Alert button
Picture for Xin Yuan

Xin Yuan

Alert button

Inflation with Diffusion: Efficient Temporal Adaptation for Text-to-Video Super-Resolution

Jan 18, 2024
Xin Yuan, Jinoo Baek, Keyang Xu, Omer Tov, Hongliang Fei

Viaarxiv icon

SnapCap: Efficient Snapshot Compressive Video Captioning

Jan 10, 2024
Jianqiao Sun, Yudi Su, Hao Zhang, Ziheng Cheng, Zequn Zeng, Zhengjue Wang, Bo Chen, Xin Yuan

Viaarxiv icon

Group Multi-View Transformer for 3D Shape Analysis with Spatial Encoding

Dec 30, 2023
Lixiang Xu, Qingzhe Cui, Richang Hong, Wei Xu, Enhong Chen, Xin Yuan, Chenglong Li, Yuanyan Tang

Viaarxiv icon

Mobility and Cost Aware Inference Accelerating Algorithm for Edge Intelligence

Dec 27, 2023
Xin Yuan, Ning Li, kang Wei, Wenchao Xu, Quan Chen, Hao Chen, Song Guo

Viaarxiv icon

High Efficiency Inference Accelerating Algorithm for NOMA-based Mobile Edge Computing

Dec 26, 2023
Xin Yuan, Ning Li, Tuo Zhang, Muqing Li, Yuwen Chen, Jose Fernan Martinez Ortega, Song Guo

Viaarxiv icon

Data-Agnostic Model Poisoning against Federated Learning: A Graph Autoencoder Approach

Nov 30, 2023
Kai Li, Jingjing Zheng, Xin Yuan, Wei Ni, Ozgur B. Akan, H. Vincent Poor

Viaarxiv icon

OFDMA-F$^2$L: Federated Learning With Flexible Aggregation Over an OFDMA Air Interface

Nov 25, 2023
Shuyan Hu, Xin Yuan, Wei Ni, Xin Wang, Ekram Hossain, H. Vincent Poor

Viaarxiv icon

Binarized 3D Whole-body Human Mesh Recovery

Nov 24, 2023
Zhiteng Li, Yulun Zhang, Jing Lin, Haotong Qin, Jinjin Gu, Xin Yuan, Linghe Kong, Xiaokang Yang

Figure 1 for Binarized 3D Whole-body Human Mesh Recovery
Figure 2 for Binarized 3D Whole-body Human Mesh Recovery
Figure 3 for Binarized 3D Whole-body Human Mesh Recovery
Figure 4 for Binarized 3D Whole-body Human Mesh Recovery
Viaarxiv icon

Image Super-Resolution with Text Prompt Diffusion

Nov 24, 2023
Zheng Chen, Yulun Zhang, Jinjin Gu, Xin Yuan, Linghe Kong, Guihai Chen, Xiaokang Yang

Figure 1 for Image Super-Resolution with Text Prompt Diffusion
Figure 2 for Image Super-Resolution with Text Prompt Diffusion
Figure 3 for Image Super-Resolution with Text Prompt Diffusion
Figure 4 for Image Super-Resolution with Text Prompt Diffusion
Viaarxiv icon

Latent Diffusion Prior Enhanced Deep Unfolding for Spectral Image Reconstruction

Nov 24, 2023
Zongliang Wu, Ruiying Lu, Ying Fu, Xin Yuan

Viaarxiv icon