Review of Text Style Transfer Based on Deep Learning

May 12, 2020
Xiangyang Li, Guo Pu, Keyu Ming, Pu Li, Jie Wang, Yuxuan Wang


  Access Model/Code and Paper
Review of text style transfer based on deep learning

May 06, 2020
Xiangyang Li, Guo Pu, Keyu Ming, Pu Li, Jie Wang, Yuxuan Wang, Sujian Li


  Access Model/Code and Paper
An Unsupervised Semantic Sentence Ranking Scheme for Text Documents

Apr 28, 2020
Hao Zhang, Jie Wang

* To appear in Integrated Computer-Aided Engineering (ICAE) 

  Access Model/Code and Paper
Baryon acoustic oscillations reconstruction using convolutional neural networks

Feb 24, 2020
Tian-Xiang Mao, Jie Wang, Baojiu Li, Yan-Chuan Cai, Bridget Falck, Mark Neyrinck, Alex Szalay


  Access Model/Code and Paper
Learning Hierarchy-Aware Knowledge Graph Embeddings for Link Prediction

Dec 25, 2019
Zhanqiu Zhang, Jianyu Cai, Yongdong Zhang, Jie Wang

* Accepted to AAAI 2020 

  Access Model/Code and Paper
An Iterative Polishing Framework based on Quality Aware Masked Language Model for Chinese Poetry Generation

Nov 29, 2019
Liming Deng, Jie Wang, Hangming Liang, Hui Chen, Zhiqiang Xie, Bojin Zhuang, Shaojun Wang, Jing Xiao

* accepted by AAAI-2020 

  Access Model/Code and Paper
D-SPIDER-SFO: A Decentralized Optimization Algorithm with Faster Convergence Rate for Nonconvex Problems

Nov 28, 2019
Taoxing Pan, Jun Liu, Jie Wang


  Access Model/Code and Paper
Deep Model-Based Reinforcement Learning via Estimated Uncertainty and Conservative Policy Optimization

Nov 28, 2019
Qi Zhou, Houqiang Li, Jie Wang


  Access Model/Code and Paper
AIM 2019 Challenge on Image Demoireing: Methods and Results

Nov 08, 2019
Shanxin Yuan, Radu Timofte, Gregory Slabaugh, Ales Leonardis, Bolun Zheng, Xin Ye, Xiang Tian, Yaowu Chen, Xi Cheng, Zhenyong Fu, Jian Yang, Ming Hong, Wenying Lin, Wenjin Yang, Yanyun Qu, Hong-Kyu Shin, Joon-Yeon Kim, Sung-Jea Ko, Hang Dong, Yu Guo, Jie Wang, Xuan Ding, Zongyan Han, Sourya Dipta Das, Kuldeep Purohit, Praveen Kandula, Maitreya Suin, A. N. Rajagopalan

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:1911.02498 

  Access Model/Code and Paper
Generating an Overview Report over Many Documents

Aug 17, 2019
Jingwen Wang, Hao Zhang, Cheng Zhang, Wenjing Yang, Liqun Shao, Jie Wang


  Access Model/Code and Paper
Analyzing Linguistic Complexity and Scientific Impact

Jul 27, 2019
Chao Lu, Yi Bu, Xianlei Dong, Jie Wang, Ying Ding, Vincent Larivière, Cassidy R. Sugimoto, Logan Paul, Chengzhi Zhang

* 27pages, 6 figures, accepted by Journal of Informetrics 

  Access Model/Code and Paper
Cross-Platform Modeling of Users' Behavior on Social Media

Jun 23, 2019
Haiqian Gu, Jie Wang, Ziwen Wang, Bojin Zhuang, Wenhao Bian, Fei Su

* 2018 IEEE International Conference on Data Mining Workshops (ICDMW) (2018): 183-190 
* Published in IEEE International Conference on Data Mining Workshops (ICDMW) 2018 

  Access Model/Code and Paper
Automatic Conditional Generation of Personalized Social Media Short Texts

Jun 15, 2019
Ziwen Wang, Jie Wang, Haiqian Gu, Fei Su, Bojin Zhuang

* In: Geng X., Kang BH. (eds) PRICAI 2018: Trends in Artificial Intelligence 
* published in PRICAI 2018 

  Access Model/Code and Paper
A Syllable-Structured, Contextually-Based Conditionally Generation of Chinese Lyrics

Jun 15, 2019
Xu Lu, Jie Wang, Bojin Zhuang, Shaojun Wang, Jing Xiao

* accepted by The 16th Pacific Rim International Conference on AI 

  Access Model/Code and Paper
A Hierarchical Attention Based Seq2seq Model for Chinese Lyrics Generation

Jun 15, 2019
Haoshen Fan, Jie Wang, Bojin Zhuang, Shaojun Wang, Jing Xiao

* accepted by The 16th Pacific Rim International Conference on AI 

  Access Model/Code and Paper
Automatic Acrostic Couplet Generation with Three-Stage Neural Network Pipelines

Jun 15, 2019
Haoshen Fan, Jie Wang, Bojin Zhuang, Shaojun Wang, Jing Xiao

* accepted by The 16th Pacific Rim International Conference on AI 

  Access Model/Code and Paper
Deep learning based mood tagging for Chinese song lyrics

May 23, 2019
Jie Wang, Xinyan Zhao


  Access Model/Code and Paper
Theme-aware generation model for chinese lyrics

May 23, 2019
Jie Wang, Xinyan Zhao


  Access Model/Code and Paper
War: Detecting adversarial examples by pre-processing input data

May 15, 2019
Hua Wang, Jie Wang, Zhaoxia Yin

* in Chinese 

  Access Model/Code and Paper
Semi-Supervised Self-Taught Deep Learning for Finger Bones Segmentation

Mar 12, 2019
Ziyuan Zhao, Xiaoman Zhang, Cen Chen, Wei Li, Songyou Peng, Jie Wang, Xulei Yang, Le Zhang, Zeng Zeng

* IEEE BHI 2019 accepted 

  Access Model/Code and Paper
Multi-Agent Deep Reinforcement Learning for Large-scale Traffic Signal Control

Mar 11, 2019
Tianshu Chu, Jie Wang, Lara Codecà, Zhaojian Li


  Access Model/Code and Paper
Mexican Hat Wavelet Kernel ELM for Multiclass Classification

Feb 20, 2019
Jie Wang, Yi-Fan Song, Tian-Lei Ma

* Volume 2017, 2017: 1-8 
* Published by Computational Intelligence and Neuroscience, 8 pages, 1 figure, 13 tables 

  Access Model/Code and Paper
Examining Scientific Writing Styles from the Perspective of Linguistic Complexity

Sep 13, 2018
Chao Lu, Yi Bu, Jie Wang, Ying Ding, Vetle Torvik, Matthew Schnaars, Chengzhi Zhang

* 6 figures 

  Access Model/Code and Paper
Semantic WordRank: Generating Finer Single-Document Summarizations

Sep 12, 2018
Hao Zhang, Jie Wang

* 12 pages, accepted by IDEAL2018 

  Access Model/Code and Paper
DTATG: An Automatic Title Generator based on Dependency Trees

Oct 01, 2017
Liqun Shao, Jie Wang

* 8 pages, conference: accepted by KDIR 2016 

  Access Model/Code and Paper
Efficient and Effective Single-Document Summarizations and A Word-Embedding Measurement of Quality

Oct 01, 2017
Liqun Shao, Hao Zhang, Ming Jia, Jie Wang

* 10 pages, conference; accepted by KDIR 2017 

  Access Model/Code and Paper
Scaling Up Sparse Support Vector Machines by Simultaneous Feature and Sample Reduction

Jun 23, 2017
Weizhong Zhang, Bin Hong, Wei Liu, Jieping Ye, Deng Cai, Xiaofei He, Jie Wang


  Access Model/Code and Paper
Large-scale Feature Selection of Risk Genetic Factors for Alzheimer's Disease via Distributed Group Lasso Regression

Apr 27, 2017
Qingyang Li, Dajiang Zhu, Jie Zhang, Derrek Paul Hibar, Neda Jahanshad, Yalin Wang, Jieping Ye, Paul M. Thompson, Jie Wang


  Access Model/Code and Paper
Probabilistic graphical model based approach for water mapping using GaoFen-2 (GF-2) high resolution imagery and Landsat 8 time series

Dec 22, 2016
Luyan Ji, Jie Wang, Xiurui Geng, Peng Gong

* 17 pages, 9 figures, 6 tables 

  Access Model/Code and Paper