Alert button
Picture for Jiyao Zhang

Jiyao Zhang

Alert button

RoboKeyGen: Robot Pose and Joint Angles Estimation via Diffusion-based 3D Keypoint Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 27, 2024
Yang Tian, Jiyao Zhang, Guowei Huang, Bin Wang, Ping Wang, Jiangmiao Pang, Hao Dong

Viaarxiv icon

Distilling Functional Rearrangement Priors from Large Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 03, 2023
Yiming Zeng, Mingdong Wu, Long Yang, Jiyao Zhang, Hao Ding, Hui Cheng, Hao Dong

Viaarxiv icon

RGBGrasp: Image-based Object Grasping by Capturing Multiple Views during Robot Arm Movement with Neural Radiance Fields

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 28, 2023
Chang Liu, Kejian Shi, Kaichen Zhou, Haoxiao Wang, Jiyao Zhang, Hao Dong

Viaarxiv icon

Learning Score-based Grasping Primitive for Human-assisting Dexterous Grasping

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 12, 2023
Tianhao Wu, Mingdong Wu, Jiyao Zhang, Yunchong Gan, Hao Dong

Figure 1 for Learning Score-based Grasping Primitive for Human-assisting Dexterous Grasping
Figure 2 for Learning Score-based Grasping Primitive for Human-assisting Dexterous Grasping
Figure 3 for Learning Score-based Grasping Primitive for Human-assisting Dexterous Grasping
Figure 4 for Learning Score-based Grasping Primitive for Human-assisting Dexterous Grasping
Viaarxiv icon

Robot Structure Prior Guided Temporal Attention for Camera-to-Robot Pose Estimation from Image Sequence

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 22, 2023
Yang Tian, Jiyao Zhang, Zekai Yin, Hao Dong

Figure 1 for Robot Structure Prior Guided Temporal Attention for Camera-to-Robot Pose Estimation from Image Sequence
Figure 2 for Robot Structure Prior Guided Temporal Attention for Camera-to-Robot Pose Estimation from Image Sequence
Figure 3 for Robot Structure Prior Guided Temporal Attention for Camera-to-Robot Pose Estimation from Image Sequence
Figure 4 for Robot Structure Prior Guided Temporal Attention for Camera-to-Robot Pose Estimation from Image Sequence
Viaarxiv icon

GenPose: Generative Category-level Object Pose Estimation via Diffusion Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 18, 2023
Jiyao Zhang, Mingdong Wu, Hao Dong

Figure 1 for GenPose: Generative Category-level Object Pose Estimation via Diffusion Models
Figure 2 for GenPose: Generative Category-level Object Pose Estimation via Diffusion Models
Figure 3 for GenPose: Generative Category-level Object Pose Estimation via Diffusion Models
Figure 4 for GenPose: Generative Category-level Object Pose Estimation via Diffusion Models
Viaarxiv icon

Domain Randomization-Enhanced Depth Simulation and Restoration for Perceiving and Grasping Specular and Transparent Objects

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 07, 2022
Qiyu Dai, Jiyao Zhang, Qiwei Li, Tianhao Wu, Hao Dong, Ziyuan Liu, Ping Tan, He Wang

Figure 1 for Domain Randomization-Enhanced Depth Simulation and Restoration for Perceiving and Grasping Specular and Transparent Objects
Figure 2 for Domain Randomization-Enhanced Depth Simulation and Restoration for Perceiving and Grasping Specular and Transparent Objects
Figure 3 for Domain Randomization-Enhanced Depth Simulation and Restoration for Perceiving and Grasping Specular and Transparent Objects
Figure 4 for Domain Randomization-Enhanced Depth Simulation and Restoration for Perceiving and Grasping Specular and Transparent Objects
Viaarxiv icon