Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
Disease Forecast via Progression Learning

Dec 21, 2020
Botong Wu, Sijie Ren, Jing Li, Xinwei Sun, Shiming Li, Yizhou Wang


  Access Paper or Ask Questions

Revisiting 3D Context Modeling with Supervised Pre-training for Universal Lesion Detection in CT Slices

Dec 16, 2020
Shu Zhang, Jincheng Xu, Yu-Chun Chen, Jiechao Ma, Zihao Li, Yizhou Wang, Yizhou Yu

* 10 pages, 2 figures, MICCAI20 

  Access Paper or Ask Questions

Humble Teacher and Eager Student: Dual Network Learning for Semi-supervised 2D Human Pose Estimation

Nov 25, 2020
Rongchang Xie, Chunyu Wang, Wenjun Zeng, Yizhou Wang


  Access Paper or Ask Questions

Learning Multi-Agent Coordination for Enhancing Target Coverage in Directional Sensor Networks

Oct 25, 2020
Jing Xu, Fangwei Zhong, Yizhou Wang

* To appear in NeurIPS 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Bilateral Asymmetry Guided Counterfactual Generating Network for Mammogram Classification

Sep 30, 2020
Chu-ran Wang, Jing Li, Fandong Zhang, Xinwei Sun, Hao Dong, Yizhou Yu, Yizhou Wang


  Access Paper or Ask Questions

Traffic-Aware Multi-Camera Tracking of Vehicles Based on ReID and Camera Link Model

Aug 30, 2020
Hung-Min Hsu, Yizhou Wang, Jenq-Neng Hwang

* Accepted by ACM International Conference on Multimedia 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Surgical Skill Assessment on In-Vivo Clinical Data via the Clearness of Operating Field

Aug 27, 2020
Daochang Liu, Tingting Jiang, Yizhou Wang, Rulin Miao, Fei Shan, Ziyu Li

* MICCAI 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Surgical Instrument Segmentation via Anchor Generation and Semantic Diffusion

Aug 27, 2020
Daochang Liu, Yuhui Wei, Tingting Jiang, Yizhou Wang, Rulin Miao, Fei Shan, Ziyu Li

* MICCAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Leveraging both Lesion Features and Procedural Bias in Neuroimaging: An Dual-Task Split dynamics of inverse scale space

Jul 17, 2020
Xinwei Sun, Wenjing Han, Lingjing Hu, Yuan Yao, Yizhou Wang

* Thanks to Xinwei's girlfriend Yue Cao, for her love and support 

  Access Paper or Ask Questions

Augmented Bi-path Network for Few-shot Learning

Jul 15, 2020
Baoming Yan, Chen Zhou, Bo Zhao, Kan Guo, Jiang Yang, Xiaobo Li, Ming Zhang, Yizhou Wang


  Access Paper or Ask Questions

TCGM: An Information-Theoretic Framework for Semi-Supervised Multi-Modality Learning

Jul 14, 2020
Xinwei Sun, Yilun Xu, Peng Cao, Yuqing Kong, Lingjing Hu, Shanghang Zhang, Yizhou Wang

* ECCV 2020 (oral) 

  Access Paper or Ask Questions

Context-Aware Refinement Network Incorporating Structural Connectivity Prior for Brain Midline Delineation

Jul 10, 2020
Shen Wang, Kongming Liang, Yiming Li, Yizhou Yu, Yizhou Wang


  Access Paper or Ask Questions

IA-MOT: Instance-Aware Multi-Object Tracking with Motion Consistency

Jun 24, 2020
Jiarui Cai, Yizhou Wang, Haotian Zhang, Hung-Min Hsu, Chengqian Ma, Jenq-Neng Hwang

* The 5th Benchmarking Multi-Target Tracking (BMTT) Workshop, CVPR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

MetaFuse: A Pre-trained Fusion Model for Human Pose Estimation

Mar 30, 2020
Rongchang Xie, Chunyu Wang, Yizhou Wang

* Accepted to CVPR2020 

  Access Paper or Ask Questions

RODNet: Object Detection under Severe Conditions Using Vision-Radio Cross-Modal Supervision

Mar 03, 2020
Yizhou Wang, Zhongyu Jiang, Xiangyu Gao, Jenq-Neng Hwang, Guanbin Xing, Hui Liu


  Access Paper or Ask Questions

Segmentation-based Method combined with Dynamic Programming for Brain Midline Delineation

Feb 27, 2020
Shen Wang, Kongming Liang, Chengwei Pan, Chuyang Ye, Xiuli Li, Feng Liu, Yizhou Yu, Yizhou Wang


  Access Paper or Ask Questions

A Generative Adversarial Network for AI-Aided Chair Design

Jan 31, 2020
Zhibo Liu, Feng Gao, Yizhou Wang

* 6 pages, 5 figures, accepted at MIPR2019 

  Access Paper or Ask Questions

Pose-Assisted Multi-Camera Collaboration for Active Object Tracking

Jan 15, 2020
Jing Li, Jing Xu, Fangwei Zhong, Xiangyu Kong, Yu Qiao, Yizhou Wang


  Access Paper or Ask Questions

On Computation and Generalization of Generative Adversarial Imitation Learning

Jan 12, 2020
Minshuo Chen, Yizhou Wang, Tianyi Liu, Zhuoran Yang, Xingguo Li, Zhaoran Wang, Tuo Zhao


  Access Paper or Ask Questions

MVP-Net: Multi-view FPN with Position-aware Attention for Deep Universal Lesion Detection

Sep 16, 2019
Zihao Li, Shu Zhang, Junge Zhang, Kaiqi Huang, Yizhou Wang, Yizhou Yu

* Accepted by MICCAI 2019 (Medical Image Computing and Computer Assisted Intervention) 

  Access Paper or Ask Questions

L_DMI: An Information-theoretic Noise-robust Loss Function

Sep 08, 2019
Yilun Xu, Peng Cao, Yuqing Kong, Yizhou Wang

* Accepted by NeurIPS 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-level Domain Adaptive learning for Cross-Domain Detection

Aug 09, 2019
Rongchang Xie, Fei Yu, Jiachao Wang, Yizhou Wang, Li Zhang

* Accepted to the TASK-CV workshop at ICCV 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Max-MIG: an Information Theoretic Approach for Joint Learning from Crowds

May 31, 2019
Peng Cao, Yilun Xu, Yuqing Kong, Yizhou Wang

* Accepted by ICLR2019 

  Access Paper or Ask Questions

$S^{2}$-LBI: Stochastic Split Linearized Bregman Iterations for Parsimonious Deep Learning

Apr 24, 2019
Yanwei Fu, Donghao Li, Xinwei Sun, Shun Zhang, Yizhou Wang, Yuan Yao

* technical report 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-Agent Tensor Fusion for Contextual Trajectory Prediction

Apr 09, 2019
Tianyang Zhao, Yifei Xu, Mathew Monfort, Wongun Choi, Chris Baker, Yibiao Zhao, Yizhou Wang, Ying Nian Wu


  Access Paper or Ask Questions

Efficient Model-Free Reinforcement Learning Using Gaussian Process

Dec 11, 2018
Ying Fan, Letian Chen, Yizhou Wang

* 10 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Accurate Task Accomplishment with Low-Cost Robotic Arms

Dec 03, 2018
Yiming Zuo, Weichao Qiu, Lingxi Xie, Fangwei Zhong, Yizhou Wang, Alan L. Yuille

* 10 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions