Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

BRL/Pisa/IIT SoftHand: A Low-cost, 3D-Printed, Underactuated, Tendon-Driven Hand with Soft and Adaptive SynergiesHaoran Li , Christopher J. Ford , Matteo Bianchi , Manuel G. Catalano , Efi Psomopoulou , Nathan F. Lepora

* 7 pages,9 figures,to be published in IEEE Robotics and Automation Letters 

   Access Paper or Ask Questions

CoNSoLe: Convex Neural Symbolic LearningHaoran Li , Yang Weng , Hanghang Tong

* 17 pages, 5 figures, conference for NeurIPS 2022 

   Access Paper or Ask Questions

An Analytical Range-Angle Dependent Beam Focusing Model for Terahertz Linear Antenna ArrayLingxiang Li , Haoran Li , Zhi Chen , Weixin Chen , Shaoqian Li

* 14 pages,3 figures 

   Access Paper or Ask Questions

A Roadmap for Big ModelSha Yuan , Hanyu Zhao , Shuai Zhao , Jiahong Leng , Yangxiao Liang , Xiaozhi Wang , Jifan Yu , Xin Lv , Zhou Shao , Jiaao He , Yankai Lin , Xu Han , Zhenghao Liu , Ning Ding , Yongming Rao , Yizhao Gao , Liang Zhang , Ming Ding , Cong Fang , Yisen Wang , Mingsheng Long , Jing Zhang , Yinpeng Dong , Tianyu Pang , Peng Cui , Lingxiao Huang , Zheng Liang , Huawei Shen , Hui Zhang , Quanshi Zhang , Qingxiu Dong , Zhixing Tan , Mingxuan Wang , Shuo Wang , Long Zhou , Haoran Li , Junwei Bao , Yingwei Pan , Weinan Zhang , Zhou Yu , Rui Yan , Chence Shi , Minghao Xu , Zuobai Zhang , Guoqiang Wang , Xiang Pan , Mengjie Li , Xiaoyu Chu , Zijun Yao , Fangwei Zhu , Shulin Cao , Weicheng Xue , Zixuan Ma , Zhengyan Zhang , Shengding Hu , Yujia Qin , Chaojun Xiao , Zheni Zeng , Ganqu Cui , Weize Chen , Weilin Zhao , Yuan Yao , Peng Li , Wenzhao Zheng , Wenliang Zhao , Ziyi Wang , Borui Zhang , Nanyi Fei , Anwen Hu , Zenan Ling , Haoyang Li , Boxi Cao , Xianpei Han , Weidong Zhan , Baobao Chang , Hao Sun , Jiawen Deng , Chujie Zheng , Juanzi Li , Lei Hou , Xigang Cao , Jidong Zhai , Zhiyuan Liu , Maosong Sun , Jiwen Lu , Zhiwu Lu , Qin Jin , Ruihua Song , Ji-Rong Wen , Zhouchen Lin , Liwei Wang , Hang Su , Jun Zhu , Zhifang Sui , Jiajun Zhang , Yang Liu , Xiaodong He , Minlie Huang , Jian Tang , Jie Tang

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:2107.06499 by other authors 

   Access Paper or Ask Questions

Load-balanced Gather-scatter Patterns for Sparse Deep Neural NetworksFei Sun , Minghai Qin , Tianyun Zhang , Xiaolong Ma , Haoran Li , Junwen Luo , Zihao Zhao , Yen-Kuang Chen , Yuan Xie


   Access Paper or Ask Questions

CONFIT: Toward Faithful Dialogue Summarization with Linguistically-Informed Contrastive Fine-tuningXiangru Tang , Arjun Nair , Borui Wang , Bingyao Wang , Jai Desai , Aaron Wade , Haoran Li , Asli Celikyilmaz , Yashar Mehdad , Dragomir Radev


   Access Paper or Ask Questions

AnswerSumm: A Manually-Curated Dataset and Pipeline for Answer SummarizationAlexander R. Fabbri , Xiaojian Wu , Srini Iyer , Haoran Li , Mona Diab

* arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2104.08536 

   Access Paper or Ask Questions

The Powerful Use of AI in the Energy Sector: Intelligent ForecastingErik Blasch , Haoran Li , Zhihao Ma , Yang Weng

* Presented at AAAI FSS-21: Artificial Intelligence in Government and Public Sector, Washington, DC, USA 

   Access Paper or Ask Questions

ABCP: Automatic Block-wise and Channel-wise Network Pruning via Joint SearchJiaqi Li , Haoran Li , Yaran Chen , Zixiang Ding , Nannan Li , Mingjun Ma , Zicheng Duan , Dongbing Zhao

* 12 pages, 9 figures, submitted to Journal of IEEE Transactions on Cybernetics 

   Access Paper or Ask Questions

The JDDC 2.0 Corpus: A Large-Scale Multimodal Multi-Turn Chinese Dialogue Dataset for E-commerce Customer ServiceNan Zhao , Haoran Li , Youzheng Wu , Xiaodong He , Bowen Zhou


   Access Paper or Ask Questions

1
2
3
4
>>