Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Learnable Model Augmentation Self-Supervised Learning for Sequential RecommendationYongjing Hao , Pengpeng Zhao , Xuefeng Xian , Guanfeng Liu , Deqing Wang , Lei Zhao , Yanchi Liu , Victor S. Sheng


   Access Paper or Ask Questions

Incorporating Commonsense Knowledge into Story Ending Generation via Heterogeneous Graph NetworksJiaan Wang , Beiqi Zou , Zhixu Li , Jianfeng Qu , Pengpeng Zhao , An Liu , Lei Zhao

* DASFAA 2022 

   Access Paper or Ask Questions

Exploiting Bi-directional Global Transition Patterns and Personal Preferences for Missing POI Category IdentificationDongbo Xi , Fuzhen Zhuang , Yanchi Liu , Hengshu Zhu , Pengpeng Zhao , Chang Tan , Qing He

* Accepted by Neural Networks. arXiv admin note: text overlap with arXiv:2112.15285 

   Access Paper or Ask Questions

Edge-Enhanced Global Disentangled Graph Neural Network for Sequential RecommendationYunyi Li , Pengpeng Zhao , Guanfeng Liu , Yanchi Liu , Victor S. Sheng , Jiajie Xu , Xiaofang Zhou

* 13 pages, 7 figures, 5 tables. Submitted to ICDE 2022 

   Access Paper or Ask Questions

Quaternion-Based Graph Convolution Network for RecommendationYaxing Fang , Pengpeng Zhao , Guanfeng Liu , Yanchi Liu , Victor S. Sheng , Lei Zhao , Xiaofang Zhou

* 13 pages, 7 figures, 6 tables. Submitted to ICDE 2022 

   Access Paper or Ask Questions

Robust SLAM Systems: Are We There Yet?Mihai Bujanca , Xuesong Shi , Matthew Spear , Pengpeng Zhao , Barry Lennox , Mikel Lujan

* IROS 2021 

   Access Paper or Ask Questions

Are We Ready for Service Robots? The OpenLORIS-Scene Datasets for Lifelong SLAMXuesong Shi , Dongjiang Li , Pengpeng Zhao , Qinbin Tian , Yuxin Tian , Qiwei Long , Chunhao Zhu , Jingwei Song , Fei Qiao , Le Song , Yangquan Guo , Zhigang Wang , Yimin Zhang , Baoxing Qin , Wei Yang , Fangshi Wang , Rosa H. M. Chan , Qi She


   Access Paper or Ask Questions