture for Yiming Wang

Yiming Wang

Alert button

Boosting Single Positive Multi-label Classification with Generalized Robust Loss

Add code
Bookmark button
Alert button
May 06, 2024
Yanxi Chen, Chunxiao Li, Xinyang Dai, Jinhuan Li, Weiyu Sun, Yiming Wang, Renyuan Zhang, Tinghe Zhang, Bo Wang

Viaarxiv icon

Light-weight Retinal Layer Segmentation with Global Reasoning

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 25, 2024
Xiang He, Weiye Song, Yiming Wang, Fabio Poiesi, Ji Yi, Manishi Desai, Quanqing Xu, Kongzheng Yang, Yi Wan

Viaarxiv icon

Vocabulary-free Image Classification and Semantic Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 16, 2024
Alessandro Conti, Enrico Fini, Massimiliano Mancini, Paolo Rota, Yiming Wang, Elisa Ricci

Viaarxiv icon

Test-Time Zero-Shot Temporal Action Localization

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 11, 2024
Benedetta Liberatori, Alessandro Conti, Paolo Rota, Yiming Wang, Elisa Ricci

Viaarxiv icon

Harnessing Large Language Models for Training-free Video Anomaly Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 01, 2024
Luca Zanella, Willi Menapace, Massimiliano Mancini, Yiming Wang, Elisa Ricci

Viaarxiv icon

Mind the Error! Detection and Localization of Instruction Errors in Vision-and-Language Navigation

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 15, 2024
Francesco Taioli, Stefano Rosa, Alberto Castellini, Lorenzo Natale, Alessio Del Bue, Alessandro Farinelli, Marco Cristani, Yiming Wang

Figure 1 for Mind the Error! Detection and Localization of Instruction Errors in Vision-and-Language Navigation
Figure 2 for Mind the Error! Detection and Localization of Instruction Errors in Vision-and-Language Navigation
Figure 3 for Mind the Error! Detection and Localization of Instruction Errors in Vision-and-Language Navigation
Figure 4 for Mind the Error! Detection and Localization of Instruction Errors in Vision-and-Language Navigation
Viaarxiv icon

One for all: A novel Dual-space Co-training baseline for Large-scale Multi-View Clustering

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 28, 2024
Zisen Kong, Zhiqiang Fu, Dongxia Chang, Yiming Wang, Yao Zhao

Viaarxiv icon

R-Judge: Benchmarking Safety Risk Awareness for LLM Agents

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 18, 2024
Tongxin Yuan, Zhiwei He, Lingzhong Dong, Yiming Wang, Ruijie Zhao, Tian Xia, Lizhen Xu, Binglin Zhou, Fangqi Li, Zhuosheng Zhang, Rui Wang, Gongshen Liu

Viaarxiv icon

Diversified in-domain synthesis with efficient fine-tuning for few-shot classification

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 07, 2023
Victor G. Turrisi da Costa, Nicola Dall'Asen, Yiming Wang, Nicu Sebe, Elisa Ricci

Figure 1 for Diversified in-domain synthesis with efficient fine-tuning for few-shot classification
Figure 2 for Diversified in-domain synthesis with efficient fine-tuning for few-shot classification
Figure 3 for Diversified in-domain synthesis with efficient fine-tuning for few-shot classification
Figure 4 for Diversified in-domain synthesis with efficient fine-tuning for few-shot classification
Viaarxiv icon

Novel class discovery meets foundation models for 3D semantic segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 06, 2023
Luigi Riz, Cristiano Saltori, Yiming Wang, Elisa Ricci, Fabio Poiesi

Figure 1 for Novel class discovery meets foundation models for 3D semantic segmentation
Figure 2 for Novel class discovery meets foundation models for 3D semantic segmentation
Figure 3 for Novel class discovery meets foundation models for 3D semantic segmentation
Figure 4 for Novel class discovery meets foundation models for 3D semantic segmentation
Viaarxiv icon