Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Towards Universal Vision-language Omni-supervised Segmentation


Mar 12, 2023
Bowen Dong, Jiaxi Gu, Jianhua Han, Hang Xu, Wangmeng Zuo

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Toward a Unified Framework for Unsupervised Complex Tabular Reasoning


Dec 20, 2022
Zhenyu Li, Xiuxing Li, Zhichao Duan, Bowen Dong, Ning Liu, Jianyong Wang

Add code

* Accepted by ICDE 2023. Preprint Version 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Texts as Images in Prompt Tuning for Multi-Label Image Recognition


Nov 23, 2022
Zixian Guo, Bowen Dong, Zhilong Ji, Jinfeng Bai, Yiwen Guo, Wangmeng Zuo

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

CLIP2Point: Transfer CLIP to Point Cloud Classification with Image-Depth Pre-training


Oct 03, 2022
Tianyu Huang, Bowen Dong, Yunhan Yang, Xiaoshui Huang, Rynson W. H. Lau, Wanli Ouyang, Wangmeng Zuo

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

LPT: Long-tailed Prompt Tuning for Image Classification


Oct 03, 2022
Bowen Dong, Pan Zhou, Shuicheng Yan, Wangmeng Zuo

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

W2N:Switching From Weak Supervision to Noisy Supervision for Object Detection


Jul 25, 2022
Zitong Huang, Yiping Bao, Bowen Dong, Erjin Zhou, Wangmeng Zuo

Add code

* ECCV2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Symmetry-Aware Transformer-based Mirror Detection


Jul 13, 2022
Tianyu Huang, Bowen Dong, Jiaying Lin, Xiaohui Liu, Rynson W. H. Lau, Wangmeng Zuo

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Prompt Tuning for Discriminative Pre-trained Language Models


May 23, 2022
Yuan Yao, Bowen Dong, Ao Zhang, Zhengyan Zhang, Ruobing Xie, Zhiyuan Liu, Leyu Lin, Maosong Sun, Jianyong Wang

Add code

* Accepted by Findings of ACL 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Self-Promoted Supervision for Few-Shot Transformer


Mar 14, 2022
Bowen Dong, Pan Zhou, Shuicheng Yan, Wangmeng Zuo

Add code

* Code is available at https://github.com/DongSky/few-shot-vit 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Boosting Weakly Supervised Object Detection via Learning Bounding Box Adjusters


Aug 03, 2021
Bowen Dong, Zitong Huang, Yuelin Guo, Qilong Wang, Zhenxing Niu, Wangmeng Zuo

Add code

* ICCV 2021 (poster) 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email