Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

ACE: Cooperative Multi-agent Q-learning with Bidirectional Action-Dependency


Dec 02, 2022
Chuming Li, Jie Liu, Yinmin Zhang, Yuhong Wei, Yazhe Niu, Yaodong Yang, Yu Liu, Wanli Ouyang

Add code

* Accepted by the Thirty-Seventh AAAI Conference on Artificial Intelligence(AAAI2023) 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Contextual Transformer for Offline Meta Reinforcement Learning


Nov 15, 2022
Runji Lin, Ye Li, Xidong Feng, Zhaowei Zhang, Xian Hong Wu Fung, Haifeng Zhang, Jun Wang, Yali Du, Yaodong Yang

Add code

* Accepted by Foundation Models for Decision Making Workshop at Neural Information Processing Systems, 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

TorchOpt: An Efficient Library for Differentiable Optimization


Nov 13, 2022
Jie Ren, Xidong Feng, Bo Liu, Xuehai Pan, Yao Fu, Luo Mai, Yaodong Yang

Add code

* NeurIPS 2022 OPT Workshop 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

GenDexGrasp: Generalizable Dexterous Grasping


Oct 03, 2022
Puhao Li, Tengyu Liu, Yuyang Li, Yiran Geng, Yixin Zhu, Yaodong Yang, Siyuan Huang

Add code

* 6 pages, 6 figures 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

End-to-End Affordance Learning for Robotic Manipulation


Sep 26, 2022
Yiran Geng, Boshi An, Haoran Geng, Yuanpei Chen, Yaodong Yang, Hao Dong

Add code

* 8 pages, 3 figures 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Constrained Update Projection Approach to Safe Policy Optimization


Sep 15, 2022
Long Yang, Jiaming Ji, Juntao Dai, Linrui Zhang, Binbin Zhou, Pengfei Li, Yaodong Yang, Gang Pan

Add code

* Accepted by NeurIPS2022. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2202.07565; text overlap with arXiv:2002.06506 by other authors 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Debias the Black-box: A Fair Ranking Framework via Knowledge Distillation


Aug 24, 2022
Zhitao Zhu, Shijing Si, Jianzong Wang, Yaodong Yang, Jing Xiao

Add code

* This paper has been accepted by the 23rd International Conference on Web Information Systems Engineering (WISE 2022) 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Heterogeneous-Agent Mirror Learning: A Continuum of Solutions to Cooperative MARL


Aug 02, 2022
Jakub Grudzien Kuba, Xidong Feng, Shiyao Ding, Hao Dong, Jun Wang, Yaodong Yang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Fully Decentralized Model-based Policy Optimization for Networked Systems


Jul 13, 2022
Yali Du, Chengdong Ma, Yuchen Liu, Runji Lin, Hao Dong, Jun Wang, Yaodong Yang

Add code

* 8 pages, 7 figures, accepted by The 2022 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS 2022) 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Towards Human-Level Bimanual Dexterous Manipulation with Reinforcement Learning


Jun 17, 2022
Yuanpei Chen, Yaodong Yang, Tianhao Wu, Shengjie Wang, Xidong Feng, Jiechuang Jiang, Stephen Marcus McAleer, Hao Dong, Zongqing Lu, Song-Chun Zhu

Add code

* 36 pages, 7 figures 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
4
5
6
7
>>