Alert button
Picture for Liqun Yang

Liqun Yang

Alert button

OWL: A Large Language Model for IT Operations

Sep 17, 2023
Hongcheng Guo, Jian Yang, Jiaheng Liu, Liqun Yang, Linzheng Chai, Jiaqi Bai, Junran Peng, Xiaorong Hu, Chao Chen, Dongfeng Zhang, Xu Shi, Tieqiao Zheng, Liangfan Zheng, Bo Zhang, Ke Xu, Zhoujun Li

Figure 1 for OWL: A Large Language Model for IT Operations
Figure 2 for OWL: A Large Language Model for IT Operations
Figure 3 for OWL: A Large Language Model for IT Operations
Figure 4 for OWL: A Large Language Model for IT Operations
Viaarxiv icon

MT4CrossOIE: Multi-stage Tuning for Cross-lingual Open Information Extraction

Aug 12, 2023
Zixiang Wang, Linzheng Chai, Jian Yang, Jiaqi Bai, Yuwei Yin, Jiaheng Liu, Hongcheng Guo, Tongliang Li, Liqun Yang, Hebboul Zine el-abidine, Zhoujun Li

Figure 1 for MT4CrossOIE: Multi-stage Tuning for Cross-lingual Open Information Extraction
Figure 2 for MT4CrossOIE: Multi-stage Tuning for Cross-lingual Open Information Extraction
Figure 3 for MT4CrossOIE: Multi-stage Tuning for Cross-lingual Open Information Extraction
Figure 4 for MT4CrossOIE: Multi-stage Tuning for Cross-lingual Open Information Extraction
Viaarxiv icon

QURG: Question Rewriting Guided Context-Dependent Text-to-SQL Semantic Parsing

May 16, 2023
Linzheng Chai, Dongling Xiao, Jian Yang, Liqun Yang, Qian-Wen Zhang, Yunbo Cao, Zhoujun Li, Zhao Yan

Figure 1 for QURG: Question Rewriting Guided Context-Dependent Text-to-SQL Semantic Parsing
Figure 2 for QURG: Question Rewriting Guided Context-Dependent Text-to-SQL Semantic Parsing
Figure 3 for QURG: Question Rewriting Guided Context-Dependent Text-to-SQL Semantic Parsing
Figure 4 for QURG: Question Rewriting Guided Context-Dependent Text-to-SQL Semantic Parsing
Viaarxiv icon

HanoiT: Enhancing Context-aware Translation via Selective Context

Jan 17, 2023
Jian Yang, Yuwei Yin, Shuming Ma, Liqun Yang, Hongcheng Guo, Haoyang Huang, Dongdong Zhang, Yutao Zeng, Zhoujun Li, Furu Wei

Figure 1 for HanoiT: Enhancing Context-aware Translation via Selective Context
Figure 2 for HanoiT: Enhancing Context-aware Translation via Selective Context
Figure 3 for HanoiT: Enhancing Context-aware Translation via Selective Context
Figure 4 for HanoiT: Enhancing Context-aware Translation via Selective Context
Viaarxiv icon

GanLM: Encoder-Decoder Pre-training with an Auxiliary Discriminator

Dec 20, 2022
Jian Yang, Shuming Ma, Li Dong, Shaohan Huang, Haoyang Huang, Yuwei Yin, Dongdong Zhang, Liqun Yang, Zhoujun Li, Furu Wei

Figure 1 for GanLM: Encoder-Decoder Pre-training with an Auxiliary Discriminator
Figure 2 for GanLM: Encoder-Decoder Pre-training with an Auxiliary Discriminator
Figure 3 for GanLM: Encoder-Decoder Pre-training with an Auxiliary Discriminator
Figure 4 for GanLM: Encoder-Decoder Pre-training with an Auxiliary Discriminator
Viaarxiv icon

Knowledge Distillation based Contextual Relevance Matching for E-commerce Product Search

Oct 04, 2022
Ziyang Liu, Chaokun Wang, Hao Feng, Lingfei Wu, Liqun Yang

Figure 1 for Knowledge Distillation based Contextual Relevance Matching for E-commerce Product Search
Figure 2 for Knowledge Distillation based Contextual Relevance Matching for E-commerce Product Search
Figure 3 for Knowledge Distillation based Contextual Relevance Matching for E-commerce Product Search
Figure 4 for Knowledge Distillation based Contextual Relevance Matching for E-commerce Product Search
Viaarxiv icon

The distance between the weights of the neural network is meaningful

Jan 31, 2021
Liqun Yang, Yijun Yang, Yao Wang, Zhenyu Yang, Wei Zeng

Figure 1 for The distance between the weights of the neural network is meaningful
Figure 2 for The distance between the weights of the neural network is meaningful
Figure 3 for The distance between the weights of the neural network is meaningful
Figure 4 for The distance between the weights of the neural network is meaningful
Viaarxiv icon