Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Xiaowei Zhang

Self-fulfilling Bandits: Endogeneity Spillover and Dynamic Selection in Algorithmic Decision-making


Aug 28, 2021
Jin Li, Ye Luo, Xiaowei Zhang

* Main Body: 29 pages, 6 figures; Supplemental Material: 25 pages 

  Access Paper or Ask Questions

High-Dimensional Simulation Optimization via Brownian Fields and Sparse Grids


Jul 20, 2021
Liang Ding, Rui Tuo, Xiaowei Zhang

* Main body: 36 pages, 7 figures, 2 tables. Supplemental material: 32 pages, 1 figure 

  Access Paper or Ask Questions

Causal Reinforcement Learning: An Instrumental Variable Approach


Mar 06, 2021
Jin Li, Ye Luo, Xiaowei Zhang

* main body: 38 pages; supplemental material: 58 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Sample and Computationally Efficient Simulation Metamodeling in High Dimensions


Oct 14, 2020
Liang Ding, Xiaowei Zhang

* 64 pages, 9 figures 

  Access Paper or Ask Questions

MODMA dataset: a Multi-modal Open Dataset for Mental-disorder Analysis


Mar 05, 2020
Hanshu Cai, Yiwen Gao, Shuting Sun, Na Li, Fuze Tian, Han Xiao, Jianxiu Li, Zhengwu Yang, Xiaowei Li, Qinglin Zhao, Zhenyu Liu, Zhijun Yao, Minqiang Yang, Hong Peng, Jing Zhu, Xiaowei Zhang, Guoping Gao, Fang Zheng, Rui Li, Zhihua Guo, Rong Ma, Jing Yang, Lan Zhang, Xiping Hu, Yumin Li, Bin Hu


  Access Paper or Ask Questions

MODMA dataset: a Multi-model Open Dataset for Mental-disorder Analysis


Feb 20, 2020
Hanshu Cai, Yiwen Gao, Shuting Sun, Na Li, Fuze Tian, Han Xiao, Jianxiu Li, Zhengwu Yang, Xiaowei Li, Qinglin Zhao, Zhenyu Liu, Zhijun Yao, Minqiang Yang, Hong Peng, Jing Zhu, Xiaowei Zhang, Xiping Hu, Bin Hu


  Access Paper or Ask Questions

Rule-Guided Compositional Representation Learning on Knowledge Graphs


Dec 28, 2019
Guanglin Niu, Yongfei Zhang, Bo Li, Peng Cui, Si Liu, Jingyang Li, Xiaowei Zhang

* The full version of a paper accepted to AAAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Local Distribution in Neighborhood for Classification


Dec 07, 2018
Chengsheng Mao, Bin Hu, Lei Chen, Philip Moore, Xiaowei Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Ranking and Selection with Covariates for Personalized Decision Making


Oct 07, 2017
Haihui Shen, L. Jeff Hong, Xiaowei Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Multivariate Regression with Gross Errors on Manifold-valued Data


Sep 11, 2017
Xiaowei Zhang, Xudong Shi, Yu Sun, Li Cheng

* 14 pages, submitted to an IEEE journal 

  Access Paper or Ask Questions

Sparse Kernel Canonical Correlation Analysis via $\ell_1$-regularization


Jan 16, 2017
Xiaowei Zhang, Delin Chu, Li-Zhi Liao, Michael K. Ng


  Access Paper or Ask Questions

Multivariate Regression with Grossly Corrupted Observations: A Robust Approach and its Applications


Jan 11, 2017
Xiaowei Zhang, Chi Xu, Yu Zhang, Tingshao Zhu, Li Cheng


  Access Paper or Ask Questions

Transduction on Directed Graphs via Absorbing Random Walks


Mar 18, 2014
Jaydeep De, Xiaowei Zhang, Li Cheng

* The paper is withdrawn because of some violation in institute policy 

  Access Paper or Ask Questions