Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

One-Shot Medical Landmark Localization by Edge-Guided Transform and Noisy Landmark Refinement


Jul 31, 2022
Zihao Yin, Ping Gong, Chunyu Wang, Yizhou Yu, Yizhou Wang


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Faster VoxelPose: Real-time 3D Human Pose Estimation by Orthographic Projection


Jul 22, 2022
Hang Ye, Wentao Zhu, Chunyu Wang, Rujie Wu, Yizhou Wang

* 22 pages, 7 figures, submitted to ECCV 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

VirtualPose: Learning Generalizable 3D Human Pose Models from Virtual Data


Jul 20, 2022
Jiajun Su, Chunyu Wang, Xiaoxuan Ma, Wenjun Zeng, Yizhou Wang


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

GaitTAKE: Gait Recognition by Temporal Attention and Keypoint-guided Embedding


Jul 12, 2022
Hung-Min Hsu, Yizhou Wang, Cheng-Yen Yang, Jenq-Neng Hwang, Hoang Le Uyen Thuc, Kwang-Ju Kim

* IEEE International Conference on Image Processing 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Domain Invariant Masked Autoencoders for Self-supervised Learning from Multi-domains


May 10, 2022
Haiyang Yang, Meilin Chen, Yizhou Wang, Shixiang Tang, Feng Zhu, Lei Bai, Rui Zhao, Wanli Ouyang


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Domain Invariant Model with Graph Convolutional Network for Mammogram Classification


Apr 21, 2022
Churan Wang, Jing Li, Xinwei Sun, Fandong Zhang, Yizhou Yu, Yizhou Wang


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Causal Intervention for Subject-Deconfounded Facial Action Unit Recognition


Apr 17, 2022
Yingjie Chen, Diqi Chen, Tao Wang, Yizhou Wang, Yun Liang

* Accepted by AAAI2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Adaptive Trajectory Prediction via Transferable GNN


Mar 26, 2022
Yi Xu, Lichen Wang, Yizhou Wang, Yun Fu

* Accepted by CVPR 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

GraspARL: Dynamic Grasping via Adversarial Reinforcement Learning


Mar 14, 2022
Tianhao Wu, Fangwei Zhong, Yiran Geng, Hongchen Wang, Yongjian Zhu, Yizhou Wang, Hao Dong


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

EventFormer: AU Event Transformer for Facial Action Unit Event Detection


Mar 12, 2022
Yingjie Chen, Jiarui Zhang, Diqi Chen, Tao Wang, Yizhou Wang, Yun Liang


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
4
5
6
7
>>