Alert button
Picture for Jie Wang

Jie Wang

Alert button

OSSAR: Towards Open-Set Surgical Activity Recognition in Robot-assisted Surgery

Feb 10, 2024
Long Bai, Guankun Wang, Jie Wang, Xiaoxiao Yang, Huxin Gao, Xin Liang, An Wang, Mobarakol Islam, Hongliang Ren

Viaarxiv icon

Accelerating PDE Data Generation via Differential Operator Action in Solution Space

Feb 04, 2024
Huanshuo Dong, Hong Wang, Haoyang Liu, Jian Luo, Jie Wang

Viaarxiv icon

Learning to Stop Cut Generation for Efficient Mixed-Integer Linear Programming

Feb 02, 2024
Haotian Ling, Zhihai Wang, Jie Wang

Viaarxiv icon

PointGL: A Simple Global-Local Framework for Efficient Point Cloud Analysis

Jan 22, 2024
Jianan Li, Jie Wang, Tingfa Xu

Viaarxiv icon

Accelerating Data Generation for Neural Operators via Krylov Subspace Recycling

Jan 17, 2024
Hong Wang, Zhongkai Hao, Jie Wang, Zijie Geng, Zhen Wang, Bin Li, Feng Wu

Viaarxiv icon

Machine Learning Insides OptVerse AI Solver: Design Principles and Applications

Jan 17, 2024
Xijun Li, Fangzhou Zhu, Hui-Ling Zhen, Weilin Luo, Meng Lu, Yimin Huang, Zhenan Fan, Zirui Zhou, Yufei Kuang, Zhihai Wang, Zijie Geng, Yang Li, Haoyang Liu, Zhiwu An, Muming Yang, Jianshu Li, Jie Wang, Junchi Yan, Defeng Sun, Tao Zhong, Yong Zhang, Jia Zeng, Mingxuan Yuan, Jianye Hao, Jun Yao, Kun Mao

Viaarxiv icon

FlowMur: A Stealthy and Practical Audio Backdoor Attack with Limited Knowledge

Dec 15, 2023
Jiahe Lan, Jie Wang, Baochen Yan, Zheng Yan, Elisa Bertino

Viaarxiv icon

Building Open-Ended Embodied Agent via Language-Policy Bidirectional Adaptation

Dec 12, 2023
Shaopeng Zhai, Jie Wang, Tianyi Zhang, Fuxian Huang, Qi Zhang, Ming Zhou, Jing Hou, Yu Liu

Viaarxiv icon

GaussianHead: Impressive 3D Gaussian-based Head Avatars with Dynamic Hybrid Neural Field

Dec 04, 2023
Jie Wang, Xianyan Li, Jiucheng Xie, Feng Xu, Hao Gao

Viaarxiv icon