Alert button
Picture for Masayoshi Tomizuka

Masayoshi Tomizuka

Alert button

NeRF in Robotics: A Survey

Add code
Bookmark button
Alert button
May 02, 2024
Guangming Wang, Lei Pan, Songyou Peng, Shaohui Liu, Chenfeng Xu, Yanzi Miao, Wei Zhan, Masayoshi Tomizuka, Marc Pollefeys, Hesheng Wang

Viaarxiv icon

RoadBEV: Road Surface Reconstruction in Bird's Eye View

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 09, 2024
Tong Zhao, Lei Yang, Yichen Xie, Mingyu Ding, Masayoshi Tomizuka, Yintao Wei

Viaarxiv icon

Efficient Reinforcement Learning of Task Planners for Robotic Palletization through Iterative Action Masking Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 07, 2024
Zheng Wu, Yichuan Li, Wei Zhan, Changliu Liu, Yun-Hui Liu, Masayoshi Tomizuka

Viaarxiv icon

Joint Pedestrian Trajectory Prediction through Posterior Sampling

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 30, 2024
Haotian Lin, Yixiao Wang, Mingxiao Huo, Chensheng Peng, Zhiyuan Liu, Masayoshi Tomizuka

Viaarxiv icon

Adaptive Energy Regularization for Autonomous Gait Transition and Energy-Efficient Quadruped Locomotion

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 29, 2024
Boyuan Liang, Lingfeng Sun, Xinghao Zhu, Bike Zhang, Ziyin Xiong, Chenran Li, Koushil Sreenath, Masayoshi Tomizuka

Figure 1 for Adaptive Energy Regularization for Autonomous Gait Transition and Energy-Efficient Quadruped Locomotion
Figure 2 for Adaptive Energy Regularization for Autonomous Gait Transition and Energy-Efficient Quadruped Locomotion
Figure 3 for Adaptive Energy Regularization for Autonomous Gait Transition and Energy-Efficient Quadruped Locomotion
Figure 4 for Adaptive Energy Regularization for Autonomous Gait Transition and Energy-Efficient Quadruped Locomotion
Viaarxiv icon

Robust In-Hand Manipulation with Extrinsic Contacts

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 27, 2024
Boyuan Liang, Kei Ota, Masayoshi Tomizuka, Devesh Jha

Figure 1 for Robust In-Hand Manipulation with Extrinsic Contacts
Figure 2 for Robust In-Hand Manipulation with Extrinsic Contacts
Figure 3 for Robust In-Hand Manipulation with Extrinsic Contacts
Figure 4 for Robust In-Hand Manipulation with Extrinsic Contacts
Viaarxiv icon

DBPF: A Framework for Efficient and Robust Dynamic Bin-Picking

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 25, 2024
Yichuan Li, Junkai Zhao, Yixiao Li, Zheng Wu, Rui Cao, Masayoshi Tomizuka, Yunhui Liu

Figure 1 for DBPF: A Framework for Efficient and Robust Dynamic Bin-Picking
Figure 2 for DBPF: A Framework for Efficient and Robust Dynamic Bin-Picking
Figure 3 for DBPF: A Framework for Efficient and Robust Dynamic Bin-Picking
Figure 4 for DBPF: A Framework for Efficient and Robust Dynamic Bin-Picking
Viaarxiv icon

PNAS-MOT: Multi-Modal Object Tracking with Pareto Neural Architecture Search

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 23, 2024
Chensheng Peng, Zhaoyu Zeng, Jinling Gao, Jundong Zhou, Masayoshi Tomizuka, Xinbing Wang, Chenghu Zhou, Nanyang Ye

Viaarxiv icon

In-Hand Following of Deformable Linear Objects Using Dexterous Fingers with Tactile Sensing

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 19, 2024
Mingrui Yu, Boyuan Liang, Xiang Zhang, Xinghao Zhu, Xiang Li, Masayoshi Tomizuka

Figure 1 for In-Hand Following of Deformable Linear Objects Using Dexterous Fingers with Tactile Sensing
Figure 2 for In-Hand Following of Deformable Linear Objects Using Dexterous Fingers with Tactile Sensing
Figure 3 for In-Hand Following of Deformable Linear Objects Using Dexterous Fingers with Tactile Sensing
Figure 4 for In-Hand Following of Deformable Linear Objects Using Dexterous Fingers with Tactile Sensing
Viaarxiv icon

Q-SLAM: Quadric Representations for Monocular SLAM

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 12, 2024
Chensheng Peng, Chenfeng Xu, Yue Wang, Mingyu Ding, Heng Yang, Masayoshi Tomizuka, Kurt Keutzer, Marco Pavone, Wei Zhan

Figure 1 for Q-SLAM: Quadric Representations for Monocular SLAM
Figure 2 for Q-SLAM: Quadric Representations for Monocular SLAM
Figure 3 for Q-SLAM: Quadric Representations for Monocular SLAM
Figure 4 for Q-SLAM: Quadric Representations for Monocular SLAM
Viaarxiv icon