Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Fan Feng

Improving Conversational Recommendation System by Pretraining on Billions Scale of Knowledge Graph


Apr 30, 2021
Chi-Man Wong, Fan Feng, Wen Zhang, Chi-Man Vong, Hui Chen, Yichi Zhang, Peng He, Huan Chen, Kun Zhao, Huajun Chen

* Paper is accepted by ICDE2021 industry track 

  Access Paper or Ask Questions

Origami spring-inspired shape morphing for flexible robotics


Feb 10, 2021
Qianying Chen, Fan Feng, Pengyu Lv, Huiling Duan


  Access Paper or Ask Questions

IROS 2019 Lifelong Robotic Vision Challenge -- Lifelong Object Recognition Report


Apr 26, 2020
Qi She, Fan Feng, Qi Liu, Rosa H. M. Chan, Xinyue Hao, Chuanlin Lan, Qihan Yang, Vincenzo Lomonaco, German I. Parisi, Heechul Bae, Eoin Brophy, Baoquan Chen, Gabriele Graffieti, Vidit Goel, Hyonyoung Han, Sathursan Kanagarajah, Somesh Kumar, Siew-Kei Lam, Tin Lun Lam, Liang Ma, Davide Maltoni, Lorenzo Pellegrini, Duvindu Piyasena, Shiliang Pu, Debdoot Sheet, Soonyong Song, Youngsung Son, Zhengwei Wang, Tomas E. Ward, Jianwen Wu, Meiqing Wu, Di Xie, Yangsheng Xu, Lin Yang, Qiaoyong Zhong, Liguang Zhou

* 9 pages, 11 figures, 3 tables, accepted into IEEE Robotics and Automation Magazine. arXiv admin note: text overlap with arXiv:1911.06487 

  Access Paper or Ask Questions

OpenLORIS-Object: A Dataset and Benchmark towards Lifelong Object Recognition


Nov 15, 2019
Qi She, Fan Feng, Xinyue Hao, Qihan Yang, Chuanlin Lan, Vincenzo Lomonaco, Xuesong Shi, Zhengwei Wang, Yao Guo, Yimin Zhang, Fei Qiao, Rosa H. M. Chan

* 8 pages, 5 figures, 4 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Deep joint rain and haze removal from single images


Jan 21, 2018
Liang Shen, Zihan Yue, Quan Chen, Fan Feng, Jie Ma

* 6 pages 

  Access Paper or Ask Questions

MSR-net:Low-light Image Enhancement Using Deep Convolutional Network


Nov 07, 2017
Liang Shen, Zihan Yue, Fan Feng, Quan Chen, Shihao Liu, Jie Ma

* 9pages 

  Access Paper or Ask Questions