Alert button
Picture for Fei Qiao

Fei Qiao

Alert button

RaP-Net: A Region-wise and Point-wise Weighting Network to Extract Robust Keypoints for Indoor Localization

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 01, 2020
Dongjiang Li, Jinyu Miao, Xuesong Shi, Yuxin Tian, Qiwei Long, Ping Guo, Hongfei Yu, Wei Yang, Haosong Yue, Qi Wei, Fei Qiao

Figure 1 for RaP-Net: A Region-wise and Point-wise Weighting Network to Extract Robust Keypoints for Indoor Localization
Figure 2 for RaP-Net: A Region-wise and Point-wise Weighting Network to Extract Robust Keypoints for Indoor Localization
Figure 3 for RaP-Net: A Region-wise and Point-wise Weighting Network to Extract Robust Keypoints for Indoor Localization
Figure 4 for RaP-Net: A Region-wise and Point-wise Weighting Network to Extract Robust Keypoints for Indoor Localization
Viaarxiv icon

DXSLAM: A Robust and Efficient Visual SLAM System with Deep Features

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 12, 2020
Dongjiang Li, Xuesong Shi, Qiwei Long, Shenghui Liu, Wei Yang, Fangshi Wang, Qi Wei, Fei Qiao

Figure 1 for DXSLAM: A Robust and Efficient Visual SLAM System with Deep Features
Figure 2 for DXSLAM: A Robust and Efficient Visual SLAM System with Deep Features
Figure 3 for DXSLAM: A Robust and Efficient Visual SLAM System with Deep Features
Figure 4 for DXSLAM: A Robust and Efficient Visual SLAM System with Deep Features
Viaarxiv icon

OpenLORIS-Object: A Dataset and Benchmark towards Lifelong Object Recognition

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 15, 2019
Qi She, Fan Feng, Xinyue Hao, Qihan Yang, Chuanlin Lan, Vincenzo Lomonaco, Xuesong Shi, Zhengwei Wang, Yao Guo, Yimin Zhang, Fei Qiao, Rosa H. M. Chan

Figure 1 for OpenLORIS-Object: A Dataset and Benchmark towards Lifelong Object Recognition
Figure 2 for OpenLORIS-Object: A Dataset and Benchmark towards Lifelong Object Recognition
Figure 3 for OpenLORIS-Object: A Dataset and Benchmark towards Lifelong Object Recognition
Figure 4 for OpenLORIS-Object: A Dataset and Benchmark towards Lifelong Object Recognition
Viaarxiv icon

Are We Ready for Service Robots? The OpenLORIS-Scene Datasets for Lifelong SLAM

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 13, 2019
Xuesong Shi, Dongjiang Li, Pengpeng Zhao, Qinbin Tian, Yuxin Tian, Qiwei Long, Chunhao Zhu, Jingwei Song, Fei Qiao, Le Song, Yangquan Guo, Zhigang Wang, Yimin Zhang, Baoxing Qin, Wei Yang, Fangshi Wang, Rosa H. M. Chan, Qi She

Figure 1 for Are We Ready for Service Robots? The OpenLORIS-Scene Datasets for Lifelong SLAM
Figure 2 for Are We Ready for Service Robots? The OpenLORIS-Scene Datasets for Lifelong SLAM
Figure 3 for Are We Ready for Service Robots? The OpenLORIS-Scene Datasets for Lifelong SLAM
Figure 4 for Are We Ready for Service Robots? The OpenLORIS-Scene Datasets for Lifelong SLAM
Viaarxiv icon

Interactive Hand Pose Estimation: Boosting accuracy in localizing extended finger joints

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 25, 2018
Cairong Zhang, Guijin Wang, Hengkai Guo, Xinghao Chen, Fei Qiao, Huazhong Yang

Figure 1 for Interactive Hand Pose Estimation: Boosting accuracy in localizing extended finger joints
Figure 2 for Interactive Hand Pose Estimation: Boosting accuracy in localizing extended finger joints
Figure 3 for Interactive Hand Pose Estimation: Boosting accuracy in localizing extended finger joints
Figure 4 for Interactive Hand Pose Estimation: Boosting accuracy in localizing extended finger joints
Viaarxiv icon

Region Ensemble Network: Improving Convolutional Network for Hand Pose Estimation

Add code
Bookmark button
Alert button
May 09, 2017
Hengkai Guo, Guijin Wang, Xinghao Chen, Cairong Zhang, Fei Qiao, Huazhong Yang

Figure 1 for Region Ensemble Network: Improving Convolutional Network for Hand Pose Estimation
Figure 2 for Region Ensemble Network: Improving Convolutional Network for Hand Pose Estimation
Figure 3 for Region Ensemble Network: Improving Convolutional Network for Hand Pose Estimation
Figure 4 for Region Ensemble Network: Improving Convolutional Network for Hand Pose Estimation
Viaarxiv icon

Physical Computing With No Clock to Implement the Gaussian Pyramid of SIFT Algorithm

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 11, 2014
Yi Li, Qi Wei, Fei Qiao, Huazhong Yang

Figure 1 for Physical Computing With No Clock to Implement the Gaussian Pyramid of SIFT Algorithm
Viaarxiv icon