Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

STRUDEL: Structured Dialogue Summarization for Dialogue Comprehension


Dec 24, 2022
Borui Wang, Chengcheng Feng, Arjun Nair, Madelyn Mao, Jai Desai, Asli Celikyilmaz, Haoran Li, Yashar Mehdad, Dragomir Radev

Add code

* EMNLP 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Improving Faithfulness of Abstractive Summarization by Controlling Confounding Effect of Irrelevant Sentences


Dec 19, 2022
Asish Ghoshal, Arash Einolghozati, Ankit Arun, Haoran Li, Lili Yu, Yashar Mehdad, Scott Wen-tau Yih, Asli Celikyilmaz

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

ED-FAITH: Evaluating Dialogue Summarization on Faithfulness


Nov 15, 2022
Sicong Huang, Asli Celikyilmaz, Haoran Li

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

DIGEST: Deeply supervIsed knowledGE tranSfer neTwork learning for brain tumor segmentation with incomplete multi-modal MRI scans


Nov 15, 2022
Haoran Li, Cheng Li, Weijian Huang, Xiawu Zheng, Yan Xi, Shanshan Wang

Add code

* 4 pages,2 figures,2 tables 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Prompt-driven efficient Open-set Semi-supervised Learning


Sep 28, 2022
Haoran Li, Chun-Mei Feng, Tao Zhou, Yong Xu, Xiaojun Chang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Domain Adaptive Nuclei Instance Segmentation and Classification via Category-aware Feature Alignment and Pseudo-labelling


Jul 04, 2022
Canran Li, Dongnan Liu, Haoran Li, Zheng Zhang, Guangming Lu, Xiaojun Chang, Weidong Cai

Add code

* Early accepted by MICCAI 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

BRL/Pisa/IIT SoftHand: A Low-cost, 3D-Printed, Underactuated, Tendon-Driven Hand with Soft and Adaptive Synergies


Jun 25, 2022
Haoran Li, Christopher J. Ford, Matteo Bianchi, Manuel G. Catalano, Efi Psomopoulou, Nathan F. Lepora

Add code

* 7 pages,9 figures,to be published in IEEE Robotics and Automation Letters 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

CoNSoLe: Convex Neural Symbolic Learning


Jun 01, 2022
Haoran Li, Yang Weng, Hanghang Tong

Add code

* 17 pages, 5 figures, conference for NeurIPS 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

An Analytical Range-Angle Dependent Beam Focusing Model for Terahertz Linear Antenna Array


May 22, 2022
Lingxiang Li, Haoran Li, Zhi Chen, Weixin Chen, Shaoqian Li

Add code

* 14 pages,3 figures 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

A Roadmap for Big Model


Apr 02, 2022
Sha Yuan, Hanyu Zhao, Shuai Zhao, Jiahong Leng, Yangxiao Liang, Xiaozhi Wang, Jifan Yu, Xin Lv, Zhou Shao, Jiaao He, Yankai Lin, Xu Han, Zhenghao Liu, Ning Ding, Yongming Rao, Yizhao Gao, Liang Zhang, Ming Ding, Cong Fang, Yisen Wang, Mingsheng Long, Jing Zhang, Yinpeng Dong, Tianyu Pang, Peng Cui, Lingxiao Huang, Zheng Liang, Huawei Shen, Hui Zhang, Quanshi Zhang, Qingxiu Dong, Zhixing Tan, Mingxuan Wang, Shuo Wang, Long Zhou, Haoran Li, Junwei Bao, Yingwei Pan, Weinan Zhang, Zhou Yu, Rui Yan, Chence Shi, Minghao Xu, Zuobai Zhang, Guoqiang Wang, Xiang Pan, Mengjie Li, Xiaoyu Chu, Zijun Yao, Fangwei Zhu, Shulin Cao, Weicheng Xue, Zixuan Ma, Zhengyan Zhang, Shengding Hu, Yujia Qin, Chaojun Xiao, Zheni Zeng, Ganqu Cui, Weize Chen, Weilin Zhao, Yuan Yao, Peng Li, Wenzhao Zheng, Wenliang Zhao, Ziyi Wang, Borui Zhang, Nanyi Fei, Anwen Hu, Zenan Ling, Haoyang Li, Boxi Cao, Xianpei Han, Weidong Zhan, Baobao Chang, Hao Sun, Jiawen Deng, Chujie Zheng, Juanzi Li, Lei Hou, Xigang Cao, Jidong Zhai, Zhiyuan Liu, Maosong Sun, Jiwen Lu, Zhiwu Lu, Qin Jin, Ruihua Song, Ji-Rong Wen, Zhouchen Lin, Liwei Wang, Hang Su, Jun Zhu, Zhifang Sui, Jiajun Zhang, Yang Liu, Xiaodong He, Minlie Huang, Jian Tang, Jie Tang

Add code

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:2107.06499 by other authors 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
4
>>