Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Xuesong Shi

A General Framework for Lifelong Localization and Mapping in Changing Environment


Nov 22, 2021
Min Zhao, Xin Guo, Le Song, Baoxing Qin, Xuesong Shi, Gim Hee Lee, Guanghui Sun


  Access Paper or Ask Questions

Hierarchical Segment-based Optimization for SLAM


Nov 07, 2021
Yuxin Tian, Yujie Wang, Ming Ouyang, Xuesong Shi

* IROS 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Robust SLAM Systems: Are We There Yet?


Sep 27, 2021
Mihai Bujanca, Xuesong Shi, Matthew Spear, Pengpeng Zhao, Barry Lennox, Mikel Lujan

* IROS 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Continual Neural Mapping: Learning An Implicit Scene Representation from Sequential Observations


Aug 12, 2021
Zike Yan, Yuxin Tian, Xuesong Shi, Ping Guo, Peng Wang, Hongbin Zha

* ICCV 2021 

  Access Paper or Ask Questions

A Collaborative Visual SLAM Framework for Service Robots


Feb 05, 2021
Ming Ouyang, Xuesong Shi, Yujie Wang, Yuxin Tian, Yingzhe Shen, Dawei Wang, Peng Wang


  Access Paper or Ask Questions

RaP-Net: A Region-wise and Point-wise Weighting Network to Extract Robust Keypoints for Indoor Localization


Dec 01, 2020
Dongjiang Li, Jinyu Miao, Xuesong Shi, Yuxin Tian, Qiwei Long, Ping Guo, Hongfei Yu, Wei Yang, Haosong Yue, Qi Wei, Fei Qiao


  Access Paper or Ask Questions

DXSLAM: A Robust and Efficient Visual SLAM System with Deep Features


Aug 12, 2020
Dongjiang Li, Xuesong Shi, Qiwei Long, Shenghui Liu, Wei Yang, Fangshi Wang, Qi Wei, Fei Qiao

* 8 pages, 5 figures, to be published in IROS 2020 

  Access Paper or Ask Questions

OpenLORIS-Object: A Dataset and Benchmark towards Lifelong Object Recognition


Nov 15, 2019
Qi She, Fan Feng, Xinyue Hao, Qihan Yang, Chuanlin Lan, Vincenzo Lomonaco, Xuesong Shi, Zhengwei Wang, Yao Guo, Yimin Zhang, Fei Qiao, Rosa H. M. Chan

* 8 pages, 5 figures, 4 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Are We Ready for Service Robots? The OpenLORIS-Scene Datasets for Lifelong SLAM


Nov 13, 2019
Xuesong Shi, Dongjiang Li, Pengpeng Zhao, Qinbin Tian, Yuxin Tian, Qiwei Long, Chunhao Zhu, Jingwei Song, Fei Qiao, Le Song, Yangquan Guo, Zhigang Wang, Yimin Zhang, Baoxing Qin, Wei Yang, Fangshi Wang, Rosa H. M. Chan, Qi She


  Access Paper or Ask Questions