Alert button
Picture for Jiahao Li

Jiahao Li

Alert button

Experiential Co-Learning of Software-Developing Agents

Dec 29, 2023
Chen Qian, Yufan Dang, Jiahao Li, Wei Liu, Weize Chen, Cheng Yang, Zhiyuan Liu, Maosong Sun

Viaarxiv icon

Carve3D: Improving Multi-view Reconstruction Consistency for Diffusion Models with RL Finetuning

Dec 21, 2023
Desai Xie, Jiahao Li, Hao Tan, Xin Sun, Zhixin Shu, Yi Zhou, Sai Bi, Sören Pirk, Arie E. Kaufman

Viaarxiv icon

Instant3D: Fast Text-to-3D with Sparse-View Generation and Large Reconstruction Model

Nov 23, 2023
Jiahao Li, Hao Tan, Kai Zhang, Zexiang Xu, Fujun Luan, Yinghao Xu, Yicong Hong, Kalyan Sunkavalli, Greg Shakhnarovich, Sai Bi

Figure 1 for Instant3D: Fast Text-to-3D with Sparse-View Generation and Large Reconstruction Model
Figure 2 for Instant3D: Fast Text-to-3D with Sparse-View Generation and Large Reconstruction Model
Figure 3 for Instant3D: Fast Text-to-3D with Sparse-View Generation and Large Reconstruction Model
Figure 4 for Instant3D: Fast Text-to-3D with Sparse-View Generation and Large Reconstruction Model
Viaarxiv icon

Grammatical Error Correction via Mixed-Grained Weighted Training

Nov 23, 2023
Jiahao Li, Quan Wang, Chiwei Zhu, Zhendong Mao, Yongdong Zhang

Viaarxiv icon

DMV3D: Denoising Multi-View Diffusion using 3D Large Reconstruction Model

Nov 15, 2023
Yinghao Xu, Hao Tan, Fujun Luan, Sai Bi, Peng Wang, Jiahao Li, Zifan Shi, Kalyan Sunkavalli, Gordon Wetzstein, Zexiang Xu, Kai Zhang

Figure 1 for DMV3D: Denoising Multi-View Diffusion using 3D Large Reconstruction Model
Figure 2 for DMV3D: Denoising Multi-View Diffusion using 3D Large Reconstruction Model
Figure 3 for DMV3D: Denoising Multi-View Diffusion using 3D Large Reconstruction Model
Figure 4 for DMV3D: Denoising Multi-View Diffusion using 3D Large Reconstruction Model
Viaarxiv icon

JOTR: 3D Joint Contrastive Learning with Transformers for Occluded Human Mesh Recovery

Aug 17, 2023
Jiahao Li, Zongxin Yang, Xiaohan Wang, Jianxin Ma, Chang Zhou, Yi Yang

Viaarxiv icon

ZJU ReLER Submission for EPIC-KITCHEN Challenge 2023: Semi-Supervised Video Object Segmentation

Jul 10, 2023
Jiahao Li, Yuanyou Xu, Zongxin Yang, Yi Yang, Yueting Zhuang

Figure 1 for ZJU ReLER Submission for EPIC-KITCHEN Challenge 2023: Semi-Supervised Video Object Segmentation
Figure 2 for ZJU ReLER Submission for EPIC-KITCHEN Challenge 2023: Semi-Supervised Video Object Segmentation
Figure 3 for ZJU ReLER Submission for EPIC-KITCHEN Challenge 2023: Semi-Supervised Video Object Segmentation
Figure 4 for ZJU ReLER Submission for EPIC-KITCHEN Challenge 2023: Semi-Supervised Video Object Segmentation
Viaarxiv icon

ZJU ReLER Submission for EPIC-KITCHEN Challenge 2023: TREK-150 Single Object Tracking

Jul 10, 2023
Yuanyou Xu, Jiahao Li, Zongxin Yang, Yi Yang, Yueting Zhuang

Figure 1 for ZJU ReLER Submission for EPIC-KITCHEN Challenge 2023: TREK-150 Single Object Tracking
Figure 2 for ZJU ReLER Submission for EPIC-KITCHEN Challenge 2023: TREK-150 Single Object Tracking
Figure 3 for ZJU ReLER Submission for EPIC-KITCHEN Challenge 2023: TREK-150 Single Object Tracking
Figure 4 for ZJU ReLER Submission for EPIC-KITCHEN Challenge 2023: TREK-150 Single Object Tracking
Viaarxiv icon